<  
>  
Om Lærlingordningen

Lærling - ConocoPhillips

 • Antall lærlinger
  1
 • Tiltredelse
  Etter avtale

Om Lærlingordningen

Muligheter for lærlingplass
I ConocoPhillips tar vi inn lærlinger. Vi gir deg fagopplæring av høy standard. Du vil opparbeide deg en kompetanse både i teori og praksis innenfor faget ditt. Læreperioden vil være ved vårt hovedkontor i Tananger eller på våre installasjoner offshore.

Normalt starter vi rekruttering av lærlinger i perioden januar til mars. Elever som får tilbud om å bli lærling hos oss vil starte høsten samme år. Vi tar inn elever som går på videregående skole (Vg2) Automasjon( Vg3). Lærekontrakten har en tidsbegrenset varighet på 2 år.

Fagområder for lærlinger
ConocoPhillips har lange tradisjoner med lærlingordning og vi tar inn lærlinger både på land og offshore. Alle lærlinger får en mentor som gir deg nødvendig støtte i læretiden.

I tillegg til mentor har vi en faglig leder som er ansvarlig for din faglige utvikling.

Vi rekrutterer lærlinger innen følgende fagområder:

På land:

 • Informasjonsteknologi (IT)
 • Kontor og administrasjon
 • Logistikk/Material administrasjon

Offshore:

 • Automasjon
 • Elektro
 • Industri mekaniker
 • Kranfører
 • Prosess teknikker
 • Mekanisk
 • Diesel Mekanisk
 • Teknisk industriell produksjon (TIP)
 • Telekommunikasjon
 • Logistikk

Fakta

Antall lærlinger Tiltredelse
1 Etter avtale
Arbeidssted Yrke
Ikke oppgitt Industrimekaniker
Fagområde Bransjer
Teknologi og ingeniørfag Ikke oppgitt

Søknadsinformasjon Dette er en generell presentasjon av programmet og ikke en utlysning. Muligheten til å sende søknad kan derfor være frem i tid i noen tilfeller.

Flere muligheter
Traineeprogram
Internship / Praktikanter

Fakta om ConocoPhillips