(KarriereStart.no): 

Forskere ved Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus har studert det sosiologiske fenomenet selvrekruttering, melder forskning.no. 

Selvrekruttering innebærer at barn velger samme utdanning som sine foreldre. 

- Det er relativt få som velger identisk utdanning som foreldrene, men i enkelte utdanninger er det likevel en betydelig andel som gjør det, sier professor Håvard Helland til forskning.no. 

Han har sammen med kollega Øyvind Wiborg studert registerdata over alle nordmenn som er født mellom 1955 og 1978. 

Tendensen er sterkest blant de mest prestisjefylte profesjonsutdanningene på masternivå, som lege, sivilingeniør, jurist og tannlege, opplyser professoren. 


Tre årsaker 

I gamledager var det nærmest en selvfølge å velge samme yrke som mor og far. Nå til dags er utdanningsmulighetene betydelig flere, men likevel følger mange i fotsporene til sine foreldre. Hvorfor? 

Forskerne tror det er tre hovedårsaker til dette: 

- Det lønner seg 

- De er flinkest i foreldrenes fag 


- De liker foreldrenes fag best 

- I tillegg til at eliteutdanningene gir høy lønn, kan det være økonomisk rasjonelt å velge foreldrenes fag. Det kan være dyrt å etablere egen praksis, for eksempel som tannlege, og derfor lurt å arve fars eller mors praksis, sier Helland om lønnsomheten ved å velge samme yrke som en av foreldrene. 

Forklaringen på at barn gjør det bedre i mors eller fars fag er at de både får god hjelp med studiene og at de har en basiskunnskap om faget med seg hjemmefra. Studier har blant annet vist at studenter som tar samme fag som sine foreldre, får bedre karakterer enn andre studenter. 

At barn foretrekker foreldrenes fag handler først og fremst om deres verdier og preferanser, som har blitt formet i løpet av oppveksten, opplyser Helland. 

 

LES OGSÅ: Foretrekker bedre lønn fremfor bedre jobb  

 

Barn av lærere velger læreryrket 

Forskerne fant en økende tendens til selvrekruttering innenfor alle utdanninger. Særlig blant lærerbarna. 

- Mange ungdommer som har vokst opp med lærerforeldre vil nok synes at læreryrket er meningsfullt og verdifullt, sier Helland til forskning.no. Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger  

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger