<  
>  
Om Lærlingordningen

Lærlingebedriften Caverion - Caverion

Mange av våre beste fagfolk begynte som lærlinger

  • Antall lærlinger
    400
  • Tiltredelse
    Etter avtale

Om Lærlingordningen

Lærlingeordningen har eksistert i en rekke år, og Caverion har hatt ordningen like lenge. Som lærling hos oss drar du nytte av at vi er en bedrift som leverer både service- og prosjektoppdrag, og du vil jobbe tett med andre fagområder.

Flere av våre beste fagfolk har gått i læra, og er i dag blant de som bidrar betydelig til selskapets verdiskapning. Mange sitter også som ledere og prosjektledere, men har ikke glemt sin tid som lærlinger. Hos oss er lærlingene en investering for fremtiden.

Caverion samarbeider tett med videregående skoler i hele landet og med opplæringskontorene. Hvis du ønsker å bli lærling i Caverion kan du også ta direkte kontakt med et av våre avdelingskontorer.

Velkommen til lærlingebedriften Caverion!

Fakta

Antall lærlinger Tiltredelse
400 Etter avtale
Arbeidssted Yrker
Ikke oppgitt
Fagområde Bransje
Teknologi og ingeniørfag Bygg / Anlegg / Entreprenør

Søknadsinformasjon Dette er en generell presentasjon av programmet og ikke en utlysning. Muligheten til å sende søknad kan derfor være frem i tid i noen tilfeller.

Fakta om Caverion