(KarriereStart.no):

For økonomer er det betydelig viktigere å få lederoppgaver og å bli forfremmet, enn det er for andre yrkesgrupper. Halvparten av økonomene sier at forfremmelse i egen virksomhet er viktig for å gjøre karriere, mens kun 35 prosent av ikke-økonomer anser dette som viktig.

Dette kommer frem av en undersøkelse Ipsos MMI har gjennomført på oppdrag for Econa. 2249 Econa-medlemmer og 1038 personer med annen høyere utdanning har blitt spurt om hva de mener er viktigst for å gjøre karriere på sin arbeidsplass.

KOMPETANSE VIKTIGST: Administrerende direktør
Tom Bolstad i Econa mener fagkompetansen teller mer
enn det å være sosial og utadvendt. (Foto: Econa)


Når det spørres om hvilke egenskaper man kommer lengst med for å gjøre karriere, skiller økonomene seg ut med at flere anser effektivitet som viktig for karrieremulighetene enn hva ikke-økonomer gjør. Derimot står ikke kreativitet like høyt hos økonomene som hos ikke-økonomene.


- Mange er kreative og innovative uten at de definerer det selv. Disse egenskapene er mest uttalt blant typiske kreative yrker som reklame og salg, men man er også kreativ om man finner nye metoder å løse administrative oppgaver på eller ser smarte effektiviseringsløsninger, sier Tom Bolstad, administrerende direktør i Econa, i en pressemelding.

Gode muligheter for introverte

Et høyt lønnsnivå betyr også noe, men ikke like mye som muligheter for faglig utvikling, forfremmelse og lederoppgaver. Dette gjelder for alle spurte.


Å ha en imponerende tittel betyr mindre etter hvert som man blir eldre, og mest når man er under 30 år. Da svarer en av ti at det er viktig for karrieren. Både lønn, forfremmelse og lederoppgaver er viktigst for dem under 30 år, og spesielt for økonomer.  


Undersøkelsen bekrefter også at det er gode muligheter for introverte til å gjøre karriere. Det å være utadvendt kommer helt nede på en 11. plass på listen av de 15 egenskaper som anses viktige for å gjøre karriere.


- Å utdype seg faglig og gjøre karriere på andre måter enn å bli leder er helt klart viktig for mange. Vi får et stort behov for fageksperter på ulike områder, og i mange jobber er det ikke avgjørende om man kan være utadvendt og sosial. Viktigst er det med fagkompetansen, sier Tom Bolstad i Econa.


Derimot er det viktigere å kunne stå inne for sine synspunkter og ha integritet. Dette bekreftes i undersøkelsen, da kun 23 prosent av ikke-økonomer og 29 prosent av økonomene har svart at det lønner seg å være enig med sjefen får å gjøre karriere. Det er flest over 50 år som anser det viktig å være enig med sjefen, mens de under 30 er minst opptatt av hva sjefen mener. En årsak til dette kan være ulike generasjoners holdning til autoriteter, mener Bolstad. 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger