(KarriereStart.no):

Navn: Matias Bugge
Alder: 26 år
Stilling: Advokatfullmektig
Arbeidsgiver: Advokatfirmaet Haavind AS
Utdanning: Master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen og LLM International Business Law fra King’s College London
Ansatt siden: Høsten 2013

 

Kan du fortelle om hva du jobber som og hvor?

Jeg jobber som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Haavind AS. Jeg jobber i firmaets eiendomsavdeling.


Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Min arbeidshverdag er veldig variert, og avhenger helt av hva jeg jobber med. Dreier det seg om større prosjekter eller transaksjoner, jobber jeg gjerne tett sammen med andre. Det er også mye selvstendig arbeid, for eksempel i forbindelse med forberedelser av rettssaker. Mye av arbeidet foregår fra kontoret, men jeg har også rettssaker der arbeidsdagen utspiller seg i rettssalene. 

VARIERT, UTFORDRENDE OG LÆRERIKT: Det beste
med å jobbe som advokatfullmektig er at jeg har en veldig
variert, utfordrende og lærerik arbeidshverdag, sier Matias.

En viktig del av arbeidet som advokat/advokatfullmektig er kommunikasjon med kunder. Som regel foregår dette per e-post eller telefon, men en arbeidsuke består typisk av møter både i Haavinds møtelokaler eller eksternt hos kunden.


 

Klikk her for å lese mer om yrket advokat


Hva skal til for å lykkes i ditt yrke?

For å lykkes som advokatfullmektig, og etter hvert (forhåpentligvis) som advokat, kreves det innsats og hardt arbeid. Det kreves også at man har de nødvendige faglige kvalifikasjonene, og faglig motivasjon og selvtillit. Det er også viktig at man fungerer sosialt sammen med kollegaer, da samarbeid er en stor del av arbeidshverdagen. Et godt tips til nyutdannete er å lytte til erfarne kollegaer og å lære av dem.


Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke eller din bransje?

Det finnes flere alternative karriereveier i mitt yrke og i vår bransje. Én mulighet er å «gå gradene» internt i firmaet. En annen mulighet er å søke andre arbeidsplasser for å tilegne seg en kompetanse som verdsettes i firmaet, for deretter å returnere. Et populært alternativ er å arbeide som dommerfullmektig i en av landets tingretter. For en jurist er det mange karrierevalg, og jeg skal ikke påstå at jeg har oversikt over alle. Den typiske karriereveien er derfor kanskje den som «blir til mens man går».Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke eller din bransje?

Godt spørsmål. Inntrykket underveis i studiene er at man enten kan starte i et advokatfirma – og gjerne et av de store advokatfirmaene – eller i det offentlige. Det er nemlig disse mulighetene man i størst grad eksponeres for underveis i studiene. Bildet er imidlertid mye mer sammensatt enn som så. Som jurist har man «uendelig» mange muligheter, har jeg inntrykk av. En fin arena for å få en oversikt over hvilke muligheter man har som nyutdannet jurist er arbeidslivsdagene som arrangeres i Bergen, Oslo og Tromsø.

 

LES OGSÅ: Silje (26) er advokatfullmektig i Advokatfirmaet Haavind

 

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben? 

 

Som jeg har nevnt tidligere er gode faglige kvalifikasjoner en grunnforutsetning for å lykkes i mitt yrke. Som nyutdannet er gode karakter den viktigste indikatoren på at man besitter de nødvendige kvalifikasjonene, og karakterene blir derfor viktige. I tillegg var jeg trainee og hadde skriveplass i Haavind før jeg begynte å jobbe i firmaet, slik at jeg ble kjent med firmaet og personene som jobbet der før jeg fikk jobben. Like viktig (og kanskje viktigere) er at Haavind fikk muligheten til å bli kjent med meg gjennom traineeopphold og skriveplass.

 

Hva er dine anbefalinger eller råd til personer som vil begynne i samme yrke?

Dersom du ønsker å starte karrieren som advokatfullmektig i et advokatfirma, vil jeg anbefale deg å etablere kontakt med firmaet i god tid før man er ferdig som student. Min beste anbefaling er å forsøke å få til et traineeopphold i firmaet du vil starte i, og/eller skriveplass for din masteroppgave. Inntrykket er at advokatfirmaene planlegger ansettelser en stund fremover i tid, slik at det er lurt å søke jobb i god tid før du er ferdig utdannet jurist.


Er det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har?

En absolutt forutsetning for å få jobb som advokatfullmektig er at du har Master i rettsvitenskap. I tillegg er det viktig å kunne vise til gode resultater, og det er viktig å vise at du er en person som vil passe inn i arbeidsmiljøet. Sistnevnte gjør du best gjennom et traineeopphold eller ved å skrive masteroppgaven din i firmaet du vil jobbe i. 

Om Advokatfirmaet Haavind AS
 
• Haavind er et av landets ledende advokatfirmaer med ca 100 advokater i staben

• Haavind jobber med spennende kunder i norsk og utenlandsk næringsliv.

• Haavind dekker de fleste forretningsjuridiske og offentligrettslige områder samt prosedyre bl.a for Høyesterett

• Haavind ansetter faglig dyktige mennesker med stort engasjement, samarbeidsglede og humor

• Haavind tilbyr traineeopphold og skriveplasser for studenter

• Haavind tilbyr en bratt læringskurve med god støtte underveis
Les mer om  Advokatfirmaet Haavind her
 

 

Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje og har dere noen gode frynsegoder?

Det beste med å jobbe som advokatfullmektig er at jeg har en veldig variert, utfordrende og lærerik arbeidshverdag. Som advokatfullmektig får jeg også jobbe med noe som virkelig interesserer meg, og fortsette utviklingen av mine juridiske kunnskaper. Mitt yrke, og da særlig min arbeidsplass, er også preget av gode kollegaer og et godt arbeidsmiljø. Med så mye tid tilbrakt på jobb, er et godt arbeidsmiljø en helt avgjørende faktor for min trivsel i hverdagen.Typiske frynsegoder i Haavind består av PC, mobiltelefon, mobilabonnement, internettabonnement (hjemme), avisabonnement, solid bedriftshelsetjeneste og treningsrom i kjelleren, samt firmaturer og andre sosiale sammenkomster.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger