<  
>  
Om Lærlingordningen

Lærling på Borregaard - Borregaard AS

  • Antall lærlinger
    1 (20-50)
  • Tiltredelse
    Etter avtale

Om Lærlingordningen

Borregaard er en betydelig opplæringsinstitusjon med til enhver tid rundt 50 lærlinger under utdanning. Hvert år tas det inn rundt 20 lærlinger ved Borregaards anlegg i Sarpsborg, i tillegg til elever fra YFF-ordningen (Yrkesfaglig fordypning). 

Borregaard tilbyr opplæring på i alt 8 fagområder: 

Les mer om lærlingeordningen og alternative studieløp på OK Industri eller Blitil.no

kan du også lese om Anne, som fikk fast jobb etter lærlingeperioden i Borregaard!

Fakta

Antall lærlinger Tiltredelse
1 (20-50) Etter avtale
Arbeidssted Yrker
Kjemiker Laborant Automatiker Elektriker 5 mer
Fagområder Bransjer
Teknologi og ingeniørfag Øvrige / andre fagretninger Olje / Gass / Energi / Kraft Industri og produksjon Transport / Distribusjon / Logistikk Bygg / Anlegg / Entreprenør 2 mer

Søknadsinformasjon Dette er en generell presentasjon av programmet og ikke en utlysning. Muligheten til å sende søknad kan derfor være frem i tid i noen tilfeller.

For mer informasjon om det å være lærling i Borregaard, kontakt Opplæringskoordinator Arve Årvik på 69 11 80 29 /arve.arvik@borregaard.com eller Kurs- og opplæringskoordinator Rikke Bersvendsen på 69 11 83 41 / rikke.c.bersvendsen@borregaard.com

Søknader sendes til Kurs- og opplæringskoordinator Rikke Bersvendsen, innen 20. februar hvert år.

Estimert søknadsfrist: februar