<  
>  
Lærlingprogram

Lærling i Agder Energi Vannkraft - Agder Energi

De som er lærlinger i Agder Energi får opplæring av høy standard og med store utfordringer.

  • Antall lærlinger
    6
  • Tiltredelse
    Etter avtale

Bli kjent med Agder Energi

Vannkraftens betydning

Samarbeider med Microsoft om fleksibilitet

Om Lærlingordningen

Agder Energi Vannkraft tilbyr læreplasser innenfor fagene energioperatør, energimontør og industrimekaniker.

Har du lyst å bli lærling i Agder Energi Vannkraft, eller vil du vite mer om ordningen? Ta kontakt med lærlingekoordinator Morten Njåstad, på telefon 38 60 70 07 eller send en mail.

Fakta

Antall lærlinger Tiltredelse
6 Etter avtale
Arbeidssted Yrker
Energioperatør Industrimekaniker
Fagområde Bransje
Teknologi og ingeniørfag Olje / Gass / Energi / Kraft

Søknadsinformasjon Dette er en generell presentasjon av programmet og ikke en utlysning. Muligheten til å sende søknad kan derfor være frem i tid i noen tilfeller.

Kontaktperson

Rådgiver HR
Flere muligheter
1 ledig stilling
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
Lærlinger

 

Agder Energi har som visjon å være en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger.

Hoveddelen av Agder Energis energiproduksjon kommer fra vannkraft. Dette skjer gjennom 47 hel- eller deleide kraftstasjoner på Agder.

Agder Energi produserer også termisk energi gjennom fjernevarmeanlegg i Kristiansand og Arendal.

Konsernet har også en betydelig kompetanse og omfattende utbyggingsplaner for vindkraft. Dette skal primært skje gjennom selskapet Statkraft Agder Energi Vind DA, som Agder Energi eier sammen med Statkraft.

I tillegg til energiproduksjon, omfatter Agder Energis virksomhet også distribusjon og salg av strøm, energitilknyttede tjenester samt salg og drift av fibernett.Filmer

Fakta om Agder Energi