(KarriereStart.no):

Navn: Isabelle-Louise Aabel

Alder: 26 år

Utdanningsbakgrunn: Statsvitenskap med master i offentlig politikk og ledelse ved Universitetet i Agder

Trainee hos: Vest-Agder Fylkeskommune, samferdsel, gjennom Trainee Sør

 

Hvorfor valgte du å søke på traineeprogrammet hos Trainee Sør?

For det første valgte jeg å søke Trainee Sør for å få relevant og viktig arbeidserfaring etter endt studie, noe som ofte er vanskelig som nyutdannet. Opplegget man får gjennom TS er et unikt springbrett for en videre karriere.


Videre så er jeg fra Kristiansand og ønsket å bli kjent med arbeidslivet i regionen, og TS har samlet mange av de viktigste arbeidsgiverne og organisasjonene som finnes på Sørlandet, og som alle ønsker traineer. Og noe av det morsomste, syns jeg, er at jeg kan være på "jobb-shopping", og at det likevel ser fantastisk ut på CV-en min. Du kan ikke senere bytte jobb så hyppig og at det blir sett som rendyrket positivt av fremtidig arbeidsgiver. Og jeg lærer masse om ulike arbeidsplasser, oppgaver og meg selv.


 

Klikk her for å se alle traineeprogrammer i Norge

 

Kan du fortelle litt om hva ordningen går ut på?

I SJEFSSTOLEN: Isabelle-Louise hadde sin første
trainee-plassering på Sørlandets Europakontor i Brussel.

Ordningen varer i 18 måneder, hvor vi har tre plasseringer á seks måneder per arbeidsplass. Før plassering er det samråd mellom TS, trainee og mulig arbeidsgiver. Da har man en dialog om hva traineen ønsker, hva arbeidsgiver trenger og ønsker, og hvordan dette kan løses. Dette skjer mellom hver plassering, og etter mitt syn fungerer dette veldig godt. Dog er det en utfordrende ordning, i og med at du har nye oppgaver, kolleger, sjefer og arbeidsplass hvert halvår.


 

Kan du fortelle litt om hva du jobber med akkurat nå?

Akkurat nå har jeg flere oppgaver som går parallelt. Blant annet jobber jeg med en analyse av fylkeskommunen som skilt- og fartsregulerende myndighet på egne veier. Jeg jobber med ulike prosjektsøknader og planer som skal til politisk behandling, og jeg jobber med grunnlaget til Bymiljøavtalen. Dette er spennende, krevende og store oppgaver som jeg er veldig glad for at jeg får muligheten til å jobbe med.

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?

Jeg starter på jobb mellom halv åtte og åtte. Har en del mail som skal gjøres unna, gjerne noen møter før lunsj. Ellers er det mye lesing i og med at jeg jobber med kunnskapsbaserte oppgaver som inneholder analyse. Jeg jobber derfor mye selvstendig i hverdagen. Arbeidsdagen er som regel ferdig kvart på fire-fire.

 

Hva er de største fordelene ved å starte karrieren som trainee?

Først og fremst mener jeg det er en gavepakke å få oppleve så mye som tre ulike arbeidsplasser i løpet av ett og et halvt år. Du opplever ulike kulturer, lederstiler, kolleger, arbeidsoppgaver og metoder. Jeg hadde min første plassering på Sørlandets Europakontor i Brussel og er nå plassert i Vest-Agder fylkeskommune, og det er en stor forskjell.


For det andre vil jeg trekke frem muligheten for å få et springbrett ut i arbeidslivet. Alle får jobbe med relevant arbeid, og får arbeidserfaring som er sårt trengt som nyutdannet.


For det tredje får du et helt spesielt nettverk. Dette inkluderer bedrifter og ledere på Sørlandet, men mest av alt oss traineene imellom. Vi har mye med hverandre å gjøre, støtter og deler erfaringer med hverandre, og på et tidspunkt senere i livet kan dette være nyttig. Du får også venner for livet.

 

LES OGSÅ: Hva forventes av deg i prøvetiden?

 

Finnes det en mentorordning og et sosialt opplegg rundt traineedeltakerne?

Ja, det er begge deler. Vi har en fantastisk mentorordning som varer til sammen 12 måneder. Du gjør en personlighetsanalyse i regi av CR-group, som er veldig dyktige folk, og blir matchet med en mentor som du ikke skal ha kjennskap til fra før. Noen blir matchet med en mentor som er svært lik seg selv, som i mitt tilfelle, og andre opplever ulikheter. Denne ordningen er myntet på personlig utvikling for å forberede seg på arbeidslivet, og hvem du vil være i jobben din senere. Denne ordningen settes i gang etter første plassering, slik at du og mentor har kontakt det siste året du er trainee.Det sosiale opplegget rundt traineene står vi mye for selv, men det er lagt opp til at det skal være mye sosialt. Vi er ca. seks traineer per kull, og til sammen er vi da 18 traineer til sammen. Vi har satt sammen ulike månedsgrupper på tvers av kullene som skal arrangere noe felles en gang i måneden. Ellers har vi lønningspils og andre sosiale treffpunkter. Nylig hadde vi ti-års jubileum for Trainee Sør på festningen i Kristiansand. Det var en storveis bursdagsfeiring.

 

Det er ofte hard konkurranse om traineestillingene. Hva var det som gjorde at du fikk jobben?

BRENNER FOR SØRLANDET: - Du må ville noe med
Sørlandet, sier Isabelle-Louise om det å være trainee i
Trainee Sør.  

Ja, det er veldig hard konkurranse. Det er også en hard utvelgelsesprosess. Når du har søkt og blir valgt til et første intervju har du en vanlig intervjusamtale hos CR-group. Om du kommer gjennom dette og blir valgt ut til neste steg, skal du gjennom assessment-senter. Dette går over to dager hvor du er isolert sammen med andre kandidater og blir evaluert hele tiden. Det er en krevende og moro prosess. Her lærte jeg mye.


Hvorfor jeg ble utvalgt er vanskelig å si. Jeg ville dette veldig sterkt. Jeg har hatt kjennskap til Trainee Sør i mange år, og ønsket dette allerede når jeg gikk bachelor. Også er jeg jo Sørlandsjente fra Lund som har tatt master på Universitetet i Agder (UiA), og det passer jo inn i Trainee Sørs visjoner om å beholde de kloke hodene på Sørlandet. Men det er ikke utelukkende sørlendinger som blir ansatt.


Om jeg skulle kommet med noen tips og råd på veien er det viktigste å være seg selv, ha stor iver og vilje for å ville noe med fremtiden. Både med tanke på utdannelsen du tar, og målet med å være med i Trainee Sør. Du må ville noe med Sørlandet. Og jobb med CV-en din. Frivillige verv, relevant arbeidserfaring, politikk m.m. er med å vise at du tror på noe.

 

Hva er det mest utfordrende du har opplevd til nå?

Det tror jeg må være overgangen mellom Sørlandets Europakontor til fylkeskommunen. Sørlandets Europakontor har to faste ansatte, en administrerende direktør som sitter i kunnskapsparken og en daglig leder av kontoret i Brussel. Så er vi en trainee og kanskje en studentpraktikant. Og det er en by med ekstremt høyt tempo, litt annerledes enn Kristiansand og fylkeskommunen. Man er tilbake på Sørlandet og har normale arbeidstider. Dette tok litt tid å komme inn i, jeg måtte gire ned noen hakk med tanke på tempo og mange baller i luften. Men så har jeg fått noen ekstremt spennende og krevende oppgaver hos fylkeskommunen, så jeg har helt klart noen fine og utfordrende måneder foran meg.

 

Klikk her for å se alle internships i Norge

 

Hva er det morsomste du har opplevd i traineeperioden?

Det tror jeg må være å arrangere Brusselturen for andre- og tredje-kulls traineer da jeg jobbet for kontoret i Brussel. Planlegge seminarer og foredrag, sosiale arrangementer og vise frem en by som jeg elsker. Det er en tradisjon at traineen på Sørlandets Europakontor arrangerer turen til Brussel hver vår. Det ble en tur jeg aldri glemmer.

 

Hvilket utbytte har du hatt av traineeprogrammet så langt?

OM TRAINEE SØR:
 
Trainee Sør er et nettverkssamarbeid mellom over 30 ledende virksomheter i begge Agderfylkene på Sørlandet, både offentlig forvaltning og privat næringsliv.
Hvert år tas det opp nye traineer som får arbeidserfaring fra flere virksomheter på Sørlandet.
Programmet strekker seg over en 18 måneders periode. I løpet av perioden vil man normalt være innom tre virksomheter, der hver periode vil ha en varighet på seks måneder.

Klikk her for å lese mer om Trainee Sør
 

Jeg har lært mye om meg selv i ulike arbeidssituasjoner. Jeg har sett hvor ulikt en liten og en stor organisasjon fungerer, og jeg er absolutt blitt fan av å jobbe i offentlig sektor. Jeg har fått mange nye venner som gir meg mye input, både på et personlig nivå, men ikke minst med tanke på tanker rundt arbeidslivet. Jeg gleder meg til fortsettelsen.

 

Hvor går veien videre etter endt traineeprogram?

Det vet jeg ikke enda, men jeg vet at jeg håper på en jobb etter endt program, og jeg ønsker at den skal være her i Agder. Spesielt i Kristiansand. Hvilken bedrift, oppgaver eller sektor aner jeg ikke, men jommen har vi et allsidig flott arbeidsmarked med mange muligheter her i Sør.

 

Har du noen tips til andre studenter som ønsker å bli trainee?

Om du fortsatt er usikker på akkurat hva du vil jobbe med, er nysgjerrig på hvilke muligheter som finnes på Sørlandet og du vil noe, da må du søke Trainee Sør. Vær aktiv i studieperioden, verv, linjeforeninger, studentpolitikk og alt som er moro, det vil du vinne på å ha med deg i bagasjen. Og jeg har fått bruk for mye av det jeg lærte gjennom mine verv på UiA, mer enn jeg trodde mens holdt på. Stå på, vær deg selv og sikt mot stjernene. Kommer du halvveis, har du mye å være stolt av. 

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger