(KarriereStart.no):

Navn: Hilde Bohinen
Stilling: Rekrutteringsansvarlig
Bedrift: ÅF Advansia, en del av ÅF-konsernet
Rekrutterer hovedsakelig til følgende yrker: Ingeniør, prosjektledelse, byggeledelse, prosjektering.

 

Kan du fortelle litt om hva trainee-programmet går ut på?

ÅF Advansia tilbyr hvert år sommertrainee-jobb til fem-seks studenter i en 8-ukersperiode. I denne perioden fungerer de som assisterende byggeleder ute på en byggeplass. Gjennom dette er de del av og opplever den reelle arbeidshverdagen og jobbsituasjonen sammen med våre byggeledere på byggeplassen. De får ansvar og oppgaver på linje med en nyansatt, og dersom de mestrer og tar stort ansvar kan de fort ende opp med enda mer.

 

Dette er en utrolig god måte å prøve seg hos oss på i vår arbeidshverdag og vi blir gjensidig kjent med hverandre. Hvis de trives hos oss og mestrer rollen vil de få tilbud om jobb etter endt utdanning.

 

Hvilke typer kvalifikasjoner ser dere etter når dere behandler søknader? Hva skal til for å bli innkalt til intervju?

Kombinasjonen av fagkunnskap og personlige egenskaper er viktig i hele ÅF. Vi ansetter som hovedregel nyutdannede på masternivå, mens i andre deler av ÅF ansetter vi nyutdannede både på bachelor- og masternivå.

I ÅF Advansia bistår vi kundene med prosjekt- og byggeledelse, og fag er viktig, men personlighet er nesten viktigere. Derfor ser vi etter de vi tror har evnen til å lede. Personlige egenskaper som å være god til å kommunisere, være tydelig og tørre å ta ansvar er viktig.


 

Gjestebloggen: Plager du folk med vedheng?

 

Veier karakterer og resultater oppnådd på skolebenken tungt? Og i så fall, er det noen fag som veier tyngre enn andre?

Det som er utfordringen når man skal rekruttere nyutdannede er at det ikke er så mange ting å skille kandidatene på. De har gått på skolen, hatt sommerjobb, noen har vært i Forsvaret og så har du karakterene. Vi kan ikke ta inn alle så vi må jo måle på ett eller annet, og derfor har karakterene noe å si, som en del av hele bildet. Vi ser også på innholdet i attestene, en god tjenesteuttalelse fra Forsvaret, og en søknad som viser at kandidaten er i stand til å uttrykke seg godt skriftlig.

 

For ÅF Advansia sin del vil selvfølgelig prosjektledelse være et fag som veier tungt, samtidig er vi opptatt av å ha med noe av de tyngre fagene innen konstruksjon for å sikre den faglige forståelsen. Skal vi ha en VVS-ingeniør er det en fordel å ha studert energi og miljø. En veldig spennende og attraktiv kombinasjon er hvis kandidaten først har vært f.eks. elektriker eller tømrer og siden har tatt en bachelor og/eller en master.


 

Klikk her for å se alle traineeprogrammer i Norge  

 

Hva gjør dere for å profilere dere som en attraktiv arbeidsgiver ovenfor studenter og nyutdannede?

Vi er på messer på forskjellige skoler og universiteter. For eksempel er vi tilstede på BM-dagen på NTNU med en stor stand. Vi er på NMBU og på de forskjellige høgskolene. I tillegg er vi stadig mer aktive på sosiale media, som er en viktig arena for oss som for alle andre. Vi deltok nå i september også på en online karrieremesse som var en interessant erfaring. Digitalisering når også oss som jobber med rekruttering, og det er en spennende utvikling.

 

Hvem skiller seg positivt ut i en intervjuprosess? Hva ser dere etter ved siden av de faglige kvalifikasjonene?

Personlighet er som sagt viktig. En av våre erfarne byggeledere mener at å være en god byggeleder er 70 prosent personlighet og 30 prosent fag. Vi ser etter de som utstråler trygghet, viser engasjement og som er en person du får tillit til. Utover de faglige kvalifikasjonene er vi også opptatt av at kandidaten for eksempel har vært aktivt med i studentforeninger og tatt på seg verv, fordi det kan vise at man tør å ta på seg lederansvar.

 

I selve intervjuet er det mange faktorer som spiller inn. Det er klart vi ser etter sosial intelligens, evne til å jobbe i team samt en viss porsjon utadvendthet eller evnen til å by litt på seg selv. Ikke vær redd for å vise hvem du er!

 

Hva er de vanligste feilene man gjør som søker?

Det kan være helt banale ting som å passe på å unngå skrivefeil og sørge for å ha et ryddig og oversiktlig oppsett i CVen. Det gir et godt førsteinntrykk. Det er alltid bra å legge ved et søknadsbrev som forklarer hvorfor du søker på denne stillingen og hva du tror du kan bidra med. Det hjelper meg som rekrutterer til å få et inntrykk av deg, samtidig som jeg også vurderer evnen søkeren har til å uttrykke seg skriftlig.

 

LES OGSÅ: Jobbsøknaden = første date med arbeidsgiver

 

Og så er det viktig å ha et bevisst forhold til hva du søker på. Det er mange som søker i hytt og pine, og det gir det inntrykk av at du bare er ute etter å få seg en eller annen jobb, samtidig som jeg lurer på om du egentlig vet hva du kan og vil. Vanlig feil; det står navn på en annen arbeidsgiver i søknadsbrevet, som gir inntrykk av at dette bare er copy/paste. Motivasjonen for hvorfor du søker på akkurat denne jobben hos akkurat oss vil jeg alltid grave i.

 

Jeg ser ofte at nyutdannede søker på jobber som krever mange års erfaring, noe som kan være et signal om at de ikke helt har forstått de ulike nivåene i arbeidslivet. Vær realistisk og ha tålmodighet. Ta gjerne en telefon om du ser en interessant stilling, men pass på å ha noe fornuftig å spørre om, som ikke allerede står i stillingsbeskrivelsen.


 

Hva er dine beste tips til unge som ønsker å starte karrieren hos dere?

Bruk nettverket ditt. Kjenner du noen som jobber hos oss? Kan de anbefale deg, for eksempel? Knytt deg opp mot rekrutterere via sosiale medier og følg med på stillingsutlysninger. For ÅF Advansia sin del vil jeg anbefale å søke deg inn i sommertrainee-programmet hvis du ønsker å starte karrieren hos oss. ÅF Engineering og tegn_3 (arkitektbedrift eid av ÅF red. anm.) ansetter mange nyutdannede gjennom hele året, følg med på stillingsutlysninger, møt oss og snakk med oss på messer vi deltar på.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger  

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger