(KarriereStart.no):

Navn: Annette Strøno

Tittel: HR-sjef Rekruttering

Virksomhet: AF Gruppen

Rekrutterer hovedsakelig til: Vi rekrutterer både ingeniør- og økonomistudenter fra høgskoler og fagskoler, samt kandidater med erfaring til alle våre virksomhetsområder innen Anlegg, Bygg, Eiendom, Energi, Miljø, og Offshore.

 

Kan du fortelle litt om virksomheten deres?

AF Gruppen er et ledende entreprenør- og industrikonsern med 4700 ansatte. Nysgjerrighet, entreprenørånd og gjennomslagskraft har gjort AF til Norges tredje største entreprenør og det selskapet som vokser mest på Oslo Børs. Vi brenner for innovasjon og digitalisering. Målsettingen er å skape en bransje som er mer fremtidsrettet og bedre tilrettelagt for våre medarbeidere, kunder, samarbeidspartnere og for samfunnet. AF har i tillegg en kompromissløs holdning til sikkerhet og etikk, og vi arbeider målrettet med HMS for å ivareta våre medarbeideres sikkerhet og miljøet vi jobber i på best mulig måte.

 

Kan du fortelle litt om hvordan det er å jobbe for AF Gruppen?

– AF Gruppen har satt like rettigheter og muligheter for kvinner og menn på dagsordenen, sier HR-sjef Annette Strøno.

FOTO: Magnus Aune / Kubrix

Vi får gode tilbakemeldinger fra våre medarbeidere, både når det gjelder trivsel og mulighet for intern karriereutvikling og kursing gjennom AF Akademiet. Vi har et åpent og inkluderende faglig- og sosialt miljø, hvor våre medarbeidere oppfordres til å være med å påvirke og ta eierskap til pågående prosesser og prosjekter. Vi har en relativt fersk og ung konsernledelse med en snittalder på litt over 40 år. Deres hovedprioritet er å forvalte og videreutvikle AF-kulturen. Dette gjøres blant annet gjennom et mangfolds initiativ, hvor vi skal sikre like karrieremuligheter både for kvinner og menn i samarbeid med #HunSpanderer. Målsettingen er å doble kvinneandelen i selskapet, både blant funksjonærer og fagarbeidere. Tiltakene er implementert i vår konsernstrategi og skal ikke kun gagne et kjønn, men alle de flinke medarbeiderne i AF. 


 

Som en del av vårt rekrutteringsarbeid har vi også åpnet et studentkollektiv for å nå de beste ingeniørstudentene. Gjennom AF-kollektivet kan man få muligheten til å vinne et års gratis bolig og bli kjent med AF på en unik måte. Dette er en spennende konkurranse som kan åpne opp for mange muligheter i fremtiden. Gå gjerne inn på afkollektivet.no og les mer om vår satsing på fremtidens talenter.


 

Klikk her for å se studier innen teknologi, ingeniørfag og arkitektur

 

I Karrierebarometeret 2019 ranket ingeniørstudentene AF Gruppen til den mest attraktive arbeidsgiveren blant entreprenørselskapene. Hva er det som gjør dere til en så attraktiv arbeidsgiver?

Selskapets størrelse og bredde i virksomhetsområdene bidrar til at AF nå blir ansett som den mest attraktive arbeidsgiveren blant ingeniørstudenter. Kombinasjon spennende prosjekter, faglig progresjon, flinke folk og en solid kultur, gjør AF til en spennende og relevant arbeidsgiver.

 

AF skal være det selskapet talentene søker seg til og vi skal ha de beste folka. Dette er en uttalt strategi som vi har satt oss ambisiøse mål for å nå. De neste årene skal AF Gruppen vokse betydelig. Skal vi beholde posisjonen som Norges mest lønnsomme entreprenør, må vi øke ledelseskapasiteten og sikre like karrieremuligheter for kvinner og menn. Jeg håper og tror det blir lagt merke til at vi er et selskap som satser på og tilrettelegger for fremtidens talenter!

 

Kan du beskrive en typisk rekrutteringsprosess fra start til slutt?

I AF er vi opptatt av den gode kandidatopplevelsen, uavhengig om kandidaten får jobb hos oss eller ikke. Under intervjuet kommuniserer vi på en ærlig og transparent måte de muligheter kandidaten kan få hos AF gjennom en spesialtilpasset firmapresentasjon. Det første intervjuet er kun en innledende samtale for å bli kjent med hverandre. Dersom alle parter er enige går kandidaten videre til en annengangsrunde. Det vil da være en representant fra HR og det spesifikke virksomhetsområdet som deltar under intervjuet. I denne runden vil kandidaten gjennomføre kognitive- og personlighetstester. Testene får de tilsendt på e-post i forkant av intervjuet. Vi vil deretter bruke god tid til å gå gjennom resultatene på testene i samarbeid med kandidaten for å få et sammensatt bilde av kandidatens ulike kompetanser og personlighetsdimensjoner.

 

LES OGSÅ: Tipsene som effektiviserer og forbedrer jobbsøkingsprosessen

 

Hva kan studenter gjøre under studietiden for å gjøre seg mer kvalifiserte og attraktive som kandidater for dere?

Annette Strøno oppfordrer til å besøke afkollektivet.no for å lese mer om deres satsing på fremtidens talenter.

FOTO: Magnus Aune / Kubrix

Man skal aldri undervurdere nysgjerrighetens makt. Velg den studieretningen og de fagene som virker spennende og givende fremfor det man tror selskapene søker etter. Når det er sagt vil jeg anbefale at man har en god balanse mellom fag og verv i studentforeninger. Kombinasjonen vil på sikt gjøre deg bedre rustet til å takle en jobbsituasjon med alt det medfører av møtevirksomhet, kundekontakt, prioritering, delegering osv. Det er også positivt å kunne vise til relevant arbeidserfaring fra studietiden som for eksempel sommerjobb.

 

Hvor mye vektlegger dere karakterer fra utdanningen, sammenlignet med tidligere arbeidserfaring og referanser?

Vi ser selvsagt på karakterer som en del av den totale vurderingsprosessen, men studieretning, faglig bakgrunn, personlige egenskaper, relevant jobberfaring, referanser, verv og interesser er også tungtveiende – og minst like viktig.

 

LES OGSÅ: Kommunikasjonsrådene som gir deg et fortrinn i jobbintervjuet

 

Er det noen vanlige feil som går igjen i CV og søknad?

Selve utforming av innholdet i søknad og CV er noe man bør tenke på. Ta en ekstra gjennomlesning før du sender dine søknadspapirer for å unngå skrivefeil. Vis gjerne hvem du er, hva du motiveres av og brenner for? Tør å dele hvem du er, henvis gjerne til dine erfaringer og hva du har lært av dem. Det er lov å være personlig og vise humor.

 

Er det noen vanlige feil som går igjen i jobbintervjuet?

Husk at når man er nervøs, så skjerpes sansene. Nervøsitet er ikke nødvendigvis negativt – det viser bare at dette er noe man virkelig vil. Forbered deg godt, det kan roe nervene. Les deg opp på firmaet du søker deg til. Skriv ned spørsmålene du måtte ha forkant av intervjuet og lytt til spørsmålene du får. Vær deg selv og husk; vi har vurdert deg faglig kompetent til stillingen ved å ta deg inn på intervju – nå er det opp til deg å vise oss hvem du er, og hvorfor du motiveres av å jobbe i AF.


 

LES OGSÅ: Slik bruker du STAR-metoden til å svare på intervjuspørsmål

 

Hva er dine beste tips til unge som ønsker å starte karrieren hos AF Gruppen eller i deres bransje?

  1. Vær tro mot din egen magefølelse i en jobbsøkerprosess – den tar som regel ikke feil
  2. Søk selskaper som ser sine medarbeidere og som tilrettelegger for karriereutvikling og anerkjenner viktigheten av en solid og sunn kultur
  3. Søk selskaper som tilrettelegger for ledelse gjennom tilstedeværelse og innlevelse (det er forøvrig et av AFs verdigrunnlag)

 

Dersom man ønsker å jobbe innen deres bransje, hvorfor bør man ta sikte på å få jobb hos AF Gruppen?

AF Gruppen har satt like rettigheter og muligheter for kvinner og menn på dagsordenen. AF ser med dette viktigheten av å satse på og videreutvikle våre talenter og ivareta den gode kulturen vi er så stolte av. AFs nåværende medarbeidere og fremtidens talenter er våre viktigste ressurser. Det gir føringer på oss som selskap og et ansvar vi må være bevisst.

 

Les mer om arbeidsgivere og jobbmuligheter innen bransjen bygg, anlegg og entreprenør