(KarriereStart.no): 

Navn: Solveig Heggelund
Alder: 25 år
Stilling: Overingeniør
Arbeidsgiver: Forsvarsbygg  
Utdanning: Sivilingeniør innen konstruksjonsteknikk
Ansatt siden: August 2014 

Fortell kort om hva du jobber som og hvor?

Jeg jobber som rådgiver hos Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg, som er en av seksjonene under Forsvarsbygg. Der har jeg stillingen som overingeniør i avdeling for beskyttelse. Forsvarsbygg har kontorer over hele landet, men avdelingen jeg jobber i ligger i Oslo sentrum.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? 

En typisk arbeidsdag er på kontoret i Oslo, hvor jeg beregner responsen til ulike konstruksjoner utsatt for eksplosjonslaster ved hjelp av numeriske simuleringer. Jeg jobber hovedsakelig som rådgiver for konkrete objekter som skal dimensjoneres mot eksplosjonslaster. I tillegg har vi et tett samarbeid med FoU (Forsking og Utvikling) og sammen utvikler vi tilstrekkelig gode metoder og modeller for å beregne eksplosjonsvirkninger.

Innimellom gjør vi kontrollerte forsøk ute på sprengningsfelt. Dette gjøres både for å kontrollere konstruksjonsresponsen og for å undersøke de ekstreme trykkene som er forbundet med eksplosiver. Numeriske simuleringer av eksplosjonen og responsen til konstruksjonen gjøres på forhånd, og det er veldig spennende og sette simuleringene ut i livet. I periodene hvor vi har forsøk er det mye arbeid for få sekunder med moro, men det er det absolutt verdt!


Klikk her for å se alle traineeprogrammer i Norge  

Hva skal til for å lykkes i ditt yrke?

Interessen for faget er viktig, og å kunne jobbe strukturert og å ha gjennomføringsevne er også vesentlig for å gjøre en god jobb. Man kommer langt med å være fleksibel for ulike arbeidsoppgaver, samtidig som en har ambisjoner og ønsker om hva en vil jobbe med på sikt. Gode kommunikasjonsegenskaper er også en fordel ettersom en ofte skal formidle saker mellom entreprenør og arkitekt. Dersom en viser initiativ og effektivitet allerede fra første arbeidsdag, er dette egenskaper arbeidsgiver definitivt legger merke til.


Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke eller din bransje?

LES OGSÅ: Allmennlege - yrket på to minutter - hva gjør en allmennlege?

Enkelte velger å bli avdelingsledere eller prosjektledere for større prosjekter. Man kan også nå langt og bli toppleder, gjerne med kurs eller videreutdanning innen økonomi og/eller ledelse. Kombinasjonen av både det teknologiske og økonomiske, samt lederkunnskaper, danner et godt grunnlag for å lede spesielt teknologibedrifter.

Andre velger å jobbe med beregninger av konstruksjoner hele karrieren og kanskje fordype seg i ulike fagområder.

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke eller din bransje?

Det er vanlig å starte i et rådgiverfirma som tegner og dimensjonerer bygninger, broer eller andre konstruksjoner som for eksempel oljeinstallasjoner. Prosjektene kan være vedlikeholdsprosjekter og nybygg.

LES OGSÅ: Rådgiver i Finansdepartementet: Morten Haabeth Grindaker

I starten får man gjerne erfaring med både tegne- og beregningsverktøy som brukes for å dimensjonere konstruksjoner for de ulike lastene den blir påført.

Klikk her for en oversikt over internships i Norge  

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Jeg er genuint interessert i det jeg jobber med og dette fikk jeg vist under jobbintervjuet. Jeg skrev hovedoppgaven min i regi av Forsvarsbygg og fikk dermed erfart at det de driver med er litt utenom det vanlige. Oppgaven ga mersmak og jeg var veldig motivert for å fortsette med de arbeidsoppgavene Forsvarsbygg har å tilby. Jeg har også riktig faglig bakgrunn og jeg valgte tunge fag på universitetet som har vist seg å være veldig relevant for denne jobben.

LES OGSÅ: Yrkesintervju: Vannkraftingeniør i Multikonsult

Om Forsvarsbygg 

- Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvaret. 

- Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Deres største og viktigste kunde er Forsvaret, men Forsvarsbygg har også kunder i andre offentlige markeder. 

- Selskapet har cirka 1400 ansatte. 

Les mer om Forsvarsbygg her


Hva er dine anbefalinger eller råd til personer som vil begynne i samme yrke?

Å jobbe godt med fagene under studiene er viktig og å tilegne seg kunnskap en kan bygge videre på. Det er mange utfordringer i ny jobb. Læringskurven er bratt og mye teori fra skolebenken skal anvendes i kombinasjon med det praktiske. At en har tilegnet seg praktisk erfaring er derfor noe mange bedrifter setter pris på, og kan også virke ekstra motiverende når tung teori skal fordøyes.


Dersom det er spesielle bedrifter en ønsker å jobbe hos, kan det være lurt å ta initiativ og høre om de har masteroppgaver dere kan samarbeide om. Det er lett å få en fot innenfor en bedrift ved å skrive masteroppgave eller ha sommerjobb hos dem, og at du tar initiativ selv er bare positivt.

LES OGSÅ: Psykolog - yrket på to minutter - hva gjør en psykolog?

Det aller viktigste er uansett å finne noe en liker å drive med, da er det lettere å gjøre et godt intervju siden en skiller seg ut som interessert utenom det vanlige.

Er det noen spesielle krav som stilles for å få en jobb som den du har?

Å ha noe relevant utdanning er en fordel, men ikke et absolutt krav. Man kan komme langt på engasjement, vilje til å lære og gode fysikk- og mattekunnskaper i bunn.

Uansett utdanningsretning er det bra å ha gode akademiske resultater å vise til. Det er vanskeligere å overbevise om at en har interesse for faget hvis resultatene fra skolen viser det motsatte. Vel så viktig som akademiske egenskaper er personlige egenskaper, som for eksempel evne til å jobbe i team.

LES OGSÅ: Butikksjef - yrket på to minutter - hva gjør en butikksjef?

Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje og har dere noen gode frynsegoder?

Det beste med mitt yrke er at all den abstrakte teorien faktisk beskriver en konstruksjons styrke og oppførsel. Det er motiverende å se den konstruksjonen du har beregnet stå ferdig bygget. Man har også hele tiden mulighet til å utvikle seg faglig, og spennende utfordringer er en stor del av arbeidsdagen. Bedriftene oppfordrer ofte til å ha et aktivt liv utenom jobb, og er ofte veldig fleksible med hvordan en legger opp arbeidsdagen. 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger  

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger