(KarriereStart.no):

Navn: Tonje Nyblin

Alder: 27

Utdanningsbakgrunn: Master i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen

Trainee hos: Personalenheten i Kristiansand kommune, via Trainee Sør

 

Hvorfor valgte du å søke på traineeprogrammet hos Trainee Sør?

Jeg hadde studert utenbys og ønsket å flytte tilbake til Sørlandet. I Trainee Sør ser de etter kandidater som har eller som ønsker tilknytning til Sørlandet. Det passet meg ypperlig! Som nyutdannet fortvilet jeg også flere ganger over ulike stillingsannonser, fordi mange etterlyste kandidater med erfaring. I denne stillingsutlysningen opplevde jeg at det var nettopp nyutdannede de var ute etter. Det som imidlertid var aller mest attraktivt med Trainee Sørs program var at jeg ville få muligheten til å få arbeidserfaring fra tre forskjellige virksomheter.

 

Klikk her for å se alle traineeprogrammer i Norge

 

Kan du fortelle litt om hva ordningen går ut på?

HAR FÅTT GOD INNSIKT: Gjennom sine tre
utplasseringer har Tonje lært mye om hvilke utfordringer
og muligheter som finnes i offentlig sektor.

Man er plassert i tre ulike bedrifter i til sammen 18 måneder, altså seks måneder i hver bedrift. Man skal i utgangspunktet innom både private og offentlige bedrifter for å få innsikt i begge typer sektor. Det er rundt 30 medlemsbedrifter per i dag, og man kan legge inn ønske om hvor man kan tenke seg å jobbe. Hvor man havner er avhengig av bedriftenes behov det kommende halvåret og traineenes kompetanse og ønske om arbeidsoppgaver.


 

Kan du fortelle litt om hva du jobber med akkurat nå?

Jeg er nå i personalenheten i Kristiansand kommune, som er min tredje og siste plassering. Jeg har hatt en plassering på akkurat denne avdelingen tidligere også, og har derfor raskt kommet inn i arbeidsoppgavene. Akkurat nå jobber jeg aller mest sykefraværsarbeid. Jeg utformer strategier og mål på kommunenivå, og bistår enkelte enheter med blant annet statistikk og analyser.

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?

Det avhenger av hva jeg jobber med. Noen dager flyr jeg fra det ene møtet til det andre. Andre dager går med til planlegging av møter og utarbeidelse av saker og dokumenter. Da sitter jeg mye for meg selv. Selv om jeg enkelte dager arbeider mye alene har jeg mange flotte kolleger rundt meg som jeg kan sparre med, både i egen avdeling og på tvers av avdelingene. Det er veldig gøy å farte litt mellom avdelingene, da blir jeg litt bedre kjent på arbeidsplassen. I enkelte sammenhenger er jeg også ute i enhetene rundt forbi i kommunen.


 

LES OGSÅ: Åshild (24) startet karrieren som trainee på Sørlandet

 

Hva er de største fordelene ved å starte karrieren som trainee?

Det å bli inkludert i arbeid som man ellers ikke ville fått sjansen til å være en del av er helt klart en av de største fordelene! Som trainee blir man også gitt mye ansvar og vist stor tillit. Med mye ansvar følger gjerne en god dose usikkerhet og mange spørsmål. En av fordelene ved å være trainee er at ingen spørsmål er for dumme, og at alle aksepterer at du ber om deres hjelp. Det at man i dette programmet også får arbeide i flere ulike bedrifter er fordelaktig når man på et senere tidspunkt skal søke jobb. Da har man fått prøvd litt forskjellig, og fått erfaring på et bredt spekter av arbeidoppgaver.

  

PÅ UTENLANDSTUR: I 2013 var Tonje og de andre
traineene i Trainee Sør på besøk i Brüssel.

Som trainee får man også opparbeidet seg et nettverk i regionen. Når man er plassert i hele tre virksomheter vil man knytte kontakter i alle disse. I tillegg er man på flere arrangement i regi av Trainee Sør hvor man har mulighet til å bli kjent med personer fra andre virksomheter.

 

Finnes det en mentorordning og et sosialt opplegg rundt traineedeltakerne?

Ja, begge deler! Et eksternt konsulentfirma benyttes for å matche hver trainee med en mentor man har i et års tid. Som regel arbeider mentoren på en annen arbeidsplass enn traineen, men i mitt tilfelle er min mentor også min kollega i Kristiansand kommune. I denne traineeordningen får vi også en «fadder» i hver av virksomhetene, en person som følger oss opp litt ekstra. Dette har jeg hatt et kjempeutbytte av, da mine faddere har inkludert meg i mye spennende!

 

Det er mye sosialt i programmet, mesteparten i traineenes egen regi. Vi har et fast treff i måneden hvor vi finner på noe hyggelig sammen, men mange treffes også langt oftere enn det! I tillegg er vi på et par-tre fagturer i løpet av perioden, hvor vi blir godt kjent og bygger fellesskapet.

 

Det er ofte hard konkurranse om traineestillingene. Hva var det som gjorde at du fikk jobben? 

Det er vanskelig å si hva som gjorde at jeg fikk jobben. I forkant tenkte jeg at min personlighet ikke var den «typiske» for en slik stilling. Men jeg bød på meg selv og viste at jeg virkelig ville dette, samtidig som jeg var meg selv. Jeg tror det i stor grad handler om å ikke prøve å være noen andre enn den man er. Samtidig må man gi av seg selv, og tørre å trå ut av komfortsonen.

 

LES OGSÅ: - Et unikt springbrett for en videre karriere

 

Hva er det mest utfordrende du har opplevd til nå?

GODE RÅD: Til andre som skal søke trainee-stillinger,
anbefaler Tonje blant annet å være fremoverlent og
tørre å være seg selv. 

Det må kanskje bli da jeg ble bedt om å holde foredrag for en operasjonsavdeling bare et par uker etter jeg hadde startet i min første plassering på Sørlandet sykehus. Jeg hadde ingen knagger å henge teorien på, og det var vanskelig å snakke på en måte så de ansatte kunne relatere til sin arbeidssituasjon. Jeg var skjelven underveis, men lærte veldig mye av det!

 

Hva er det morsomste du har opplevd i traineeperioden?

Her er det mye å velge mellom, så det er vanskelig å peke på én ting. Både kollegene mine og de andre traineene er utrolig flotte og morsomme å være sammen med!


 

Hvilket utbytte har du hatt av traineeprogrammet så langt?

Jeg har kun hatt plasseringer i offentlig sektor, og har fått oppleve hvor spennende det kan være! Jeg har sett at det finnes mange utfordringer og muligheter som jeg ikke ante fantes i denne sektoren. Jeg har lært mye om meg selv og blitt mer sikker på min faglige kompetanse. Jeg vet også i større grad hva jeg ønsker å jobbe med fremover.

 

Hvor går veien videre etter endt traineeprogram?

Det vet jeg ikke enda. Jeg er ferdig som trainee om noen måneder og er i gang med jobbsøking. Men jeg er ikke bekymret for å måtte gå arbeidsledig, jeg både håper og tror det skal gå fint å få en spennende jobb når jeg nå har tre solide traineeplasseringer bak meg!

 

Har du noen tips til andre studenter som ønsker å bli trainee?

Først av alt; send en godt gjennomarbeidet søknad! Det er viktig å skille seg ut, så det er positivt å ha noe mer enn «bare» gode karakterer å vise til. Vær også bevisst på hvorfor du ønsker traineestillingen - det vil sannsynligvis motivere deg enda mer til å komme gjennom nåløyet. Til slutt: Tør å være deg selv, vær fremoverlent, og kast deg ut i utfordringene du blir gitt – både i intervjusammenheng og når du har fått jobben.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger