(KarriereStart.no):

Navn: Birgitta Glad

Alder: 41 år

Stilling: Fagdirektør

Arbeidsgiver: 

Finansdepartementet, Avdeling for formuesforvaltning

Ansatt siden: 2013

 

Fortell kort om hva du jobber som og hvor

Jeg er ansatt som Fagdirektør i Avdeling for formuesforvaltning i Finansdepartementet. Store inntekter fra petroleumssektoren har bidratt til at Finansdepartementet nå forvalter en betydelig finansiell formue gjennom Statens pensjonsfond på vegne av nåværende og fremtidige generasjoner nordmenn. Avdelingen der jeg jobber har ansvaret for det overordnede rammeverket for Statens pensjonsfond.

 

Sentrale arbeidsområder er investeringsstrategi for og oppfølging av den operative forvaltningen av de to delene av Statens pensjonsfond, Statens pensjonsfond Norge (SPN) og Statens pensjonsfond utland (SPU) og arbeid innenfor ansvarlig forvaltning. Den operative forvaltningen av SPU er delegert til Norges Bank, som investerer kapitalen i utenlandske aksjer, obligasjoner og eiendom i tråd med regler fastsatt i et mandat fra departementet. Den operative forvaltningen av SPN er delegert til Folketrygdfondet, som investerer kapitalen i aksjer og obligasjoner i Norge og andre nordiske land etter regler fastsatt i et mandat fra Finansdepartementet.


 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Det jeg setter pris på i jobben min er at hverdagen er relativt dynamisk. Det står aldri helt stille. En typisk arbeidsdag består delvis av oppgaver med mer langsiktig horisont, for eksempel knyttet til den årlige stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond, utviklingen av investeringsstrategien og arbeidet med en ansvarlig forvaltning. Samtidig er dagene ofte «krydret» med mer dagsaktuelle oppgaver med korte frister slik som mediehenvendelser og utarbeidelse av notater og talepunkter for politisk ledelse.


 

Generelt er arbeidsdagene ganske hektiske og lite rutinepregede. Jeg arbeider mye med ansvarlig forvaltningsvirksomhet, herunder den etiske forvaltningen av fondet, og mye av utviklingen skjer her internasjonalt. Dette innebærer blant annet at mye av kommunikasjonen kan forekomme på engelsk. Vi får også jevnlig besøk av delegasjoner fra fjern og nær som ønsker å lære mer om forvaltningen av fondet. Arbeidet innebærer også en del reisevirksomhet i forbindelse med deltagelse f.eks. i OECD eller på fagkonferanser. Dette er samtidig et fagfelt som er i rask utvikling og hvor man sjelden kan sette to streker under svaret. Her kan man således være med å påvirke, og det synes jeg er spennende.

LES OGSÅ: Grunnskolelærer - yrket på to minutter - hva gjør en grunnskolelærer

 

Jeg opplever også at det er et stort engasjement i befolkningen om forvaltningen av Statens pensjonsfond. Det bidrar til at arbeidet oppfattes som dagsaktuelt og meningsfullt.

 

Hva skal til for å lykkes i din jobb?

Jeg tror det er en fordel å være både analytisk og operativ – og ha gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner. En må kunne beherske å sjonglere mellom store prosjekter og saker med korte frister, og samtidig trives med lite rutinepregede dager. Det å kunne gjøre et noe komplisert fagfelt og budskap lettfattelig, er en kunst som settes stor pris på hos oss. En må også beherske engelsk godt – både muntlig og skriftlig.

LES OGSÅ: Jobb i Innovasjon Norge: EU seniorrådgiver

 

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke og din bransje?

Det varierer fra person til person. Noen fortsetter i lederstillinger innad i departementsstrukturen. Andre går over i jobber i privat sektor.

 

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke og din bransje?

Nyutdannede vil som regel begynne som førstekonsulenter. Jeg tror arbeidsoppgavene fra første dag vil oppleves som ganske utfordrende og interessante, og man blir involvert i viktige saker og prosesser fra første stund. Samtidig er det god mulighet for diskusjon med mer erfarne kolleger.

LES OGSÅ: Testingeniør i Cisco Systems Norway - Nicolai Berthelsen

 

Hva er din utdanningsbakgrunn?

Jeg er jurist med spesialisering i internasjonal rett fra Paris og en Master of Laws i internasjonal skatterett fra New York University.

