<  
>  

Landbruksdirektoratet

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor, Øvrig

Landbruksdirektoratet er en kunnskapsorganisasjon med et tverrfaglig miljø som setter landbruks- og matpolitikken ut i livet og er et støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Medarbeidernes kunnskaps- og erfaringsmangfold er vår styrke. 

Landbruksdirektoratet skal forvalte de landbrukspolitiske virkemidlene rettet mot bønder, skogeiere, reineiere, grunneiere og landbruksbasert matindustri, overvåke markedet for landbruksvarer og administrere importvernet.

Landbruksdirektoratet skal ha oversikt over utviklingen i ressursgrunnlaget og utviklingstrekkene i hele verdikjeden. Vi skal ha god kunnskap om gjeldende politiske mål, om resultatoppnåelse og gi råd til LMD om utvikling av virkemidler. Vi skal ha god erfaringsutveksling med næringen og annen forvaltning.

For å løse våre oppgaver innen fagområdene ressurs og areal, skog, landskapsproduksjon, reindrift, handel og industri, kommunikasjon, IKT og administrasjon har vi behov for mennesker med ulik utdannings- og erfaringsbakgrunn.

I Landbruksdirektoratet arbeider det derfor blant annet mange jurister, økonomer, naturvitere, samfunnsvitere og IKT-medarbeidere. Landbruksdirektoratet rekrutterer ofte nyutdannede, men vi ønsker også å tiltrekke oss erfarne fagpersoner.

Som kollega ønsker vi deg som er dyktig, engasjert og som liker å dele kompetanse og samarbeide med andre.

Fakta om Landbruksdirektoratet
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!

Ledige stillinger hos Landbruksdirektoratet

Om stillingenLandbruksdirektoratet har ledig inntil 4 engasjementsstillinger i 18 måneder for jurister som skal arbeide med saksbehandling knyttet til erstatningsordningene etter
30.11.2023 Oslo
Om seksjonenSeksjon pristilskudd og produksjonsregulering er en del av avdeling for landbruksproduksjon, og har ansvaret for strømstøtte til landbruket, pristilskudd,
01.12.2023 Oslo
Om stillingenLandbruksdirektoratet har ledig inntil 5 engasjementsstillinger i 18 måneder, som skal arbeide med saksbehandling knyttet til statens erstatningsordning etter naturulykker.
04.12.2023 Steinkjer
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Bli kjent med Landbruksdirektoratet
Bli kjent med Landbruksdirektoratet
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Ansatte forteller
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Møtt lederne
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Bilder

Rekrutteringskalender

 • NOV 30
  2023
  4 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 01
  2023
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 04
  2023
  5 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Adresse

Postadresse: Postboks 8140 Dep, 0033 Oslo
Besøksadresse: Stortingsgt. 28, 0161 Oslo