<  
>  

KystTrainee

Om traineeprogrammet

Traineeprogrammet hos Kysttrainee går over 2 år. Det spiller ingen rolle om du starter på høsten eller våren eller egentlig når som helst. Alle følger opplegget i 2 år fra oppstartdato. Programmet inneholder bedrifts - og kommunebesøk, ulike kurs som: nettverksbygging, prosjektledelse, JTI, sosiale medier, arbeidslivets realiteter, fagkurs etter ønske fra arbeidsgiver/trainee, kommunikasjon og samspill og mye mer.

Traineen vil få med seg et kompetansebevis etter fullført traineeperiode. Kysttrainee jobber for at traineen skal bli kjent i regionen vår, at traineen skal trives, få engasjement for og blir boende i kystregionen. Derfor sørger vi for at samlingene skal skape trivsel, bygge nettverk og gi gode opplevelser.

Medlemsbedriftene vil her få muligheten til å påvirke temaene vi tar opp, komme med ønsker og behov, og ikke minst kreve at traineen tar kunnskapen med seg tilbake til sin arbeidsplass.

Et tilbud til Traineene.

Gjennom opptak til traineeprogrammet vil traineene få tilbud om å delta på en rekke tilbud som skal bidra til å styrke deres personlige- og faglige utvikling, samt gjøre overgangen til arbeidslivet mykere.
Traineeprogrammet varer i 2 år, og traineen jobber i 1, 2 eller 3 bedrifter i løpet av perioden. Hvilke bedrifter og hvor lenge man skal jobbe i hver bedrift avtales før oppstart.

Fagsamlinger
Traineene knyttet til KystTrainee vil møtes månedlig. I løpet av disse månedlige samlingene vil vi i tillegg til faglige tema, legge vekt på å bli  
kjent med kystregionen. De faglige temaene kan bli for eksempel:

 • Studietur til Brussel  
 • Presentasjonsteknikk  
 • Medietrening  
 • Personalhåndtering 
 • Nettverksbygging  
 • Prosjektledelse  
 • HMS 

Endelig program fastsettes i samråd med traineer og vertsbedrifter.

Fagsamlingene vil, med unntak av studieturen, holdes hos de forskjellige medlemsbedriftene. På denne måten får vi besøkt hele kysten. Vi kommer til å legge vekt på å utvikle nettverk mellom traineene, og noen av samlingene vil  derfor innebære overnatting.

Personlig oppfølging
Alle traineene i forbindelse med oppstart av sin traineeperiode være med på å fastsette avtale for egen utvikling i arbeidsperioden. Denne avtalen vil sikre at traineen vil få varierte faglige utfordringer og oppfølging fra bedriften i tråd med det traineen og bedriften finner hensiktsmessig.
I tillegg vil alle traineer få tilgang til mentor i lokalsamfunnet og personlig oppfølging gjennom daglig leder i traineeordningen.

Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos KystTrainee
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Les mer om muligheter hos KystTrainee
Om KystTrainee

KystTrainee er en traineeordning som startet høsten 2010. Ordningen bidrar til å eksponere behov, og skaffe oppdatert og ny kunnskap hos bedrifter og kommuner på kysten av Sør-Trøndelag.
Traineeordningen ble startet for å bidra til å mette et stadig større behov for unge personer med høyere utdanning på kysten. Alt for få velger å flytte til kysten etter endt utdanning, og traineeordningen skal bidra til å eksponere kystens kompetansebehov for nyutdannede arbeidstakere ved å tilby spennende arbeidsplasser og et rikt liv i distriktet.

Traineeordningen skal fungere som rekrutterings- og støtteorgan for bedrifter og traineer. Vi vil fokusere på å utvikle gode relasjoner mellom trainee og bedrift og mellom traineene. Bedriftene vil få støtte til markedsføring rekruttering og oppfølging av nytilsatte med liten arbeidserfaring. Traineene vil tilbys et faglig utviklingsprogram, et profesjonelt og sosialt nettverk, studieturer og mulighet til å spille en viktig rolle i det lokalsamfunnet de blir en del av.

KystTrainees mål:

 • Skape tette og gode relasjoner mellom traineene og mellom trainee
  og bedrift.
 • Gjøre traineene godt kjent i
  lokalsamfunnet slik at de får et bredt nettverk og får oversikt over
  næringslivets behov og muligheter.
 • Skape grunnlag
  for videre yrkeskarriere og kompetanseutvikling i regionen, og kanskje fast
  tilflytting/etablering
 • Fokusere på å friste unge
  kandidater fra lokalsamfunnene til å flytte tilbake etter endt
  utdanning
 • Etter behov, tilpasse deler av ordningen
  for kandidater med høyere utdanning som har tilretteleggingsbehov og
  personer med innvandrerbakgrunn