 

Min yrkesvei har endt opp i Finansdepartementet hele to ganger. Det sier jo også noe om Finansdepartementet som en attraktiv arbeidsplass. Første gang søkte jeg meg til Skattelovavdelingen. Etter 14 år med praktisering av skatterett i det offentlige og det private, følte jeg for å utvide min faglige horisont. Da jeg sist var i departementet hadde jeg lagt merke til en relativt ny avdeling hvor hovedparten hadde erfaring fra det private næringsliv, ofte småløp i gangene og som var relativ «stram i tøyet»; Avdeling for formuesforvaltning. Jeg var veldig nysgjerrig på denne lille avdelingen. Jeg hadde tidligere arbeidet en del inn mot finans og kapitalforvaltning, blant annet i DNB, og ønsket å utdype kunnskapene mine ytterligere på dette området. Samtidig hadde jeg et sterkt ønske å få være med å forvalte ett av verdens desidert største fond. I Skattelovavdelingen var vi hovedsakelig jurister mens nå er jeg i mindretall blant økonomer, ingeniører – og til og med en fysiker.

LES OGSÅ: Oppsøkende selger - yrket på to minutter - hva gjør en oppsøkende selger?


 

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Jeg har erfaring både fra det det offentlige, inkludert departementet, og fra det private. Jeg er utdannet jurist og har under hele min yrkeskarriere arbeidet med juss – men jeg har også arbeidet tett på regnskap/økonomi/ finans/kapitalforvaltning. Jeg har vært arbeidet selvstendig og i team og jeg har vært ledet og vært leder. Jeg liker både å jobbe «back-office» med faglig analyse knyttet til større prosjekter og enkeltsaker og jeg trives også med å være mer i «front-office» og holde foredrag, delta i møter og bygge nettverk.

 

Hva er dine anbefalinger eller råd til personer som vil begynne i samme yrke?

LES OGSÅ: Fysioterapeut på to minutter - Yrket på to minutter - Hva gjør en fysioterapeut?

Gode faglige resultater er alltid et pluss. Ellers, vær noenlunde bevisst på dine valg fra starten av – både utdannings- og yrkesmessig. Tenk over hva du liker og ønsker å arbeide med, peil ut en kurs og jobb tålmodig og strategisk for å komme dit – mens du har det så spennende og artig på veien som du kan. Lik det du gjør – og vær nysgjerrig og lærevillig.

 

Er det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har?

En bør ha økonomisk eller juridisk bakgrunn med gode resultater – og samfunnsøkonomisk interesse og forståelse. Jeg tror videre en nyter godt av å være både analytisk og operativ – og ha gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner. En må kunne beherske å sjonglere mellom store prosjekter og saker med korte frister, og samtidig trives med lite rutinepregede dager. Det å kunne gjøre et noe komplisert fagfelt og budskap lettfattelig, er en kunst som settes stor pris på i vår avdeling. En må også beherske engelsk godt – både muntlig og skriftlig.

LES OGSÅ: Kompetanseveileder i NAV - Lotta Fladby Tholander

 

Jeg benytter blant annet bakgrunnen min som jurist ved utforming og justering av rammeverket for forvaltningen av fondet og ved for eksempel tolkningen av reguleringer og retningslinjer som har eller kan få betydning for fondet. Samtidig får jeg spille på og utvikle andre sider utover de rent juridiske, for eksempel er strategi, kommunikasjon og så klart forståelse for politikk/samfunn, økonomi og finans av sentral betydning.

  

Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke og din bransje, og har dere noen gode frynsegoder?

Jeg har hørt Finansdepartementet bli omtalt som Norges «finansielle hjerte». Her er det faglig utfordrende oppgaver, et godt arbeidsmiljø – og en sitter tett på viktige beslutningsprosesser. Det er også store muligheter for videreutvikling i Finansdepartementet. Selv leker jeg med tanken om etter hvert å bygge på med NHH/NFIs Autorisert Finansanalytikerstudium (AFA).

LES OGSÅ: Kjøpmann – slik er det å jobbe som kjøpmann – veien videre etter studiene

 

Ut over det rent faglige, så kan det nevnes at vi har kontorer midt i Oslo sentrum i den flotte granittbygningen til Henrik Bull. Vi har fleksitid, overtid og mulighet for trening i arbeidstiden. I kjelleren er det satt opp et trimrom, og selv spiller jeg basket med gode kolleger én gang i uken.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger