<  
>  
Om Lærlingordningen

Lærlingeplasser i Bane NOR - Bane NOR

Ønsker du å jobbe i en fremtidsrettet bedrift som står overfor spennende prosjekt i årene fremover?

  • Antall lærlinger
    20 (varierer)
  • Tiltredelse
    Etter avtale

Om Lærlingordningen

Har du lyst til å være med på å ta et samfunnsansvar? Ønsker du å jobbe i en fremtidsrettet bedrift som står overfor spennende prosjekt i årene fremover? Da kan en lærlingplass i Bane NOR være noe for deg.

Bane NOR er landets største lærlingvirksomhet innen jernbanefag. Hvert år tar vi inn lærlinger som har valgt utdanning innen bygg- og anleggsfag og elektrofag. Hos oss får du praktisert teorien, samtidig som du bidrar samfunnsnyttig fra første dag.

Når tar vi inn lærlinger?
Vi annonserer våre lærlingplasser på våre nettsider og i andre medier på nyåret hvert år. 

Hva kjennetegner en lærling i Bane NOR?
Du er motivert, ansvarsbevisst og sikkerhetsbevisst. Du er engasjert, lærevillig og interessert i faget ditt. Du har en positiv holdning og høy arbeidsmoral.

Hvem kan få lærlingplass?
Opptakskravene for å bli tatt inn som lærling er:
Signal-, elektro- og energimontørlærling (læretid: To og et halvt år)
• VG 1 Elektrofag
• VG 2 Elenergi
Banemontørlærling (Læretid: To år)
• VG 1 Bygg og anlegg
• VG 2 i programområde Bygg og anleggsteknikk, fortrinnsvis Anleggsteknikk

I tillegg til de formelle kravene vektlegger vi at du har lite fravær, gode karakterer og de rette personlige egenskapene. Det er også et krav at våre lærlinger består Statens jernbanetilsyns helseundersøkelse, som gjennomføres før lærlingplass tilbys.

Lurer du på hva en signal-, elektro-, energi- eller banemontørlærling gjør? Les her.

Hvorfor skal du velge oss?
Som lærling i Bane NOR får du tett oppfølging av veilederne dine og du vil arbeide sammen med erfarne fagarbeidere. Du får opplæring lokalt og på Norsk jernbaneskole på Grorud i Oslo.

Under hele læretiden vil du bli fulgt opp av Opplæringskontoret for jernbanesektoren. Opplæringskontoret har i oppgave å se til at opplæringen du får hos oss er i henhold til opplæringsloven.

Som lærling i Bane NOR får du:
• viktige og spennende samfunnsoppgaver
• muligheter for faglig og personlig utvikling
• ordnede arbeidsvilkår og godt arbeidsmiljø
• tilgang til et allsidig velferdstilbud
• årsbillett på NSBs tog

Jobbmuligheter
Vi ønsker oss kun de beste fagarbeiderne og ansetter der vi har behov. Når det lyses ut stillinger som fagarbeider kan du søke.

Fakta

Antall lærlinger Tiltredelse
20 (varierer) Etter avtale
Arbeidssted Yrker
Ikke oppgitt
Fagområde Bransjer
Teknologi og ingeniørfag Transport / Distribusjon / Logistikk Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Søknadsinformasjon Dette er en generell presentasjon av programmet og ikke en utlysning. Muligheten til å sende søknad kan derfor være frem i tid i noen tilfeller.

Fakta om Bane NOR