Lærlingprogram

Lærling i Aibel - Aibel

Aibel pleier hvert år å ta inn nye lærlinger i Haugesund og Hammerfest.

  • Antall lærlinger
    7 (varierer)
  • Tiltredelse
    Etter avtale

Om Lærlingordningen

Aibel pleier hvert år å ta inn nye lærlinger i Haugesund og Hammerfest. Lærlingene utdannes innen en rekke disipliner, som rørlegger, sveiser og elektriker.

Lærlingplassene i Aibel er ment for de som kommer fra yrkesrettet videreutdanning. Læretiden varer vanligvis i to år.

I denne perioden får lærlingene grunnleggende teoretisk opplæring og praksis innen Aibels virksomhet i olje- og gassindustrien.

Selv om lærlinger ikke er garantert jobb i Aibel, finner de fleste stillinger hos oss etter endt læretid.

For mange markerer læretiden starten på en lang karriere, både på land og offshore, som dyktige medarbeidere i selskapet.

Har du lyst til å bli lærling i Aibel? De utlyste stillingene finner du på våre hjemmesider (se link!).

Søknadsfristen og oppstart av læretiden for lærlinger er hhv 1. mars og 1. september hvert år!

 

Fakta

Antall lærlinger Tiltredelse
7 (varierer) Etter avtale
Arbeidssted Yrker
Ikke oppgitt
Fagområde Bransje
Teknologi og ingeniørfag Olje / Gass / Energi / Kraft

Søknadsinformasjon Dette er en generell presentasjon av programmet og ikke en utlysning. Muligheten til å sende søknad kan derfor være frem i tid i noen tilfeller.

Flere muligheter
12 ledige stillinger

 

Fakta om Aibel