(KarriereStart.no): 

Navn: Fredrik Kydland
Alder: 27 år
Utdanningsbakgrunn:
MSc, informasjonssystemer, Universitetet i Agder  
Trainee hos: 
Skatteetatens IT- og Servicepartner  


Hvorfor valgte du å søke på traineeprogrammet hos Skatteetaten?

Jeg søkte Skatteetaten fordi jeg hadde hørt mye positivt om dem som arbeidsgiver, samt at de hadde mange spennende arbeidsoppgaver. 

Kan du fortelle litt om hva du jobber med akkurat nå?

Akkurat nå jobber jeg med noe som heter brukerreiser der vi forsøker å kartlegge hvordan brukeren opplever tjenestene til Skatteetaten. 

LES OGSÅ: Mats Flaten er trainee i Skatteetaten  

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?

En typisk arbeidsdag kan være så mangt. Noen ganger kan dagen være full av møter, mens andre ganger går det mye tid til egenarbeid. Ofte er det en kombinasjon. Det som er sentralt er at jeg hele tiden må samarbeide med andre gjennom dagen, og at jeg sjeldent sitter i timevis og dykker ned i en arbeidsoppgave – slik man ofte gjorde i studietiden. 

Hva er de største fordelene ved å starte karrieren som trainee?


Da jeg nærmet meg slutten av masterstudiet var jeg fortsatt usikker på hva jeg ønsket å jobbe med og jeg følte at jeg hadde lært lite konkret. Jeg så derfor på traineeprogrammet som en fin mulighet til å få prøve litt forskjellig. 

Finnes det en mentorordning og et sosialt opplegg rundt traineedeltakerne hos Skatteetaten?

Alle traineer hos Skatteetatens IT- og Servicepartner får en egen mentor som har en sentral rolle i organisasjonen. Mentorens rolle er å støtte traineen både faglig og sosialt gjennom traineeperioden, og legge til rette for at traineen får hospiteringer som sørger for faglig utvikling. 

Det er hard konkurranse om traineestillingene. Hva var det som gjorde at du fikk jobben?

I tillegg til å være en sterk faglig student er det en fordel hos oss å ha interesse for samfunnsoppdraget som Skatteetaten forvalter. 

Om Skatteetaten 

- Skatteetaten har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på korrekt måte. Etaten er underlagt Finansdepartementet. 

- Skatteetaten har 6500 ansatte, fordelt over hele landet.

- Etatens kunder er alle landets bedrifter, innbyggere og foretak. 

- Skatteetaten ansetter blant annet jurister, revisorer, økonomer, informatikere, sivilingeniører, statsvitere og informasjons- og kommunikasjonsutdannede. 

Les mer om Skatteetaten her
 


Klikk her for å se alle traineeprogrammer i Norge
 
 

Hvilket utbytte har du hatt av traineeprogrammet så langt?

Traineeprogrammet har så langt gitt meg en mulighet til å se organisasjonen fra flere ulike perspektiver, samtidig som jeg har fått prøvd meg på mange spennende oppgaver. 


Hvor går veien videre etter endt traineeprogram?

Alle traineer i Skatteetaten har fast stilling og går derfor inn i fast jobb etter endt traineeperiode. 

Har du noen tips til andre studenter som ønsker å bli trainee?

Finn et traineeprogram som passer for deg og din faglige bakgrunn. Bruk tid på søknaden og beskriv hvorfor du passer inn i akkurat dette traineeprogrammet.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger  


Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger