(KarriereStart.no): 

Navn: Amira Delnezirovic

Stilling: Rekrutteringsrådgiver

Bedrift: Telenor Global Shared Services

Rekrutterer hovedsakelig til følgende yrker: Faste stillinger for Telenor-selskaper i Norge

 

Hvilke type kvalifikasjoner ser dere etter når dere behandler søknader? Hva skal til for å bli innkalt til intervju?

Dette må sees i forhold til spesifikk stilling. Vi er en stor organisasjon og det er rom for mange ulike typer av både personligheter og kompetansebakgrunn. Hver stilling kan ha spesifikke faktorer, men følgende kan være lurt å huske på i søknaden som student: a) motivasjonen for rollen, b) hva er dine styrker i forhold til rollen du søker på (vis at du har satt deg inn i stillingen og hva som kreves av deg og beskriv gjerne hvordan du oppfyller kravene, c) ryddig CV og søknad, d) forhold deg til prosessens tidsfrister og eventuelle retningslinjer.

 

Veier karakterer og resultater oppnådd på skolebenken tungt? Og i så fall, er det noen fag som veier tyngre enn andre?

Er du ennå under utdanning eller nyutdannet hvor du ikke kan vise til mye annen relevant arbeidserfaring er det vanlig å screene søkere på bakgrunn av karakterer. Vi verdsetter gode akademiske resultater, og ser gjerne litt ekstra på søkere som har vært blant de beste i klassen. I forhold til hvilke fag som veier tyngst må dette sees i forhold til stillingen det søkes på. Karakterer er en del av evalueringen, men vi bruker også evne- og personlighetstester. Karakterer er viktig, men det alene er ikke det beste evalueringsgrunnlaget for å predikere om man vil lykkes i stillingen.


  

Hvem skiller seg positivt ut i en intervjuprosess? Hva ser dere etter ved siden av de faglige kvalifikasjonene?

Vi ønsker å få informasjon om jobbsøkerens tidligere atferd i situasjoner som ligger nært opp til hva jobbsøkeren vil oppleve i stillingen de vurderes til, samt evne til å reflektere og å se relevans mellom egen utdannelse og Telenor. I tillegg bør kandidaten sette seg inn i verdiene til Telenor slik at vi på bakgrunn av disse oppnår gjensidig forpliktelse i forhold til atferd, resultatoppnåelse og utvikling. Generelt for et intervju er det gunstig å være interessert og ærlig.


 

Hva er de vanligste feilene man gjør som jobbsøker?

LES OGSÅ: Capgemini - Innsidetips fra rekrutterer Beate Nesheim

Det er viktig at søkere oppgir all informasjon vi ber om. Sørg for at du får med all informasjon på CV-en din og at alle vedlegg er lastet opp. Det er mange som søker, og det er viktig at vi har den informasjonen som er relevant for å kunne gjøre en vurdering.

 

Klikk her for å se alle traineeprogrammer i Norge

 

Hva kan studenter gjøre under studietiden for å gjøre seg mer kvalifiserte og attraktive som jobbsøkerkandidater for dere?

Det er ikke bare akademiske resultater som betyr noe, men verdien av erfaring fra arbeidslivet, internasjonal erfaring, språkferdigheter og evnen til å løse praktiske utfordringer. Som student bør du fokusere på å utvikle kvaliteter som gjør at du skiller deg ut fra mengden, og ikke bare blir formelt kvalifisert.

LES OGSÅ: Vil du jobbe for OBOS? Les HR-direktørens tips til søknadsprosessen

  

Hva er dine beste tips til unge som ønsker å starte karrieren hos dere eller i deres bransje?

Hvis du er annerledes og har unike kvaliteter, bør du utvikle disse egenskapene for å gjøre deg mer attraktiv som en potensiell ansatt.

  

Dersom man ønsker å jobbe innen deres bransje, hvorfor bør man satse på å få jobb hos nettopp dere?

Hos oss vil du bli del av en profesjonell organisasjon med mange varierende og sterke fagmiljøer. Du får god mulighet til å se resultater av egen innsats, i en hverdag som du i stor grad styrer selv. Vi har innovative og gode løsninger som understøtter kommunikasjon og samhandling. Unge, talentfulle mennesker er viktig for Telenor-konsernet for å utvikle ledere og eksperter som bringer nye ideer og energi inn i selskapet. 

LES OGSÅ: Vil du jobbe i Peab? Dette er kompetansen de ser etter


Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger