(KarriereStart.no):

Navn: Stine Grimsrud

Alder: 28

Utdanning: Bachelor i utviklingsstudier med breddeenhet i mediefag, og Master i samfunnskommunikasjon – begge fra Universitetet i Agder

Trainee hos: Agder Energi i samfunnskontakt-avdelingen. Tidligere hos Vest-Agder fylkeskommune i utdanningsavdelingen. Begge gjennom Trainee Sør

 

Hvorfor valgte du å søke på traineeprogrammet hos Trainee Sør?

Først og fremst da det er en god måte som nyutdannet å skaffe seg relevant arbeidserfaring. Etter å ha studert på Sørlandet i noen år, trives jeg godt i regionen og kan tenke meg å bli her i mange år fremover. Jeg kjenner flere som hadde vært trainee tidligere, og så at de fikk varierte oppgaver innen flere av de største bedriftene i regionen, samtidig som de var en del av et større sosialt nettverk. De hadde utelukkende gode erfaringer, og jeg ønsket å oppleve noe av det samme som dem. Jeg syntes det virket spennende å få prøve seg innen ulike bedrifter.

 

Kan du fortelle litt om hva ordningen går ut på?

HAR FÅTT GOD INNSIKT: Stine har allerede fått en
bedre forståelse for hva slags jobb hun ønsker seg etter
traineeprogrammet. 

Som trainee er hovedtanken at du skal innom tre ulike bedrifter med seks måneder i hver bedrift. Programmet har dermed en varighet på 18 måneder. Hvilke bedrifter du kommer til, avhenger av flere faktorer; hvilken utdanning du har, egen interesse og bedriftenes behov. Daglig leder Anna Gunningberg er ekstremt dyktig på å matche trainee og bedrift, som gjør at begge parter har en positiv opplevelse. Hun er flink til å få deg som trainee til å reflektere over hva du ønsker å få ut av ordningen, samtidig som hun utfordrer deg til å tenke på muligheter du kanskje ikke hadde sett for deg. Før hver plassering prøver man å gjennomføre et møte mellom trainee og bedrift, for å avtale mulige arbeidsoppgaver og lignende.


 

Klikk her for å se alle traineeprogrammer i Norge

 

Kan du fortelle litt om hva du jobber med akkurat nå?

Nå jobber jeg i samfunnskontaktavdelingen i Agder Energi. Jeg jobber som kommunikasjonsrådgiver i en avdeling med fem andre. Jeg har jobbet i Agder Energi siden 1. september, så alt er fremdeles litt nytt. Jeg synes imidlertid det er spennende å være en del av en avdeling der de andre har lang arbeidserfaring, og sitter på mye kunnskap om det å jobbe med kommunikasjon. I avdelingen jobber vi både med intern og ekstern kommunikasjon.


 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?

Vi har ukentlige redaksjonsmøter der vi gjennomgår hvilke saker om konsernet som er aktuelle å løfte frem. Mye tid går til å skrive saker, ta bilder og publisere på sosiale medier, intranett og websiden. Vi bistår de andre avdelingene på huset dersom de skal holde presentasjoner, utforme invitasjoner, pressemeldinger eller andre oppgaver. Dagene er ganske varierte, og ofte drar vi ut fra kontoret. Mesteparten av virksomheten i Agder Energi konsernet er utenfor kontorlokalene, ved vannkraftverkene, vindmølleparken, langs kraftlinjene osv. Da har vi skriveblokka i hånda og kameraet rundt halsen for å kunne informere om det som skjer utenfor kontorlokalene.

 

Hva er de største fordelene ved å starte karrieren som trainee?

JUBILEMUMSFEST: Alle i Stines traineekull var
tilstede da Trainee Sør nylig markerte sitt 10-års jubileum.
Fra venstre: Åshild Tveit, Christian Magelssen,
Isabell-Louise Aabel, Jonas Gürrich, Stine Grimsrud og
Jørgen Soot Kristiansen.

Ved å være en del av Trainee Sør knytter du kontakter med næringslivet gjennom de bedriftene man er innom i løpet av traineeperioden, både innad i bedriften, men også i andre sammenhenger. Man opplever stadig situasjoner i "minglesettinger" der man i utgangspunktet ikke har noen relasjoner, men så viser det seg at noen tilstede enten har vært tidligere trainee, eller har på annen måte kjennskap om ordningen. En får fort et nettverk.


I tillegg får en fort ganske store oppgaver og blir vist en enorm tillitt. I løpet av seks måneder har man gjerne vært igjennom og deltatt på langt mer enn man har i en "vanlig" jobb på samme tid. I min første plassering hadde det kun gått 1,5 måned før jeg fikk muligheten til å arrangere og lede en konferanse for 65 fremmøtte. Sist, men ikke minst, du har en "tabbekvote". Det forventes mye av deg, men alle vet at du er trainee, så skulle man tabbe seg ut, så er det forståelse for det. Du har også rom for å stille spørsmål, om alt mulig.

 

LES OGSÅ: Isabelle-Louise (26) er trainee gjennom Trainee Sør

 

Finnes det en mentorordning og et sosialt opplegg rundt traineedeltakerne?

I løpet av den 18 måneders perioden som trainee, får du en mentor siste 12 månedene. Jeg har derfor nylig fått min mentor. Vi har kun hatt et par møter sammen, men det virker veldig lovende. Min mentor har en spennende karriere bak seg, og jeg føler meg sikker på at vedkommende kan være en god mentor for meg. Hva du velger å fokusere på i mentorordningen er noe individuelt, men du blir bedt om å lage en utviklingsplan i forhold til hva du ønsker å oppnå.


Ellers er det lagt opp til et ganske sosialt fellesskap blant traineedeltakerne. Vi har månedlige fellesaktiviteter, der vi rullerer på ansvaret. Det kan være alt fra grilling og volleyball til tapaskveld. Man blir fort en litt sammensveiset gjeng, så vi treffes langt oftere enn en gang i måneden. Mange bosetter seg på Sørlandet for første gang, så da er det viktig å ta vare på "de nye", så de ikke blir sittende alene på kveldene.

 

Det er hard konkurranse om traineestillingene. Hva var det som gjorde at du fikk jobben?

Jeg tror jeg fikk jobben fordi jeg var meg selv. Jeg prøvde ikke å gjøre meg smartere eller til en annen person enn den jeg er. Jeg tror jeg gav uttrykk for at jeg virkelig ønsket å bli trainee. Det er viktig å vise at man er motivert. Som trainee må du stå på litt, og klare å omstille deg relativt raskt da du bytter jobb relativt ofte. Jeg tror jeg klarte å formidle at dette var en utfordring jeg var klar for å ta.

 

Hva er det mest utfordrende du har opplevd til nå?

OM TRAINEE SØR:
 
Trainee Sør er et nettverkssamarbeid mellom over 30 ledende virksomheter i begge Agderfylkene på Sørlandet, både offentlig forvaltning og privat næringsliv.
Hvert år tas det opp nye traineer som får arbeidserfaring fra flere virksomheter på Sørlandet.
Programmet strekker seg over en 18 måneders periode. I løpet av perioden vil man normalt være innom tre virksomheter, der hver periode vil ha en varighet på seks måneder.
Klikk her for å lese mer om Trainee Sør
 

Det mest utfordrende er nok den konferansen jeg holdt under min første plassering, som jeg skrev om over. Det var noe skummelt og overveldende i forkant, mens i etterkant kjennes det veldig bra.


 

Hva er det morsomste du har opplevd i traineeperioden?

Det er veldig gøy å bli kjent med så mange nye, spennende mennesker. Jeg kan ikke trekke frem en bestemt hendelse, dessverre.

 

Hvilket utbytte har du hatt av traineeprogrammet så langt?

Jeg føler at jeg har fått et stort utbytte. I jobbsammenheng er jeg blitt tryggere på meg selv, og den kunnskapen jeg har tatt med meg fra universitetet. Ved å jobbe innen ulike bedrifter og med forskjellige oppgaver får man en viss følelse om hvilke oppgaver man trives bedre med, enn andre. Selv om jeg ikke er helt i mål enda, begynner jeg å få en viss forståelse for hvilken type jobb jeg ønsker meg etter endt traineeprogram. Jeg begynner også å få en del kontakter, ansatte i næringslivet som kjenner meg igjen. Det tror jeg vil være en styrke når jeg skal søke jobb etter endt program.

 

Hvor går veien videre etter endt traineeprogram?

Forhåpentligvis blir jeg værende på Sørlandet. Hvilken bedrift jeg ender opp i, er uvisst. Jeg kjenner at det vil bli stadig mindre viktig hva som står over døren der jeg går inn hver morgen, altså hvilken bedrift det er. Det er arbeidsoppgavene som er avgjørende for om man trives i en bedrift. Etter endt utdanning så jeg for meg at jeg ville inn i en privat bedrift, men etter å ha vært en periode i det offentlige og trives utrolig godt der, kan jeg ikke utelukke det som en fremtidig arbeidsplass.

 

Har du noen tips til andre studenter som ønsker å bli trainee?

Vær deg selv, tørr å slippe deg løs og by på deg selv.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger