Lærlingprogram

Lærling i AF Gruppen - AF Gruppen

AF Gruppen tilbyr lærlingeplass innenfor fagområdene fjell og bergverk, mur, tømmer, betong og anleggsmekaniker.

 • Antall lærlinger
  1 (varierer)
 • Tiltredelse
  Etter avtale

Om Lærlingordningen

AF driver virksomhet innen bygg, anlegg, miljø, offshore, energi og eiendom og trenger stadig nye dyktige medarbeidere med ulik fagkompetanse.

Vi tar inn utplasseringselever og lærlinger innen følgende fag:

 • Anleggsmekaniker
 • Betongfaget
 • Maskinfører
 • Fjell og bergverksfaget
 • Vei- og anleggsfaget
 • Tømrerfaget
 • Elektrofaget
 • Kjøling
 • Mekaniker

Opplæring
Lærlingeordningen i AF er en god måte å rekruttere yngre krefter blant våre fagarbeidere på. Våre lærlinger gjennomgår et fastsatt opplæringsprogram som gir en god innføring i de enkelte fagene og en variert praksis. Lærlingene får mulighet til å utføre alle typer byggeoppdrag, både innen nybygg og byggfornyelse av næringsbygg, skoler, sykehjem og boliger.

Som lærling i AF Gruppen får man god oppfølging og opplæring i prosjektene, men du må stå på egne ben og vise hva du kan!

Oppfølging
Alle lærlinger tegner en kontrakt med et eksternt opplæringskontor som har det faglige ansvaret for pensum i 2-års perioden lærlingene er utplassert i AF. Hver 12. uke følger opplæringskontoret opp lærlingene og sørger for at de kommer gjennom nødvendig praksis gjennom utførelse eller kurs. I tillegg har hver lærling en instruktør - en fagarbeider på laget - som jobber tett mot lærlingen.

Fakta

Antall lærlinger Tiltredelse
1 (varierer) Etter avtale
Arbeidssted Yrker
Anleggsmaskinmekaniker Betongfagarbeider Fjell- og bergverksarbeider Internship / praksisplass: Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2 mer
Fagområde Bransje
Teknologi og ingeniørfag Bygg / Anlegg / Entreprenør

Søknadsinformasjon Dette er en generell presentasjon av programmet og ikke en utlysning. Muligheten til å sende søknad kan derfor være frem i tid i noen tilfeller.

Kontaktperson

Rekrutteringsansvarlig
Flere muligheter
8 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter

Filmer

Nysgjerrighet, entreprenørånd og gjennomslagskraft har gjort AF til en av Norges ledende entreprenør, og det selskapet som vokser mest på Oslo Børs. AF Gruppen - nysgjerrig siden 1985.
AF trenger deg som er nysgjerrig og liker å jobbe i team.
Ny teknologi fra AF gjenvinner forurenset masse. Rimol Miljøpark i Trondheim er den første av sitt slag i Norge. Teknologien AF har utviklet bidrar til å gjenvinne inntil 80 prosent av forurensede masser som ellers ville havnet i tradisjonelle deponier.
Ida er prosjekteringsleder i offshorevirksomheten i AF Gruppen. Bli med Ida en dag på jobb på AF Miljøbase Vats utenfor Haugesund og lær mer om rollen som prosjekteringsleder.