<  
>  
Om Lærlingordningen

Lærling i Agder Energi Vannkraft - Agder Energi

Lærlinger i Agder Energi får store utfordringer og opplæring på høyt faglig nivå.

 • Antall lærlinger
  6 (Varier fra år til år)
 • Tiltredelse
  Etter avtale

Bli kjent med Agder Energi

Hvorfor jobbe i Agder Energi?

Agder Energi er en av Norge største produsenter av ren, fornybar vannkraft, og en viktig brikke for økt bærekraftig energibruk i Europa.
 

Agder Energi, et vertikalt integrert kraftselskap

Agder Energi sin konsernstruktur gjenspeiler verdikjeden fra vannkraftproduksjon til sluttkunde. Dette gir best mulig utnyttelse av ressurser og sikrer god verdiskaping.

 

Store personlige utviklingsmuligheter

Våre ambisjoner om vekst skaper muligheter for våre medarbeidere. Hos oss får du jobbe i et fremtidsrettet miljø med store muligheter til å sette spor etter deg. Vi har en enorm bredde i det vi driver med, og er flinke til å løfte hverandre frem. Sammen bidrar vi aktivt til å utvikle fremtidens fornybare energiløsninger.

 

Vi verdsetter det som gjør deg annerledes

I Agder Energi dyrker vi en kultur som fremmer mangfold. Vi vet, at styrken ikke ligger i likhetene våre, men i forskjellene våre. Agder Energi er sertifisert som en likestilt arbeidsplass, og jobber kontinuerlig for å minimere skjevheter. Vår ambisjon er at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile ulikhetene i samfunnet vårt. Med dette engasjementet kan vi samle mennesker med forskjellige perspektiver, ferdigheter og ideer, og dermed styrke innovasjonsevne, trivsel og kreativitet.

 

Vis mer

Om Lærlingordningen

Agder Energi Vannkraft tilbyr læreplasser innenfor fagene; energioperatør, energimontør og industrimekaniker.

Har du lyst å bli lærling i Agder Energi Vannkraft, eller ønsker å vite mer om ordningen? Ta kontakt med lærlingkoordinator Morten Njåstad.

Fakta

Antall lærlinger Tiltredelse
6 (Varier fra år til år) Etter avtale
Arbeidssted Yrker
Energimontør Energioperatør Industrimekaniker
Fagområde Bransje
Teknologi og ingeniørfag Olje / Gass / Energi / Kraft

Søknadsinformasjon Dette er en generell presentasjon av programmet og ikke en utlysning. Muligheten til å sende søknad kan derfor være frem i tid i noen tilfeller.

Kontaktperson

Rådgiver HR

Rekrutteringskalender

 • JAN 27
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
2 ledige stillinger
Traineeprogram
 • Antall traineer: 5 (Varierer fra år til år)
Internship / Praktikanter

 

Agder Energi har som visjon å være en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger.

Hoveddelen av Agder Energis energiproduksjon kommer fra vannkraft. Dette skjer gjennom 47 hel- eller deleide kraftstasjoner på Agder.

Agder Energi produserer også termisk energi gjennom fjernevarmeanlegg i Kristiansand og Arendal.

Konsernet har også en betydelig kompetanse og omfattende utbyggingsplaner for vindkraft. Dette skal primært skje gjennom selskapet Statkraft Agder Energi Vind DA, som Agder Energi eier sammen med Statkraft.

I tillegg til energiproduksjon, omfatter Agder Energis virksomhet også distribusjon og salg av strøm, energitilknyttede tjenester samt salg og drift av fibernett.Filmer

Energioperatør
Nettingeniør
Rådgiver Forretningsstøtte og Utvikling
Porteføljeforvalter
Kraftverkstekniker
Vedlikeholdsingeniør
Forretningsutvikler
Energimontør
Lærling i energioperatørfaget
Kunderådgiver
Rådgiver Stordata og Analyse
Rådgiver Økonomi og Regnskap

Fakta om Agder Energi