<  
>  
Om Lærlingordningen

Lærling i Betonmast - Betonmast

Lærlinger er en viktig ressurs for byggebransjen, og flere av Betonmast sine selskaper er foregangsbedrifter på området

  • Antall lærlinger
    5 (flere)
  • Tiltredelse
    Etter avtale

Om Lærlingordningen

Lærlinger er en viktig ressurs for byggebransjen, og flere av Betonmast sine selskaper er foregangsbedrifter på området:

Betonmast Selvaagbygg (Oslo)
Betonmast Toten (Toten)
Betonmast Trøndelag (Trondheim)
Byggmester Asle Thorsen (Arendal)
Byggmester Rotstigen (Gjøvik)
Betonmast Røsand (Kristiansund)

Interessert? Ta kontakt med det enkelte selskap.

Fakta

Antall lærlinger Tiltredelse
5 (flere) Etter avtale
Arbeidssted Yrker
2 mer Ikke oppgitt
Fagområde Bransje
Teknologi og ingeniørfag Bygg / Anlegg / Entreprenør

Søknadsinformasjon Dette er en generell presentasjon av programmet og ikke en utlysning. Muligheten til å sende søknad kan derfor være frem i tid i noen tilfeller.

Flere muligheter
Internship / Praktikanter