(KarriereStart.no):

Skal du henge med på utviklingen og sikre deg jobb for fremtiden, bør du tilegne deg kompetanse innenfor realfag og teknologi.

 

- Mitt inntrykk er at hvis du har ferdigheter innenfor STEM-fagene (science, technology, engineering and mathematics), så har du større sjanser for å lykkes på arbeidsmarkedet, sier Fabio Rosati til Teknisk Ukeblad.

 

STEM er en samlebetegnelse for real- og teknologifag som biologi, elektronikk, nanoteknologi, matematikk, fysikk, kjemi, teknisk kybernetikk og IT.

 

Populært med IT-kompetanse 

Rosati er administrerende direktør i den internasjonale portalen Elance, som leier ut frilansere til bedrifter over hele verden. Ifølge Rosati holder det imidlertid ikke å kunne lære seg et par av disse ferdighetene for å være attraktiv på fremtidens jobbmarked. Du skal helst ha en god kombinasjon av kommunikasjonsferdigheter, realfagskunnskap, og helst erfaring med koding og programmering.

 

– Ett fag og få ferdigheter er ikke nok. Du må kunne mer og være dyktig på å tilpasse deg endringer. Er du god i samfunnsfag og til å kommunisere, bør du for eksempel også lære deg å forstå hvordan man koder. Du trenger ikke være kjempegod i koding, men du må kunne forstå de ulike kodespråkene, fordi det er en viktig del av hva samfunnet vårt bygger på, sier Rosati til Teknisk Ukeblad.


 

Den nordiske avdelingen til Elance har 30 000 registrerte frilansere i sin database, og 7000 norske frilansere. Ifølge statistikken til Elance, trenger 50 prosent av bedriftene som etterspør frilansere folk med IT- og teknologibakgrunn. 

 

LES OGSÅ: 5 nybegynnerfeil du bør unngå som fersk frilanser

 

Viktig med tidlig opplæring

I Ludvigsen-utvalget, et utvalg nedsatt av Kunnskapsdepartementet for å evaluere om skolene dekker den kompetansen elever vil trenge i fremtidens arbeidsmarked, har utvalget kommet frem til at digital kompetanse er ett av de viktigste fokusområdene for opplæring i grunnskolen.

 

Simen Sommerfeldt leder den frivillige bevegelsen "lær kidsa koding", og har siden 2013 organisert arrangementer hvor elever kan lære seg koding. Ifølge Sommerfeldt bør koding være allmennkunnskap, og noe alle bør lære seg fra tidlig av, som sløyd og håndverk.


 

– Slik jeg ser det så er koding allmennkunnskap. Det omgir oss alle og er en viktig del av livene våre. Etter hvert som tingenes internett kommer vil det bli enda mer tydelig, da vil de som ikke kan noe om koding og hvordan programmering fungerer føle seg veldig hjelpeløse, forteller han til Teknisk Ukeblad.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger