(KarriereStart.no):

Navn: Ellen E. Brekke

Stillingstittel: HR-sjef

Virksomhet: NRK

 

Hvilke yrker og fagfelt rekrutterer du hovedsakelig til? 
I dag rekrutterer jeg i hovedsak ledere, men har lang erfaring også fra teknologiområdet og redaksjonelle og administrative stillinger.

 

Kan du fortelle litt om virksomheten deres?

I våre utlysninger bruker vi følgende ingress: NRK er Norges offentlig finansierte allmennkringkaster og mediehus, med et omfattende samfunnsoppdrag som er unikt i det norske mediemarkedet. NRK skal informere, opplyse, utfordre og underholde nordmenn via TV, radio og nye medieplattformer. Våre grunnleggende verdier er åpenhet, mot og troverdighet. Det er vår oppgave å speile hele Norge. Derfor har vi medarbeidere og kontorer landet rundt.

 

NRK er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

 

I tillegg kan jeg opplyse om at vi er ca. 3450 medarbeidere fordelt over hele landet, og har et bredt mangfold av yrkesgrupper og fagområder. Vi er opptatt av innovasjon og å bygge en kultur som fremmer dette, blant annet gjennom kreative prosesser og nettverk og samarbeid på tvers.


 

EKSPERTTIPS: Slik lykkes du som frilansjournalist

 

Kan du beskrive en typisk rekrutteringsprosess fra start til slutt?

HR-linjen skal alltid bistå linjen med rekruttering. Vi ønsker å komme tidlig på banen for å gjøre en god behovsanalyse og kravspesifikasjon i samarbeid med leder før prosessen starter. Det er utarbeidet en "Veiledning i rekrutteringsprosesser" og en rekke verktøy/skjemaer til alle steg i prosessen: Behovsanalyse, kravspesifikasjon, utlysninger, søknadshåndtering, intervjuer og referansesjekk.

 

Akkurat nå har vi ekstra fokus på omdømmebygging som "en arbeidsplass i verdensklasse", hos utdanningsinstitusjonene og på sosiale medier etc. Vi har også igangsatt et prosjekt som skal forbedre "onboarding" rutinene våre.

 

Hva er ditt syn på bruk av bilde i CV-en, og er du åpen for at søkere kan sende inn video-CV?


Vi er åpne for alle slike muligheter.

 

Hva kan studenter gjøre under studietiden for å gjøre seg mer kvalifiserte og attraktive som kandidater for dere?

Vi ønsker å tiltrekke oss kandidater som er innovative, har høy fagkompetanse og er innstilt på å jobbe i team. Den fagkompetansen vi rekrutterer aller mest av i disse dager, er teknologiske utviklere. Det er også viktig for oss å finne gode søkere med flerkulturell kompetanse.

 

LES OGSÅ: 80 vanlige spørsmål til jobbintervjuet

 

Hvor mye vektlegger dere karakterer fra utdanningen, sammenlignet med tidligere arbeidserfaring og referanser?

Det vil alltid være et helhetsbilde når man velger kandidater.

 

Er det noen vanlige feil som går igjen i CV og søknad, eller i jobbintervjuet?

De søknadene som bærer preg av å være standardisert for "masseutsendelse" gir ikke et godt inntrykk. Når det gjelder jobbintervjuet er det vår jobb å gjøre kandidaten trygg og hente ut den informasjonen vi trenger. Det kan være vanskelig hvis en person byr lite på seg selv.

 

I deres virksomhet – hvilken kompetanse og hvilke kandidater tror du det vil bli MER etterspørsel etter de kommende årene?

Teknologiske utviklere og digital kompetanse generelt. Videre ønsker vi mer flerkulturelle kompetanse, spesielt på de redaksjonelle områdene.

 

SE VIDEO: Slik sparker du i gang frilanstilværelsen

 

I deres virksomhet – hvilken kompetanse og hvilke kandidater tror du det vil bli MINDRE etterspørsel etter de kommende årene?

Administrative stillinger eller fagområder som ikke er vår kjernevirksomhet.

 

Hva er dine beste tips til unge som ønsker å starte karrieren hos dere eller i deres bransje?

Være nysgjerrig på fagområdene og NRKs samfunnsoppdrag. Være oppdatert på nye plattformer og teknologi.

 

Dersom man ønsker å jobbe innen deres bransje, hvorfor bør man satse på å få jobb hos nettopp dere?

NRK er "mulighetenes hus" med stort ønske om å legge til rette for mobilitet, prosjektarbeid og samarbeid på tvers. Det er høy fagkompetanse og utviklingsmuligheter.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger