(KarriereStart.no): 

Navn: Anette Øvre
Stilling: HR seniorrådgiver 
Bedrift: Forsvarsbygg 
Rekrutterer hovedsakelig til følgende yrker: Vi har et bredt spekter av yrker i Forsvarsbygg med hovedvekt på ingeniørfag og prosjektledelse. Her jobber alt fra arkitekter til jordskiftekandidater, biologer, akustikere og eiendomsmeglere. Vi har også jurister, økonomer, statsvitere og ansatte med utdanning fra Forsvaret. Forsvarsbygg jobber med et bredt spekter av spennende og viktige oppgaver. Vi driver for eksempel nasjonalt senter for sikring av bygg, samt at vi er byggherre og ansvarlig for planlegging og bygging av ny kampflybase i Norge. Vi har derfor høy aktivitet på rekrutteringsfronten og etterspør ulik kompetanse. 

Hvilke type kvalifikasjoner ser dere etter når dere behandler søknader? Hva skal til for å bli innkalt til intervju?

Søkerne må naturlig nok oppfylle kvalifikasjonskravene i utlysningen. Videre ser vi på utformingen og innholdet i søknaden. For nyutdannede uten særlig praktisk arbeidserfaring, vil ulike former for deltidsjobber og sommerjobber på CV-en telle positivt. Det å vise engasjement i studietiden ved å inneha verv, eller være medlem i ulike fora er også et pluss. 


Veier karakterer og resultater oppnådd på skolebenken tungt? Og i så fall, er det noen fag som veier tyngre enn andre?

Karakterer betyr ikke alt, men blir vektlagt. Naturligvis er det et konkurransefortrinn å skilte med gode karakterer. I spesialiststillinger vil karakterer veie tyngre, enn i andre typer stillinger. Helhetsvurderingen av kandidatenes kvalifikasjoner er avgjørende til slutt. Personlige egenskaper og potensiale er vel så viktig. 

LES OGSÅ: Solveig er overingeniør i Forsvarsbygg  

Hvem skiller seg positivt ut i en intervjuprosess? Hva ser dere etter ved siden av de faglige kvalifikasjonene?

De som er seg selv og klarer å gi et realistisk bilde av hvem de er og hva de kan bidra med. Og de som kan kunsten å gjøre seg interessante og sette sitt eget fotavtrykk. Kompetansebegrepet består på individnivå av kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger. Vi vektlegger de personlige egenskapene i stillingsprofilen like mye som de faglige. 


Hva er de vanligste feilene man gjør som jobbsøker?

Gjøre ubevisste valg ved å sende inn tilfeldige søknader. Det er heller ikke å anbefale å overselge seg selv, eller tilpasse personligheten sin slik at den passer til kravene i stillingsprofilen. Personlighet endrer seg sjelden, og man bør ikke søke stillinger man ikke passer til og åpenbart ikke vil trives i. 

Klikk her for å se alle traineeprogrammer i Norge  

Hva kan studenter gjøre under studietiden for å gjøre seg mer kvalifiserte og attraktive som jobbsøkerkandidater for dere?

Vise engasjement ved å delta på aktiviteter av både faglig og sosial art. Ellers opparbeide seg praktisk erfaring i arbeidslivet i form av sommerjobber og deltidsjobber. Erfaring fra det praktiske arbeidslivet er et pluss. 

Om Forsvarsbygg 

- Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvaret. 

- Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Deres største og viktigste kunde er Forsvaret, men Forsvarsbygg har også kunder i andre offentlige markeder. 

- Selskapet har cirka 1400 ansatte. 

Les mer om Forsvarsbygg her

Hva er dine beste tips til unge som ønsker å starte karrieren hos dere eller i deres bransje?

Vise åpenhet for læring og ta eget initiativ. Som nyutdannet har du verdifull ny og oppdatert teoretisk kompetanse. Del denne! Vær nysgjerrig og interessert. Skaff deg nettverk på arbeidsplassen, dette vil bidra positivt i forhold til både fag og trivsel. 

Dersom man ønsker å jobbe innen deres bransje, hvorfor bør man satse på å få jobb hos nettopp dere?

Forsvarsbygg er den eneste aktøren som bidrar i hele verdikjeden av en byggeprosess. Vi har mange komplekse prosjekter og anvender ny teknologi i arbeidet. Vi sier at Forsvarsbygg er «bygget for din utvikling». Det innebærer at vi er opptatt av læring og utvikling for medarbeiderne våre. Her kan du utvikle deg i bredden og i dybden, innen fag og ledelse. Som statlig aktør ser man verden fra et helhetlig samfunnsperspektiv og tar samfunnsansvar. Det er meningsfullt å jobbe i en virksomhet som tar aktivt miljøhensyn i alle prosjektene. 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger  

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger