(KarriereStart.no): 

Navn: Bing Zhao
Alder: 26 år
Utdanningsbakgrunn: Sivilingeniør i Industriell Økonomi og Teknologiledelse ved NTNU  
Trainee hos: DNB 

Hvorfor søkte du på akkurat denne trainestillingen?

Jeg var tilknyttet DNB gjennom Alarga-stipendet og hadde et meget spennende summer internship i DNB sommeren før jeg søkte. Dette gjorde at jeg ble bedre kjent med selskapet. Når jeg først fant ut at jeg ville bli trainee, falt valget enkelt på DNB.

Hva jobber du med akkurat nå?

Jeg har nettopp gått i gang med mitt tredje opphold, og jobber i CEO Office. Mine arbeidsoppgaver er hovedsakelig tredelt. Jeg er en del av prosjektgruppen rundt vår Kapitalmarkedsdag, årets viktigste begivenhet rettet mot investorene, og har ansvar for å lage presentasjonen for et av våre nye satsningsområder i tillegg til koordinering av alt det praktiske. Jeg jobber også med ulike strategioppgaver på konsernnivå. I tillegg bistår jeg konsernledelsen med å lage presentasjoner og talepunkter når de skal holde foredrag internt og eksternt. 


Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?

Ingen arbeidsdager er like for en konserntrainee. Hos CEO Office er arbeidsoppgavene veldig leveransebasert. Det neste som står på agendaen styrer min arbeidsdag. Hvis jeg skal hjelpe til med å lage presentasjoner blir det mye jobbing i Powerpoint og sparring med kollegaene. Hvis jeg derimot skal jobbe med strategiarbeid kan det hende jeg må involvere flere rundt om i organisasjon, forberede spørsmål til diskusjon og sammenfatte essensen. I tillegg har jeg løpende arbeidsoppgaver knyttet til traineerollen. For tiden har jeg ansvar for 20-års jubileet til vårt traineeprogram.

LES OGSÅ: Global Technical Trainee hos DNV GL


Hva er de største fordelene ved å starte karrieren som trainee?

Tenk at traineeprogrammet eksisterer primært for at man skal få mulighet til å lære så mye nytt på relativt kort tid! Man blir kjent med organisasjonen og bransjen på en helhetlig måte og skaffer seg et verdifullt overblikk, samt et stort nettverk. Man blir satset på og blir oppfordret til å være kulturambassadører og endringsagenter.

Finnes det en mentorordning og et sosialt opplegg rundt traineedeltakerne?

Jeg må få lov til å skryte av vårt faglige og sosiale opplegg. Traineene har en dedikert mentor under hele programmet som alle har jevnlige samtaler med. I tillegg følges vi tett opp underveis i oppholdene, både av oppdragsgiverne og vår traineeansvarlig. Vi har både oppstarts- og oppfølgingsmøter og evalueringssamtaler. I tillegg deler vi våre erfaringer med medtraineer i formelle og uformelle settinger. To ganger i året drar vi på traineesamling med fokus på både personlig og felles utvikling.

LES OGSÅ: Andrea (24): Slik er det å være trainee i Posten

Vi har også en buddyordning der en 2.-års trainee er buddy for en 1.-års trainee. Traineene finner også på mye morsomt sammen. Vi arrangerer både middager og fester for hverandre. I vår dro alle traineejentene på «hemmelig tur» til København, mon tro guttene også pønsker på noe lurt?

Det er hard konkurranse om traineestillingene. Hva var det som gjorde at du fikk jobben?

Jeg har nok hatt en fordel av å ha vært på «innsiden» gjennom mitt stipendprogram og summer internshipet jeg hadde i DNB. Det var lettere å svare på spørsmål knyttet til kjennskapen til selskapet og motivasjonen for å søke akkurat DNB. Mitt sikreste tips vil derfor være å finne gode svar på disse spørsmålene før man kommer på intervju.

LES OGSÅ: Trainee hos Mo Industripark AS: Sindre Rosting

Det er også alltid en fordel med internasjonal erfaring for å kunne skille seg ut. I mitt tilfelle har jeg bodd og jobbet i Kina flere år og har med meg kinesisk språk- og kulturkompetanse.

Klikk her for å se alle traineeprogrammer i Norge

Hva er det mest utfordrende du har opplevd til nå?

Den største utfordringen har vært å begynne i nytt opphold. For hver gang må man starte på nytt og oppdage hvor mye man ikke visste på forhånd. Det å bli kjent med nye kolleger og et nytt arbeidsmiljø kan også være utfordrende. Først når man ser tilbake på den første tiden etter noen uker forstår man hvor mye man har lært og hvor mye spennende man har vært gjennom.

LES OGSÅ: Cisco - Martin Bjerkmo er trainee i Cisco


Hva er det morsomste du har opplevd i traineeperioden?

Jeg kan trekke frem vår traineesamling i april med gruppedynamikk som tema. Vi dro på Farris Bad og hadde tre fantastiske dager spekket med innhold. Blant annet ble vi filmet og observert i en gruppesetting slik at vi kunne få feedback på våre handlingsmønstre under teamarbeid. Vi fikk med oss en ordentlig badstueopplevelse etterfulgt av bading i ni graders vann. Sjefen for Snowboard-landslaget kom på besøk og alle ble skikkelig inspirert av utøverne og arbeidsmetoden til laget.

Hvilket utbytte har du hatt av traineeprogrammet så langt?

Først og fremst har traineeprogrammet vært en veldig god start på arbeidslivet. Man lærer seg å komme raskest mulig inn i arbeidsoppgavene og skaffer seg en helhetlig forståelse av selskapet og bakgrunnen for arbeidsoppgavene. Gjennom tett oppfølging blir man også mye mer klar over sine egne styrker og svakheter og ser muligheter for videre utvikling. Man skaffer seg også et stort nettverk, blir kjent med gode kollegaer og møter gode rollemodeller.

LES OGSÅ: Trude er konsulent i CGI

Hvor går veien videre etter endt traineeprogram?

Hvor veien går etter konserntraineeprogrammet er fortsatt uvisst. Jeg ser at jeg gjerne kunne tenkt meg å jobbe med noe kunderettet. Samtidig har jeg alltid hatt en drøm om å jobbe i Asia/Kina og få brukt noe av min kultur- og språkkompetanse. Mitt inntrykk er at DNB er god på å tilrettelegge for intern mobilitet. 

Har du noen tips til andre studenter som ønsker å bli trainee?

Man bør være nysgjerrig av natur og like å prøve ut forskjellige ting. Det er viktig å starte i det små og ikke ha urealistiske forventninger om hvor mye man kan bidra med når man kommer rett fra skolebenken. Samtidig er det viktig å sørge for en kontinuerlig læring og kunne vise til konkrete resultater.

LES OGSÅ: Sopra Sterias graduate-program - Dataingeniør Hassan M. Ahmad

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger