(KarriereStart.no):

I tillegg til de 17 378 personene som fikk personlig veiledning, var det flere tusen som deltok på i alt 720 gruppeveiledninger og kurs. Dette er en økning på over 30 prosent fra året 2015. Tre av fire kurs hadde 11 eller flere deltakere. Dette viser rapporten om aktiviteten til de 38 karrieresenterne i Norge i 2016.

 

– Kompetanse Norge jobber for at innbyggerne i hele landet skal få et likeverdig tilbud om karriereveiledning, både i form av individuell veiledning og digitale tjenester, sier Cathinca F. Hatlem, leder av Nasjonal enhet for karriereveiledning, Kompetanse Norge.

 

Forberedt på omstilling

I tillegg til veiledningen er senterne viktige som regionale ressursmiljøer, og gir kompetansestøtte til NAV-kontor, grunnopplæringen, høgskoler, universiteter og bedrifter i fylket.

 

– Økt tilgang til karriereveiledning er viktig for å møte fremtidens krav om omstilling og kompetanseutvikling, sier Hatlem.

 

Karrieresenterne bidrar til bedre kvalitet på de karriereveiledningstjenestene som blir gitt i fylkene. Senterne tilbyr kurs for ansatte i voksenopplæringen, flyktningtjenesten, oppfølgingstjenesten, attføringsbedrifter og fagskoler. Tema for disse kursene er veiledningsmetodikk, bruk av refleksjonsverktøy og nettressurser om utdanning og arbeidsmarked, etikk og faget utdanningsvalg. Karrieresenterne kan få en sentral rolle i de nye regionene landet rundt.


 

SE VIDEO: Slik finner du arbeidsgiveren som passer for deg

 

Trenger større kapasitet

Kompetanse Norge arbeider for at den voksne befolkningen over hele landet skal få tilgang til karriereveiledning. Med Finnmark på plass i 2016, og Hedmark og Oslo på trappene, er et landsdekkende nettverk av karrieresentre endelig innen rekkevidde.

 

Vi vet fra tidligere undersøkelser at én av fire voksne sier de har behov for karriereveiledning.

 

– Dagens tilbud dekker ikke dette behovet. Nå må vi sørge for at senterne får større kapasitet til å møte flere av de som trenger karriereveiledning, sier Hatlem.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger