(KarriereStart.no): 

Navn: Andreas Røe
Alder: 30 år
Stilling: Avdelingsleder
Arbeidsgiver: EVRY  
Utdanning: Bachelor of Science Information Systems
Ansatt siden: 2013

Fortell kort om hva du jobber som og hvor?

Jeg jobber som avdelingsleder for utviklingsenheten i EVRY Retail. Der har jeg 15 dyktige medarbeidere som ivaretar alle nødvendige roller i utvikling og forvaltning av softwareløsninger. Vi har i tillegg kolleger i vårt heleide selskap i India som står for testing av løsningene. I alt sysselsetter vi cirka 20 årsverk.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? 

Min kalender ser tidvis ut som et velfylt Tetris brett! Jeg er heldig å få muligheten til å styre hverdagen min selv, men må ofte gjøre tøffe prioriteringer for hva som er viktig på lengre sikt og samtidig kunne ivareta medarbeiderne sine behov. For å nevne noen eksempler er denne uken sammensatt av medarbeidersamtaler, jobbintervju, representasjon på stand, budsjettarbeid og Kaizen workshops for å redusere antall feil i utviklingsprosessen. Lean (og kaizens for dere som har fulgt med i timen) er noe jeg verdsetter i EVRY. Det kommer på sjefens bord om ikke alle bidrar til å stadig arbeidsrutiner.


Klikk her for å se alle traineeprogrammer i Norge  

Hva skal til for å lykkes i ditt yrke?

Jeg definerer mitt yrke som å være en «moderne leder» i IT-bransjen. Med det mener jeg å være en del av et arbeide og samtidig coache medarbeidere og gjøre dem gode, fremfor å være en «delegerende sjef». For å lykkes med det mener jeg det er elementært å forstå softwareutvikling og hvilke motivasjon- og insentivfaktorer som er viktige. Det er også nødvendig med mer enn basiskunnskap om organisasjonsteori, siden IT sjelden utgjør et helt selskap alene. Jeg tror forskjellen på de som lykkes som moderne ledere i IT-bransjen er de som klarer å skape engasjement rundt seg, utvikle medarbeidere og tørre å se at andre blir bedre enn seg selv.

LES OGSÅ: Kompetanseveileder i NAV - Lotta Fladby TholanderHvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke eller din bransje?

Den mest typiske karriereveien er gjennom en teknisk utdannelse, en rolle i et teknisk miljø og gjennom det å demonstrere personlige egenskaper for lederskap.

Om EVRY  

- EVRY er Norges største og Nordens nest største IT-tjenesteselskap. 

- Selskapet har ansvaret for omtrent en tredel av alle IT-tjenesteleveranser i Norge. 

- EVRY leverer daglig IT-tjenester fra 50 nordiske byer til om lag 14 000 kunder i offentlig sektor og privat næringsliv. 

- EVRY har om lag 10 000 ansatte. 

Les mer om EVRY her

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke eller din bransje?

Software-bransjen er en ny og raskt utviklende bransje. Mye av dette århundrets «new business» bygges i dag med programvare og «apps», på lik linje med mekanikk som har revolusjonert i tidligere tidsepoker.

Denne raskt utviklende bransjen definerer stadig flere profesjoner. De første arbeidsoppgavene kan i dag være programmerer, designer, interaksjonsdesigner, tester, driftsmedarbeider, som man med erfaring kan sette ordet «leder» i sammenheng med.

LES OGSÅ: Marius Borgen Andersen satser alt for å bli profesjonell jockey


Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Dette er et ydmykt svar – jeg ble rekruttert til denne jobben via et rekrutteringsbyrå. Jeg har i tidligere jobb arbeidet som konsulent og hatt personal- og fagansvar for andre konsulenter. Gjennom prosjektarbeid hos ulike kunder har jeg lært å jobbe med ulike typer tekniske miljø og organisasjoner. Egenskapen for å skape engasjement og erfaring fra små og store selskap tror jeg ble verdsatt ved ansettelse.


Hva er dine anbefalinger eller råd til personer som vil begynne i samme yrke?

Velg utdanning som gir deg en god teoretisk grunnforståelse og kombiner dette med utvekslingsstudier. Gjerne til Singapore og California (ikke språkreise til Malta), og ta fordypning i entreprenørskap.

LES OGSÅ: Hundefører - yrket på to minutter - hva gjør en hundefører?


Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje?


Å være en del av og kunne påvirke de største endringene som kommer til å påvirke starten på dette hundreåret. 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger  

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger