(KarriereStart.no):

Navn: Silje Helene B. Dagsland
Alder: 26
Stilling: Advokatfullmektig
Arbeidsgiver: Advokatfirmaet Haavind AS
Utdanning: Master i rettsvitenskap, ved Universitetet i Oslo
Ansatt siden: Mai 2014

 

Fortell kort om hva du jobber som og hvor?

Jeg jobber som advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Haavind, i avdelingen for Bygg, Anlegg og Offshore. Det vil si at jeg stort sett jobber med byggekontrakter på land og offshore.

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

BRA ARBEIDSMILJØ: Advokatfirmaet Haavind har et
veldig bra arbeidsmiljø, og det arrangeres mange sosiale
arrangementer, forteller Silje Helene. 

Det er vanskelig å beskrive en «typisk» arbeidsdag, det varierer. Stort sett vil det være eposter og møter, med kunder og kollegaer. Det går også mye tid med til å utforme forskjellige skriv for kunder; brev, avtaler, prosesskriv og rettslige vurderinger.

 

Hva skal til for å lykkes som advokatfullmektig?

Utover engasjement og faglig dyktighet, bør man nok være villig til å jobbe en del når det trengs. Det er en fordel å være fleksibel, det er ikke alltid mulig å forutse når det blir mye å gjøre. Ellers er det viktig å være god med menneskelige relasjoner, for å kunne skape gode relasjoner til både kunder og kollegaer.


 

Klikk her for å lese mer om yrket advokat

 

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke eller din bransje?

Som advokatfullmektig vil det å få advokatbevilling være første skritt for de fleste. Deretter ønsker man gjerne å få stilling som fast advokat. Etter det er det nok forskjellig hva den enkelte ønsker. Det er mange som vil prøve seg som dommerfullmektig før man eventuelt blir senioradvokat eller partner i et advokatfirma, mens andre fortsetter karrieren i det offentlige eller i andre selskaper i det private næringsliv.

 

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke eller din bransje?

FÅ EN FOT INNENFOR: - Prøv å få et traineeopphold i
et firma du er interessert i, anbefaler Silje Helene til
studenter og nyutdannede som ønsker en karriere 
innen advokatbransjen.

Som jurist har man veldig mange muligheter. Etter ferdig utdanning kan man begynne som advokatfullmektig i et privat advokatfirma, politifullmektig, dommerfullmektig eller begynne som juridisk konsulent eller saksbehandler i det offentlige. Det finnes også mange ulike stillinger for jurister ellers i det private næringsliv.


 

Arbeidsoppgavene varierer, men de fleste advokatfullmektiger jobber nok med forberedelse og gjennomføring av rettssaker, forhandlinger, utforming av kontrakter, avtaler og brev og generell juridisk rådgivning.


Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Traineeopphold i firmaet var nok avgjørende for at jeg fikk jobb hos Haavind. Jeg hadde mitt første traineeopphold her når jeg gikk på tredje avdeling, og kom senere tilbake på flere opphold. Jeg fikk også tilbud om skriveplass her, og har skrevet masteroppgaven min på et kontor i samme avdeling som jeg nå jobber i.

 

LES OGSÅ: Traineen Snorre (23) fikk fast stilling hos BA-HR

 

Hva er dine anbefalinger eller råd til personer som vil begynne i samme yrke?

Prøv å få et traineeopphold i et firma du er interessert i. Vis at du er interessert, arbeidsom og engasjert, og at du ønsker å få muligheten hos dem. Man kan også søke om skriveplass eller plass på kurs eller lignende i regi av firmaet. På denne måten får man får muligheten til å vise firmaet hvem man er, både hva gjelder faglig kunnskap og personlighet. 

Om Advokatfirmaet Haavind AS
 
• Haavind er et av landets ledende advokatfirmaer med ca 100 advokater i staben

• Haavind jobber med spennende kunder i norsk og utenlandsk næringsliv.

• Haavind dekker de fleste forretningsjuridiske og offentligrettslige områder samt prosedyre bl.a for Høyesterett

• Haavind ansetter faglig dyktige mennesker med stort engasjement, samarbeidsglede og humor

• Haavind tilbyr traineeopphold og skriveplasser for studenter

• Haavind tilbyr en bratt læringskurve med god støtte underveis
Les mer om  Advokatfirmaet Haavind her
 

 

Generelt tror jeg arbeidserfaring og/eller annet engasjement ved siden av studiet teller positivt i de fleste ansettelsesprosesser. Det viser arbeidskapasitet og arbeidsmoral. Dersom man kan få relevant arbeidserfaring gjennom studietiden er det ekstra fint.

 

Er det noen spesiell krav som stilles for å få jobb som advokatfullmektig?

Man må ha fullført en master i rettsvitenskap. Videre stilles det stort sett krav til at man er faglig sterk for å bli advokatfullmektig. Utover dette er det nok engasjement, personlighet og evne til å samarbeide og jobbe i team som er viktigst.

 

Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke og din bransje, og har dere noen gode frynsegoder?

Det beste med jobben er at man jobber sammen med veldig mange flinke folk, og lærer masse. Det er også veldig bra arbeidsmiljø, og mange sosiale arrangementer i firmaregi. Av frynsegoder kan nevnes firmaturer, og det at jobben betaler for telefon, internett og forsikringer.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger