(KarriereStart.no):

Navn: Morten Haabeth Grindaker

Alder: 27

Stilling: Rådgiver

Arbeidsgiver: Finansdepartementet

Ansatt siden: 2013

 

Fortell kort om hva du jobber som og hvor

Jeg jobber som rådgiver i Finansavdelingen i Finansdepartementet. Som saksbehandler hos oss vurderer du økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av budsjettforslag fra andre departementer. Jeg jobber blant annet med saker fra Forsvarsdepartementet.

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Noe av det beste med min jobb er at dagene sjeldent ser helt like ut. En vanlig dag innebærer derfor gjerne at en ny sak eller problemstilling med kort frist dukker opp. Jeg diskuterer saken med min nærmeste leder før vi utarbeider en skriftlig tilrådning til vår politiske ledelse. I tillegg legger vi ofte fram faglige råd i møter med politisk ledelse.

 

Hva skal til for å lykkes i din jobb?

Det er mye som skjer og mange saker som skal vurderes. Det er viktig å like et høyt tempo og ha et engasjement for sakene du arbeider med. Du blir gitt et stort ansvar selv når du er veldig fersk. Lederne over deg lytter til vurderingene du gjør. Du må trives med å argumentere for dine faglige synspunkter. I tillegg må du kunne presentere komplekse saker klart og kortfattet.


 

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke og din bransje?

Karriereveiene er nok litt forskjellig. Flere søker gjerne lederjobber internt i avdelingen eller lederjobber i andre departementer.

 

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke og din bransje?

Nyansatte i Finansavdelingen får stort ansvar med en gang. Du får med en gang ansvar for budsjettsaker fra et annet departement, og gir råd og vurdering med veiledning fra din nærmeste leder.

 

Hva er din utdanningsbakgrunn?

Jeg har master i samfunnsøkonomisk analyse fra Universitetet i Oslo og en master i økonomisk historie fra LSE.

LES OGSÅ: Fullstack utvikler - yrket på to minutter - hva gjør en fullstack utvikler?


 

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Jeg var en flittig student, og har alltid hatt et stort samfunnsengasjement. Jeg tror det er viktig å kunne bruke faget du har lært på aktuelle problemstillinger.

 

Hva er dine anbefalinger eller råd til personer som vil begynne i samme yrke?

Det viktig å jobbe godt med faget du studerer. I tillegg er det lurt å øve på å anvende teori på praktiske problemstillinger i samfunnet rundt deg. Diskuterer faglige problemstillinger med medstudenter. Det er mitt beste råd.

 

Er det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har?

Finansavdelingen ansetter primært statsvitere, siviløkonomer og samfunnsøkonomer. Det kreves gjerne gode karakterer fra høyere økonomisk eller annen samfunnsvitenskapelig utdanning på mastergradsnivå.

LES OGSÅ: Serviceingeniør – yrket på to minutter – hva gjør en serviceingeniør?

 

Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke og din bransje, og har dere noen gode frynsegoder?

I Finansavdelingen får du mulighet til å gi råd i viktige saker på forskjellige saksområder. Hverdagen er hektisk, utfordrende og spennende. Det viktigste frynsegodet er kanskje alt du lærer om samfunnet rundt deg.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger