(KarriereStart.no):

Ingeniør har dyttet økonom ned fra toppen av listen over norske studenters drømmejobb. Dette kommer frem i ManpowerGroups nye Work Life-undersøkelse.

- Det sterke fokuset som har vært på ingeniørmangel, kan ha bidratt til at flere har fått øynene opp for yrket. Nå håper vi at stadig flere velger realfag og ingeniørutdannelse, de er i alle fall sikret jobb i overskuelig framtid, sier Geir Dølvik, konserndirektør i Experis.

Ti på topp

Høyt på listen finner vi også yrker som personalsjef, økonom, administrerende direktør, eventyrer og lærer.

- De fleste yrkene på drømmejobblista er ganske tradisjonelle yrker som det i dag er stor etterspørsel etter, og som det derfor er lurt å satse på. Det er også primært yrker som krever utdanning, og som viser at folk tenker fornuftig på hva som er drømmejobben, sier Dølvik.

De vanligste oppgitte grunnene til hva som definerer drømmejobben, er at den er spennende og gir muligheter for personlig utvikling.

- Denne undersøkelsen bekrefter at jobber som gir utvikling og individuelle muligheter, henger høyt. Dette er utfordringer arbeidsgivere må møte for å tiltrekke seg de beste talentene. Mange av de unge som er på full fart inn i arbeidslivet og lederstillinger, vil ha andre krav til jobben enn generasjonene før, sier Dølvik.


Ikke for sent

Fire av ti nordmenn tror de kommer til å lykkes med å få drømmejobben. Og det er de yngste som er mest positive. En tredjedel svarer imidlertid at de «opplever at det er for sent å begynne på nytt». Andre vanlige grunner til at de ikke tror de får drømmejobben er feil utdanning og at man ikke har de rette kontaktene.- Vi må slutte å tro at det er for sent å skifte karriere når vi passerer 40 år. Norge trenger arbeidskraften, og arbeidsgiverne må få øynene opp for den spisskompetansen godt voksne sitter på. Vi ser fra Experis at mange voksne velger å være konsulent for å utvikle karrieren, spesialistene er i økende grad konsulenter over 50 år, sier Dølvik.

Bare 6 prosent mener at deres nåværende jobb er drømmejobben. Nesten hver sjuende av dem som jobber innen media og kultur, samt i bygg- og anleggsbransjen, svarer det samme.


Blant Ansatte i bransjer som tidligere ble betraktet mer som ”kall”, for eksempel innen helsevesenet og pedagogiske yrker, er også mer tilbøyelige enn gjennomsnittet til å beskrive sin nåværende jobb som drømmejobben.


Halvparten av respondentene svarer at jobben er ganske nær, og 13 prosent sier at jobben er veldig langt fra drømmejobben. De som i minst grad beskriver sin nåværende jobb som drømmejobben, er personer som arbeider innen kundetjeneste, salg og marked, reklame, PR og informasjon. Her oppgir færre enn 3 prosent av de svarende at deres nåværende jobb er drømmejobben.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger