(KarriereStart.no):

Navn: Marius Håvåg Korum

Alder: 28

Stilling: Finansieringsrådgiver

Arbeidsgiver: Innovasjon Norge

Utdanningsbakgrunn: 

Bachelorgrad i Økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Østfold

Master i Innovasjon og Entreprenørskap fra NMBU

Gründerskolen, UiO/Rice University, Houston Texas (USA)

Ansatt siden: 2016

 

Kan du fortelle litt om hva du jobber som og hvor?

Jeg jobber som finansieringsrådgiver ved Innovasjon Norge Innlandet. Stillingen innebærer å identifisere innovative bedrifter og prosjekter med et potensial for vekst, og deretter bistå selskapene med å utløse dette potensialet. Som finansieringsrådgiver forvalter jeg en rekke ulike finansieringsordninger og tjenester på vegne av de over 40 oppdragsgiverne (departementer, fylkeskommuner og fylkesmenn) Innovasjon Norge har. Jobben min består i stor grad av å avklare de behovene bedriftene har for kompetanse og finansiering, og matche Innovasjon Norges tjenester med disse.

 

LES OGSÅ: Dette er verdens 100 mest attraktive arbeidsgivere

 

I Karrierebarometeret 2017 ble Innovasjon Norge kåret til den mest attraktive arbeidsgiveren blant økonomistudenter i Norge. Hva mener du gjør dem attraktive som arbeidsgiver?


For meg er det ikke overraskende at norske økonomistudenter anser Innovasjon Norge som en attraktiv arbeidsgiver. Det å være ansatt i Innovasjon Norge innebærer å få jobbe tett med mange av de mest ambisiøse, innovative og spennende bedriftene i Norge. En jobb i Innovasjon Norge gir veldig god innsikt i en rekke ulike bransjer og fagområder, og er en god plattform for å bygge kompetanse, erfaringer og nettverk – noe som er særligviktig som nyutdannet. Det er også en stor bredde av ulike stillinger i Innovasjon Norge, og organisasjonen åpner for at man får jobbe innen de områdene man som arbeidstaker har størst interesse av, og ønsker å videreutvikle seg innenfor. Det være seg økonomisk analyse, strategi, innovasjonsprosesser eller ledelse.

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Som det stolte B-mennesket jeg er, foretrekker jeg å starte arbeidsdagen min i fred og ro foran PC-en, hvor mesteparten av tiden går med til å vurdere innkomne søknader om finansiering. Dette innebærer å gjøre analyser av blant annet lønnsomhet, vekstpotensial, realisme og valgt strategi i prosjektene, samt å utfordre kundene på prosjektelementer som kan forbedres. Dette gjør jeg i tett samarbeid med gode kollegaer med ulike erfaringer og bakgrunner, som danner bakgrunnen for eventuell finansiell støtte.


 

Utover dagen gjennomfører jeg som oftest kundemøter. De mest spennende kundemøtene er de som foregår ute hos bedriftene, hvor jeg virkelig får en forståelse for hva kundens virksomhet går ut på. I kundemøtene kommer jeg tett innpå spennende bedrifter med høye ambisjoner for vekst, som ønsker å drøfte prosjekter som typisk innebærer utvikling eller kommersialisering av ny og spennende teknologi. Min oppgave i disse møtene er å identifisere og forstå hvilke behov den aktuelle kunden har, og matche disse med «verktøykassen» Innovasjon Norge har. Det kan være alt fra finansiering, til kompetanseheving og tilgang til nettverk.

 

SE VIDEO: Finn arbeidsgiveren som passer for deg

 

Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke?

Det beste er bredden av spennende kunder og arbeidsområder jeg har muligheten til å jobbe med – og de mulighetene det gir meg til å utvikle meg innenfor bransjer og fagområder jeg synes er interessante og spennende. Stillingen min som finansieringsrådgiver er svært allsidig, og innebærer en god miks av blant annet økonomisk analyse, strategi og relasjonsbygging. Dette er en variasjon jeg verdsetter høyt. Et frynsegode er at jeg hver dag får lov til å jobbe med svært motiverte og ambisiøse kunder som jobber knallhardt for å oppnå sine målsetninger!

 

Hva skal til for å lykkes som finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge?

Det aller viktigste er at man evner å forstå kundenes reelle behov – og å kunne matche disse med virkemidlene Innovasjon Norge har. For å få til dette, må man tørre å utfordre kundene med hensikt om å forme de gode prosjektene og være villig til å ta risiko sammen med kundene når det kreves. Videre er det viktig å raskt identifisere hvilke prosjekter som har et reelt vekst- og lønnsomhetspotensiale, og hvilke som ikke har det. Til dette kreves det blant annet gode analytiske egenskaper og markedsforståelse. Man må også kunne bygge gode kunderelasjoner gjennom å levere hensiktsmessige tjenester på en smidig og kundevennlig måte.

 

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter som finansieringsrådgivere?

Typiske startjobber er finansrådgiver for bedriftsmarkedet i en bank, som rådgivende konsulent i et konsulentselskap eller som forretningsutvikler i et privat selskap.

 

Klikk her for å se traineeprogrammer i Norge

 

Er det noen spesielle krav som stilles for å jobb som finansieringsrådgiver?

Vi befinner oss i en verden hvor ny teknologi og nye forretningsmodeller vokser frem i rekordfart og endrer bransjer. For at Innovasjon Norge skal fortsette å være en relevant samarbeidspartner for det norske næringslivet er vi avhengige av et enda større mangfold av ansatte som klarer å forstå disse endringene, og hvordan de påvirker norske bedrifter. Følgelig vil nyutdannede «millienials» med god forståelse for ny teknologi og nye forretningsmodeller være attraktive kandidater for en jobb som min. Man må videre ha gode analytiske evner, og evne å bygge relasjoner og tillitsforhold til kundene. Det er også viktig å ha en grunnleggende god økonomisk forståelse.

 

Hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Jeg begynte som trainee i Trainee Innlandet – en traineeordning hvor man som nyutdannet med mastergrad får muligheten til å jobbe i tre ulike bedrifter på Innlandet i løpet av en to-årsperiode. I løpet av disse årene jobbet jeg blant annet med rådgivning til gründere, investeringer og forretningsutvikling – noe som ga meg verdifull erfaring og et nettverk som var relevant for stillingen som finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge. Videre kunne jeg vise til gode akademiske resultater, som tilsa at jeg har en grunnleggende god økonomisk forståelse og gode forutsetninger for læring og utvikling. Jeg tror også mine sosiale egenskaper bidro til at jeg fikk jobben, da jeg liker å bli kjent med nye mennesker og bygge relasjoner.

 

LES OGSÅ: Bør man følge hodet eller hjertet i karrierevalget?

 

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke eller din bransje?

Innovasjon Norge er en relativt stor organisasjon som tilbyr en rekke ulike karriereveier internt i organisasjonen – noe som bidrar til at vi er en organisasjon med lite «gjennomtrekk». En typisk karrierevei innenfor organisasjonen kan være å bli seniorrådgiver og spesialrådgiver innenfor et felt man utvikler en spesialkompetanse – eller å ta steget opp til en posisjon innen ledelse av eksempelvis et distriktskontor eller et kontor i utlandet. En jobb i Innovasjon Norge åpner også for en rekke karrieremuligheter utenfor organisasjonen. I min jobb kommer man i kontakt med en rekke spennende selskaper, som kan ha behov for den brede kompetansen, erfaringer og nettverk som man bygger i en stilling som finansieringsrådgiver.

 

Har du noen tips til andre som vurderer samme yrke?

Som nyutdannet er mitt beste tips å være nysgjerrig og vise mot til å utfordre det eksisterende. Videre er nettverksbygging utrolig viktig, da det bidrar til mye læring, og til at nye og spennende dører åpnes.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger