(KarriereStart.no):

Navn: Maria Durucz

Alder: 27

Stilling: Planleggingsleder strekning 1 (Sandvika-Sundvollen) i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE16)

Arbeidsgiver:  Bane NOR SF

Utdanningsbakgrunn: Landskapsarkitekt

Ansatt siden: Juni 2014

 

Kan du fortelle litt om hva du jobber som og hvor?

Jeg er i dag én av fire planleggingsledere i FRE16, ett av Norges største og mest spennende samferdselsprosjekter. Det er en unik mulighet til å få jobbe med et stort, komplekst og tverrfaglig prosjekt. Dessuten gjennomføres prosjektet som statlig reguleringsplan, noe som er helt nytt for jernbaneprosjekter i Norge. Her er det mye å lære!

 

I korte trekk er min viktigste oppgave å koordinere og kvalitetssikre alle prosessene knyttet til planarbeidet på min strekning, samt koordinering med de tre andre strekningene. Jeg holder jevnlig kontakt med kommuner og fylkeskommuner, og med grunneiere og andre interessenter. Det er viktig at reguleringsplanen er et resultat av et godt samarbeid mellom prosjektet og omverden. Rådgivergruppa vår skal også involveres og styres.


 

LES OGSÅ: Denne kompetansen er etterspurt hos Bane NOR

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

I FRE16 er ingen dag lik, så jeg har en variert arbeidshverdag. Akkurat nå er det utstrakt møtevirksomhet som preger dagene. Vi er i sluttfasen med reguleringsplanen og det er helt essensielt at arbeidet prosjektet gjør er forankret både internt og eksternt, og møtene brukes til å diskutere og informere. Jeg leder mange av disse møtene, og gjør både for- og etterarbeidet samt skriver referater selv. Jeg jobber tett med grunnerververe, arealplanleggere, prosjekteringsledere, geologer og mange andre.

 

Å jobbe med planarbeid er variert nettopp fordi vi må følge plan- og bygningsloven, som blant annet stiller krav til god medvirkning. Gjennom året er man gjennom mange ulike faser av planarbeidet, noe som påvirker hvilke oppgaver jeg som planleggingsleder har.


 

Hva skal til for å lykkes i ditt yrke?

Som planleggingsleder må man ha en grunnleggende forståelse for hvordan det norske plansystemet er bygget opp. Man må være interessert i å lytte til omverden, og kunne forstå andres behov. Det er viktig å tenke på mottaker, og bringe det aspektet inn i den tekniske delen av et prosjekt. Min bakgrunn som landskapsarkitekt kommer godt med, da jeg er opplært til å jobbe i sammensatte team for å løse problemstillinger. Jeg har tidligere vært trainee i prosjektledelse i Bane NOR i to år, og generell prosjektlederkompetanse er veldig fordelaktig i min jobb. Man bør være strukturert, løsningsorientert og åpen for innspill fra andre.

 

YRKESGUIDEN: Les om arbeidsgivere og jobbmuligheter i alle yrker

 

Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke?

Det beste med å jobbe i samferdselssektoren er at vi er direkte bidragsytere til å utvikle Norge. God infrastruktur er ikke alle land forunt, og det er veldig spennende å være med og utvikle fremtidens transportsystemer slik at både private og næringsdrivende kan ha nytte og glede av det i mange år fremover. Tverrfagligheten og generelt et veldig høyt kompetansenivå er inspirerende!

 

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke eller din bransje?

En landskapsarkitekt kan velge å fokusere på et overordnet eller på et mer detaljert nivå i sin utdanning. De som ønsker å jobbe overordnet starter ofte i offentlig sektor innenfor en planavdeling, eller hos rådgiverselskapene der de arbeider tett opp mot det offentlige – med andre ord kan man jobbe både på byggherre- og på rådgiversiden. Dersom man ønsker å jobbe mer detaljert og med prosjektering er ofte rådgiverselskapene eller arkitekt- og landskapsarkitektkontorene attraktive arbeidsgivere.

 

SE VIDEO: Hvordan få jobben som prosjektleder

 

Er det noen spesielle krav som stilles for å få en jobb som den du har?

En planleggingsleder må ha god kjennskap til planprosesser etter plan- og bygningsloven. Vi har fire planleggingsledere, én til hver strekning i prosjektet. Vi fire har relativt forskjellig bakgrunn, så det betyr at det er flere typer kompetanse som etterspørres. Dessuten er den totale sammensetningen av planleggingsledere viktig.

 

Hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

I den siste delen av min toårige traineeperiode jobbet jeg i FRE16. Veien fra trainee til fast ansatt i prosjektet ble derfor noe kortere enn den kanskje ville vært ellers. Jeg forsøkte å vise at jeg er en engasjert ansatt, full av pågangsmot mens jeg var trainee. Da det plutselig var behov for en ny planleggingsleder i prosjektet ble jeg tilbudt denne stillingen, etter å ha blitt anbefalt internt.

 

Jeg startet med å bli tilbudt sommerjobb i Jernbaneverket sommeren 2014, fikk tilbud om midlertidig ansettelse og jobbet som overingeniør til august 2015, søkte og fikk jobb som trainee i august 2015 og fikk til slutt tilbud om planleggingslederjobben i mai 2017. Med andre ord – man kan starte med en fot innenfor gjennom en sommerjobb og bygge seg oppover derfra. Det var en kombinasjon av timing og litt flaks.

 

LES OGSÅ: Dette er ingeniørstudentenes drømmearbeidgivere

 

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke eller din bransje?

Mange landskapsarkitekter jobber som prosjektledere innenfor ulike plan- og arkitekturprosjekter, både i det offentlige og i det private. Det er veldig opp til den enkelte. Noen liker best å jobbe med fag, gjennom å prosjektere, tegne og rådgi, mens andre ønsker å jobbe med ledelse av større og mindre prosjekter. Slik jeg ser det har vi mange muligheter!


 

Har du noen tips til andre som vurderer samme yrke?

Som for mange andre yrker gjelder det å vise initiativ og interesse og ikke gi seg hvis man virkelig ønsker seg en jobb. Nettverksbygging er også utrolig viktig, både i studietiden, på fritiden og i arbeidslivet. Søk på sommerjobber og traineeplasser det lønner seg!

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger