44 Lærlingprogrammer

Jobbsøker? Arbeidsgiver? Frilanser? Hodejeger?

 

Vis alle
Aktuelle søknadsfrister
  • Me søker etter to lærlingar i Barne- og ungdomsarbeidarfaget til Jondal Barnehage med oppstart etter avtale. Eit fagbrev som Barne- og ungdomsarbeidar gjev gode moglegheiter for interessante og utfordrande stillingar. Me kan tilby utdanning med løn i ein organisasjon med eit godt fagleg arbeidsmiljø.Personlege eigenskaper vil ha stor vekt ved tilsetjing.Kommunen kan tilby:- Hjelp til å skaffa bustad- Ledige barnehageplassar- God pensjonsordning i KLP- Løn etter avtaleInteresserte kan venda seg til Jondal barnehage ved styrarUnni Berle Vilkensen på tlf. 53 66 95 90 eller Handalag opplæringskontor ved Svanhild Birkenes tlf: 56 55 38 81.For søknad:Bruk søknadsskjema som ligg på vår heimeside: jondal.kommune.no - ledige stillingar. For spørsmål om søknadsskjema kontakt tlf. 53 66 95 00. Søknaden har arkivsaksnummer: 16/494Dersom du skal søkja på fleire stillingar, må du senda ein søknad pr. stilling. Det er ikkje naudsynt å senda kopi av vitnemål, attestar, kursbevis m.m. Desse skal takast med ved eit eventuelt intervju eller sendast ved førespurnad.Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden. I skjemaet er det mogeleg å kryssa av for at du ønskjer at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ønskjer at søknaden ikkje skal verta offentleggjort, må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjort, jamfør Offentleglova § 25. Du vil då verta varsla om dette på førehand, slik at du har høve til å trekkja søknaden din. Adresse: 5627 JONDAL
    31.01.2017 Jondal
  • Vil du ha lærlingplass hos et IT-selskap som satser på deg også etter lærlingtiden?
    01.02.2017 Oslo
  • Gjesdal kommune søker lærlinger i:- Anleggsgartnerfaget- Barne- og ungdomsarbeiderfaget- Helsearbeiderfaget- Kontorfaget- og administrasjonsfaget- IKT - faget Vi søker pliktoppfyllende, ansvarsbeviste og positive lærlinger, med stå på vilje. Søkeren må ha fullført studieprogram VG1 og VG2 (byggdrifter kun VG1). Vi tilbyr 2 år (3 år for byggdrifter) læretid med:- Varierte og lærerike arbeidsoppgaver etter læreplanen- Et trivelig arbeidsmiljø- Fast veiledning av dyktige instruktører- God oppfølging i det daglige- Læresteder som ønsker å ha lærlinger - Lærlingsamlinger- Godt faglig miljø i en oversiktelig kommune Gjesdal kommune ønsker gjennom satsing på utvikling av en heltidskultur - å fremme kvaliteten for den enkelte bruker, skape en mer fremtidsrettet og effektiv organisasjon - å legge til rette for ett godt arbeidsmiljø og forutsigbarhet for den enkelte medarbeider. Gjesdal kommune ønsker større mangfold, og vil oppfordre alle kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, kultur og tenkemåte.  Vi ser dette som viktig for nytenkning, utvikling og kvalitet i tjenestene våre. Kontaktperson for anleggsgartner - fagetGunvor Frafjord Tungesvik 51 61 42 70 Kontaktperson for barne- og ungdomsarbeiderfagetRannveig Eriksen 51 61 43 16 Kontaktperson for helsearbeiderfagetBerit Rosså Eie 51 61 43 73 Kontaktperson kontorfaget - og administrasjonsfagetRita Ravndal 51 61 42 02 Kontaktperson for IKT - fagetOdd Ørstavik 51 61 42 40 Ansettelse etter gjeldende regler og tariffavtaler. Ansatte som arbeider med barn, unge eller yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven må framlegge politiattest (ikke eldre enn 3 mnd.) ved tiltredelse. Gjesdal kommune benytter elektronisk søknadsprosess, og det er ikke mulig å legge ved vedlegg. Attester og vitnemål tas med til et evt. intervju. Klikk her for å søke! Adresse: Rettedalen 1 4330 ÅLGÅRD
    21.02.2017 Gjesdal
Avansert søk
Alle lærlingordninger