<  
>  
Lærlingprogram

Lærling i Otera - Agder Energi

De som er lærlinger i Agder Energi får opplæring av høy standard og med store utfordringer.

  • Antall lærlinger
    25 (Varierer fra år til år)
  • Tiltredelse
    Etter avtale

Bli kjent med Agder Energi

Vannkraftens betydning

Samarbeider med Microsoft om fleksibilitet

Om Lærlingordningen

Otera har tradisjon for å ta inn mange lærlinger. Etter planen satser selskapet på nye opptak i 2017. Lærlingene som utdannes i selskapet er innen energimontørfaget.

Otera er et selskap i Agder Energi-konsernet.

Fakta

Antall lærlinger Tiltredelse
25 (Varierer fra år til år) Etter avtale
Arbeidssted Yrke
Energimontør
Fagområder Bransje
Ikke oppgitt Olje / Gass / Energi / Kraft

Søknadsinformasjon Dette er en generell presentasjon av programmet og ikke en utlysning. Muligheten til å sende søknad kan derfor være frem i tid i noen tilfeller.

Kontaktperson

Rådgiver HR
Flere muligheter
1 ledig stilling
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
Lærlinger

 

Agder Energi har som visjon å være en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger.

Hoveddelen av Agder Energis energiproduksjon kommer fra vannkraft. Dette skjer gjennom 47 hel- eller deleide kraftstasjoner på Agder.

Agder Energi produserer også termisk energi gjennom fjernevarmeanlegg i Kristiansand og Arendal.

Konsernet har også en betydelig kompetanse og omfattende utbyggingsplaner for vindkraft. Dette skal primært skje gjennom selskapet Statkraft Agder Energi Vind DA, som Agder Energi eier sammen med Statkraft.

I tillegg til energiproduksjon, omfatter Agder Energis virksomhet også distribusjon og salg av strøm, energitilknyttede tjenester samt salg og drift av fibernett.Fakta om Agder Energi