(KarriereStart.no):

– For å bygge et bærekraftig velferdssamfunn trenger vi et oppdatert arbeidsliv med plass til alle og arbeidstakere med riktig kompetanse. Derfor er kunnskap, kompetanse og integrering blant regjeringens viktigste områder. Og vi må lykkes med alle tre. Ved å samle sterke fagmiljøer i Kompetanse Norge og Utdanningsdirektoratet, vil hele landet nå få tilgang til gode, digitale og gratis karriereveiledningstjenester. Tromsø blir et kraftsentrum i kompetanse- og integreringsarbeidet, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

 

I dag åpnet han Kompetanse Norges nye regionskontor i Tromsø. Regionskontoret skal spille en viktig rolle i å utvikle og styrke karriereveiledningstjenestene i Norge, og får blant annet oppdraget med å lage en digital karriereveiledningstjeneste. Arbeidet skal skje i tett samarbeid med det nye Utdanningsdirektoratet.

 

Les også: Disse yrkene vokser mest

 

Viktig virkemiddel i kompetansepolitikken

– Karriereveiledning er ett av flere virkemidler i kompetansepolitikken. Karriereveiledning eksisterer ikke i et vakuum – det er et av mange kompetansepolitiske tiltak som spiller sammen. I Tromsø har vi ansatte med bred kompetanse, som skal jobbe med karriereveiledning, integrering og norskopplæring, analysefag og samarbeidet med partene i arbeidslivet, sier Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge.


 

– Vi trenger et arbeidsliv hvor ingen går ut på dato. God karriereveilending får frem det som bor i folk, og viser veien videre. Karriereveiledning har betydning for den enkeltes liv og arbeidsliv og for fellesskapet. Det lønner seg at folk finner sin plass i arbeidslivet – derfor mener vi det er en god investering å satse på karriereveiledning, sier Sanner.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger