<  
>  

Landbruksdirektoratet

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor, Øvrig

Landbruksdirektoratet er en kunnskapsorganisasjon med et tverrfaglig miljø som setter landbruks- og matpolitikken ut i livet og er et støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Medarbeidernes kunnskaps- og erfaringsmangfold er vår styrke. 

Landbruksdirektoratet skal forvalte de landbrukspolitiske virkemidlene rettet mot bønder, skogeiere, reineiere, grunneiere og landbruksbasert matindustri, overvåke markedet for landbruksvarer og administrere importvernet.

Landbruksdirektoratet skal ha oversikt over utviklingen i ressursgrunnlaget og utviklingstrekkene i hele verdikjeden. Vi skal ha god kunnskap om gjeldende politiske mål, om resultatoppnåelse og gi råd til LMD om utvikling av virkemidler. Vi skal ha god erfaringsutveksling med næringen og annen forvaltning.

For å løse våre oppgaver innen fagområdene ressurs og areal, skog, landskapsproduksjon, reindrift, handel og industri, kommunikasjon, IKT og administrasjon har vi behov for mennesker med ulik utdannings- og erfaringsbakgrunn.

I Landbruksdirektoratet arbeider det derfor blant annet mange jurister, økonomer, naturvitere, samfunnsvitere og IKT-medarbeidere. Landbruksdirektoratet rekrutterer ofte nyutdannede, men vi ønsker også å tiltrekke oss erfarne fagpersoner.

Som kollega ønsker vi deg som er dyktig, engasjert og som liker å dele kompetanse og samarbeide med andre.

Fakta om Landbruksdirektoratet
Hovedkontor
NN
Antall ansatte
NN
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Landbruksdirektoratet

Om arbeidsområdetSeksjon HR har et særlig ansvar for Landbruksdirektoratets arbeidsgiverrolle, blant annet gjennom ansvar for kompetansestyring, organisasjonsutvikling og gjennomføring av
31.10.2021 Oslo
Bildegalleri

Adresse

Postadresse: Postboks 8140 Dep, 0033 Oslo
Besøksadresse: Stortingsgt. 28, 0161 Oslo