(KarriereStart.no): 

Navn: Mats Flaten
Alder: 25 år
Utdanningsbakgrunn: Mastergrad i Informasjonssystemer fra Universitetet i Agder  
Trainee hos: Skatteetatens IT Servicepartner (SITS)  


Hvorfor valgte du å søke på traineeprogrammet hos Skatteetaten?

Når jeg så etter en jobb etter utdannelsen min, så jeg etter en arbeidsplass hvor jeg først og fremst ville trives godt, samt ha spennende arbeidsoppgaver. Dette er noe en ofte ikke vet før en har jobbet en periode i en organisasjon. Traineeprogrammet løser denne utfordringen på en god måte. Ved å jobbe i ulike deler av organisasjonen i to år var jeg sikker på finne en avdeling hvor mine to viktigste kriterier ble møtt. Samtidig lokket miljøet i Skatteetaten, både fra studiet og nyhetsbildet var mitt inntrykk at Skatteetaten er en av de ledende innenfor IT i det offentlige.  


Kan du fortelle litt om hva du jobber med akkurat nå?

For tiden hospiterer jeg i avdelingen som håndterer kvalitet i SITS. Dette innebærer å koordinere, kontrollere og kvalitetssikre prosedyrer, prosesser, sjekklister, rollebeskrivelser, et cetera. I 2014 tok kvalitet også over ansvaret med å kvalitetssikre de metodene vi bruker i SITS. For å kunne gjøre dette må vi først ha en oversikt over hvilke metoder vi har. Det er denne kartleggingen jeg jobber med nå. 


Klikk her for å se alle traineeprogrammer i Norge  


Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?

Arbeidsoppgaven min går ut på å snakke med mange i organisasjonen, så det blir en del møter. Noe som gjør at en blir godt kjent med både ledere og ansatte i alle deler av organisasjonen. Samtidig blir jeg tatt med på mange aktiviteter i avdelingen, så ingen dager er like.


Hva er de største fordelene ved å starte karrieren som trainee?

Det vil jeg si er at mulighetene for å finne noe du brenner for er utrolig store. Som nyutdannet vet en ofte ikke hva en kunne tenkt seg å jobbe med. Som trainee får en muligheten til å prøve seg fram i to år. Samtidig er det som trainee lov å stille de enkle spørsmålene som en kanskje ikke hadde turt å spørre når en er fast ansatt.Finnes det en mentorordning og et sosialt opplegg rundt traineedeltakerne hos Skatteetaten?

Ja, alle traineene har en egen mentor som stiller opp når en står fast eller en har noe annet å snakket om. Dette er en som har vært ansatt i organisasjonen i en lengre periode. Dette gjør at en har noen med god faglig kompetanse å støtte seg til.

For traineer i Skatteetaten er det et godt sosialt tilbud. Nye traineer får som en av de første oppgavene hvert år å arrangere et sosialt treff med nåværende og tidligere traineer. Disse samlingene har vi flere av hvert år. I tillegg er det et godt tilbud av sportslige og ikke sportslige aktiviteter i Skatteetaten generelt en kan bli med på.

Samtidig blir en som trainee tatt med på ulike fagsamlinger, seksjonssamlinger i de ulike avdelingene en hospiterer i, noe som gjør at en blir bedre kjent med dem en jobber med i hospiteringen også.

LES OGSÅ: Dette kjennetegner de mest suksessfulle jobbsøkerne  


Det er hard konkurranse om traineestillingene. Hva var det som gjorde at du fikk jobben?

Det jeg tror var bakgrunnen til at jeg fikk jobben var en kombinasjon av relevant utdanning, relevante «sommerjobber» og engasjement utover bare jobb og studier. Sistnevnte tror jeg har bidratt til å skille meg ut blant mengden. Det å ha engasjert seg i styrer og frivillig arbeid viser at en kan ha flere baller i luften samtidig, noe som er en viktig egenskap for en trainee.


Hva er det mest utfordrende du har opplevd til nå?

Den største utfordringen så langt har vært å bli kastet ut på dypt vann fra dag én i hospiteringen. Jeg har fått en oppgave som krever at jeg må ta mange egne beslutninger for å levere et produkt i slutten av hospiteringen. 


Hva er det morsomste du har opplevd i traineeperioden?

Det må være å bli kjent med så mange i organisasjonen. Det å møte nye mennesker hver dag gjør at ingen dag blir lik. En dag har en lunsj med skattedirektøren, en annen dag lunsj med noen en møtte på innebandytreningen. 


Om Skatteetaten 

- Skatteetaten har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på korrekt måte. Etaten er underlagt Finansdepartementet. 

- Skatteetaten har 6500 ansatte, fordelt over hele landet. 

- Etatens kunder er alle landets bedrifter, innbyggere og foretak. 

- Skatteetaten ansetter blant annet jurister, revisorer, økonomer, informatikere, sivilingeniører, statsvitere og informasjons- og kommunikasjonsutdannede. 

Les mer om Skatteetaten her.  
 


Hvilket utbytte har du hatt av traineeprogrammet så langt?

Så langt har jeg fått en veldig god oversikt over organisasjonen. Det å kunne være i ulike deler av organisasjonen gjør at en ofte får bedre kunnskap på tvers enn hva en gjør som fast ansatt.


Hvor går veien videre etter endt traineeprogram?

Så langt frem har jeg ikke sett enda, etter å ha jobbet som trainee i underkant av tre måneder. Men som trainee i Skatteetaten er en fast ansatt og starter i jobb etter endt traineeperiode.


Har du noen tips til andre studenter som ønsker å bli trainee?

Ikke vær redd for å stille spørsmål. Det å stille de enkle spørsmålene er noen ganger vanskelig. Men som trainee har en, en unik mulighet til å stille spørsmål ved hvordan ting gjøres. 


Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger