<  
>  

Lærebedrift

Om lærlingordningen

Kompetanse Norge er en lærebedrift, og tar imot lærlinger i ikt- og servicefaget og kontor- og administrasjonsfaget.

Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos Kompetanse Norge
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Om Kompetanse Norge

Kompetanse Norge jobber for at voksne både i og utenfor arbeidslivet skal få den kompetansen de trenger. Vi samler kunnskap og gir anbefalinger til myndighetene og andre aktører for å sikre videreutvikling av kompetansepolitikken.

Norsk velferd bestemmes av hvor god kompetanse vi har og hvordan vi klarer å utnytte den. Samfunnets evne til å inkludere mennesker med ulik kompetanse blir stadig viktigere for produktivitet i arbeidslivet. Norge må takle kontinuerlig omstilling uten at det blir større ulikheter mellom oss som bor her. Det fordrer en ytterligere satsing på kompetanse, slik at flere kommer i jobb og at virksomhetene får kompetansen de trenger.

For å få til dette, samarbeider Kompetanse Norge med partene i arbeidslivet, flere departementer, regionale og kommunale aktører, frivilligheten, og alle opplærings- og utdanningsinstitusjoner.

Kompetanse Norge er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet, men har også fått oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet og andre departement.