(KarriereStart.no):

Navn: Thomas Krekling

Alder: 41

Utdanningsbakgrunn: Sivilingeniør data, i gang med erfaringsbasert master i organisasjon og ledelse

Stilling: Prosjektporteføljeforvalter / PMO

Arbeidsgiver: Buskerud Fylkeskommune

Ansatt siden: 2015

 

Kan du fortelle litt om hva du jobber som og hvor?

Jeg jobber som prosjektporteføljeforvalter i Buskerud Fylkeskommune. Dette innebærer en rekke varierte arbeidsoppgaver. Jeg jobber med å implementere en styringsmodell for utvelgelse og prioritering av prosjekter som skal inn i en portefølje. Denne utvelgelsen baseres på strategiske kriterier, budsjettmessige forhold og ressurstilgang. Jeg rådgir og støtter virksomhetsledelsen i dette arbeidet. Utover dette jobber jeg også mye med implementering av prosjektmetodikk, med kursing, verktøy, rapportering og generelt engasjement innen prosjektlederfaget.

 

LES OGSÅ: Her drømmer økonomistudentene om å jobbe

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Jeg har over noe tid jobbet en del med å tilpasse verktøy. Her har jeg fått benyttet mye av min tidligere ervervede kompetanse som programmer, noe jeg ser er svært nyttig. Jeg prøver å involvere meg i dialog rundt løsninger som er innovative og forbedrer organisasjonen. Som porteføljeforvalter er det også i min stilling å følge opp prosjekter og prosjektledere. Alt i alt har jeg en variert arbeidshverdag og stor grad av selvledelse i mitt arbeid.


 

Hva skal til for å lykkes i ditt yrke?

Jeg tror at for å lykkes som en prosjektleder så vil det være en fordel å ha erfaring og ofte også faglig innsikt i prosjektene man leder. Som porteføljeforvalter følger jeg opp prosjektlederene og er mye i dialog med både virsomhetsledelsen og linjen. Det er essensielt å kunne lytte og å være ydmyk i dialog med brukerne som skal motta prosjektene, man må prøve å forstå forretningen. Jeg mener at man i større grad bør akseptere at det å være prosjektleder (og prosjektporteføljeforvalter) er en profesjon som krever kontinuerlig jobbing med faget og krever faglig påfyll. I større bedrifter kan det derfor være hensiktsmessig å samle prosjektlederkompetanse for å lære av hverandres erfaringer.


 

SE VIDEO: – Velg karriere med både hodet og hjertet

 

Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke? 

Stor grad av mulighet til å utforme min egen arbeidsdag. Jeg er så heldig å ha en stor grad av selvledelse i min jobb. Det finner jeg motiverende, men det krever også at man (av og til i hvert fall) har evnen til å være disiplinert, strukturert og fokusere på de riktige oppgavene. Jeg treffer mye folk og jeg synes det er morsomt å prate fag. I min stilling bruker jeg også mye tid på kompetanseheving av prosjektledere. Jeg synes det er svært morsomt å se eureka-øyeblikket når de oppdager at de har lært noe nytt eller lært andre måter å se «virkeligheten» på.

 

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke eller din bransje?

Jeg føler vel ikke at det er noen typisk startjobb jeg kan peke ut. Det er mange veier til denne type rolle. Ofte går den kanskje via det å være prosjektleder. Mange begynner jo gjerne i fag knyttet til utdanning, før de etter å ha fått erfaring gjør seg kvalifisert til prosjektlederjobber.

 

LES OGSÅ: 80 spørsmål du kan få i jobbintervjuet

 

Er det noen spesielle krav som stilles for å få en jobb som den du har? 

Som nevnt over så mener jeg at man kanskje i større grad bør anerkjenne prosjektledelse som strategisk viktig for prosjektorienterte bedrifter. Det er nok slik at mange bedrifter har dette fokuset også. Men prosjektledelse innehar jo mange disipliner, som for eksempel økonomi, strategi, risikohåndtering, ledelse osv. Jeg tror også det er viktig at man er god til både snakke og lytte til folk. Selv har jeg en siv.ing grad i data som utdannelse. Etter noen år gikk jeg litt automatisk over i prosjektledelse og avdelingsledelse før jeg nå fikk den jobben jeg har nå.

 

Hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Flaks og timing? Jeg håper at det var fordi jeg gav inntrykk av å være tilstrekkelig faglig kompetent. Men også at de hadde troen på at min personlighet og innstilling var det som måtte til for å fylle jobben. Og selvsagt hjalp det jo at min nåværende sjef troppet opp med en Liverpool-kopp på intervju, da jeg med stor glede kunne fortelle at vi hadde samme favorittlag.

 

Har du noen tips til andre som vurderer samme yrke?

Jeg ville sørget for å få god erfaring som prosjekleder. Ta gjerne en sertifisering eller to og prøv å hold deg oppdatert i faget. Det kan også være hensiktsmessig å fylle på med formellkompetanse, for eksempel innen strategi, prosjekt- og porteføljestyring, økonomi med mer. Jeg har selv tatt flere slike kurs ved NTNU, disse har gitt meg mye å ha med i ryggsekken. Ellers er det bare å stå på og ta de sjansene som byr seg.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger