Lærlingprogram

Lærlinger i Elkem - Elkem

Lærlinger er en viktig ressurs for Elkem. Unge mennesker har mye å bidra med og kan utfordre etablerte tankesett, samtidig som vi har mye erfaring og kunnskap vi ønsker å dele med talentene.

 • Antall lærlinger
  8 (flere)
 • Tiltredelse
  Etter avtale

Om Lærlingordningen

Lærlinger er en viktig ressurs for Elkem. Unge mennesker har mye å bidra med og kan utfordre etablerte tankesett, samtidig som vi har mye erfaring og kunnskap vi ønsker å dele med talentene. Målet er å gi lærlingene våre den beste og bredeste kompetansen innenfor relevante fagfelt. Enten de fortsetter som medarbeidere i Elkem, går til andre selskaper eller vender tilbake til skolebenken, er vår ambisjon å gi dem et bredt grunnlag som de kan bygge videre på.

Elever på yrkesskolen

Elkem har et nært samarbeid med yrkesskolene og ønsker å gi elevene et innblikk i hvordan ulike studievalg vil kunne praktiseres innenfor vår industri. Skoleklasser inviteres til forelesninger og omvisning ved ett av våre smelteverk. Vi deltar i skoleprosjekter hvor elever jobber sammen med våre medarbeidere på arenaer som gir dem anledning til å lære mer om norsk industri. Elevene har også praksisperioder på 2-4 uker hos oss. I løpet av denne tiden er det viktig både for eleven og for oss å se om han/hun kan være egnet for en lærlingplass hos oss. Elkem besøker også skoleklasser som ikke har mulighet til å komme til oss.

Slik søker du om lærlingplass i Elkem

Etter at du har fullført skriftlig eksamen i Vg1, Vg2 og i enkelte tilfeller Vg3 (automatisering), er det viktig at du registrerer din søknad om lærlingplass på nettsiden www.vigo.no. Du finner mer informasjon på www.vilbli.no. Søknadsfristen er 1. mars. Fylket utarbeider deretter lister over alle søkerne og sender disse til de respektive fagopplæringskontorene. Deretter mottar vi listene. Kandidater er også velkomne til å sende søknadene sine direkte til Elkem-selskapet av interesse, men ikke glem Vigo.

Aktuelle fagområder og ledige lærlingstillinger

 • Kjemiprosess
 • Produksjonsteknikk
 • Industrimekaniker
 • Elektriker
 • Automatisering
 • Laboratorie
 • Logistikk
 • IKT

Alle våre lærlingstillinger legges ut under Ledige stillinger. Vi ser frem til å motta din søknad. 

Ansettelsesprosessen

Prosessen med å velge ut potensielle kandidater pågår kontinuerlig. Den starter med kontakten vi har med elevene når de fortsatt går på skolen, og varer frem til de selv aktivt sender inn søknader. Vi kan for eksempel gi en elev et “intensjonsbrev” etter en praksisperiode hvis vi ser at denne eleven er kandidaten vi er ute etter. Intervjuer starter i midten av mars og avsluttes om mulig før sommerferien.

Lærlingkontrakt

Lærlinger undertegner en lærlingkontrakt med fagopplæringskontoret som i sin tur godkjennes av fylket. Fagopplæringskontoret har det juridiske ansvaret for kontrakten. I tillegg vil lærlingene ha en arbeidskontrakt med Elkem.   

Lærlingplass i Elkem

I Elkem vil en leder være ansvarlig for opplæringen av lærlingen, mens en instruktør vil gi oppfølging i det daglige arbeidet.

Fakta

Antall lærlinger Tiltredelse
8 (flere) Etter avtale
Arbeidssted Yrker
IKT-servicemedarbeider Laborant Automatiker Elektriker 4 mer
Fagområder Bransje
Informasjonsteknologi/Data Matematikk og naturfag Teknologi og ingeniørfag Økonomi, marked og administrasjon Industri og produksjon

Søknadsinformasjon ?

Alle våre stillinger legges ut på vår hjemmeside.

Aktuelle utlysninger nå!

 • Vi søker etter lærlinger innen fagretningene: Kjemi og prosess IKT Industrimekaniker Anleggsmaskinmekaniker Vi leter etter deg som er pliktoppfyllende og engasjert. Elkem setter sikkerhet og presisjon i høysetet, og forventer at du gjør det samme. Du må ha bestått VG1 og VG2 i aktuelle fag (legg ved karakterutskrift) Vennligst presiser fagretning i din søknads overskrift
  11.03.2019
  Inderøy
 • Kjemiprosess kandidater må ha bestått Vg1 TIP og Vg2 Kjemiprosess (legg ved karakterutskrift) Du må beherske norsk flytende, både muntlig og skriftligSøkere med lite fravær stiller sterkere i utvelgelsen av kandidater  Vi leter etter deg som er pliktoppfyllende og engasjert. Elkem setter sikkerhet og presisjon i høysetet, og forventer at du gjør det samme.
  31.03.2019
  Kristiansand
 • Produksjonsteknikk kandidater må ha bestått Vg1 TIP og Vg2 Industriteknologi (legg ved karakterutskrift) Du må beherske norsk flytende, både muntlig og skriftligSøkere med lite fravær stiller sterkere i utvelgelsen av kandidater  Vi leter etter deg som er pliktoppfyllende og engasjert. Elkem setter sikkerhet og presisjon i høysetet, og forventer at du gjør det samme.
  31.03.2019
  Kristiansand
 • Laborant kandidater må ha bestått Vg1 TIP og Vg2 Laboratoriefag (legg ved karakterutskrift) Du må beherske norsk flytende, både muntlig og skriftligSøkere med lite fravær stiller sterkere i utvelgelsen av kandidater  Vi leter etter deg som er pliktoppfyllende og engasjert. Elkem setter sikkerhet og presisjon i høysetet, og forventer at du gjør det samme.
  31.03.2019
  Kristiansand
 • Industrirørlegger kandidater må ha bestått Vg1 TIP og Vg2 Industriteknologi (legg ved karakterutskrift) Du må beherske norsk flytende, både muntlig og skriftligSøkere med lite fravær stiller sterkere i utvelgelsen av kandidater  Vi leter etter deg som er pliktoppfyllende og engasjert. Elkem setter sikkerhet og presisjon i høysetet, og forventer at du gjør det samme.
  31.03.2019
  Kristiansand
 • Industrimekaniker kandidater må ha bestått Vg1 TIP og Vg2 Industriteknologi (legg ved karakterutskrift) Du må beherske norsk flytende, både muntlig og skriftligSøkere med lite fravær stiller sterkere i utvelgelsen av kandidater  Vi leter etter deg som er pliktoppfyllende og engasjert. Elkem setter sikkerhet og presisjon i høysetet, og forventer at du gjør det samme.
  31.03.2019
  Kristiansand
 • Elektriker kandidater må ha bestått Vg1 og Vg2 Elenergi eller tilsvarende (legg ved karakterutskrift) Du må beherske norsk flytende, både muntlig og skriftligSøkere med lite fravær stiller sterkere i utvelgelsen av kandidater  Vi leter etter deg som er pliktoppfyllende og engasjert. Elkem setter sikkerhet og presisjon i høysetet, og forventer at du gjør det samme.
  31.03.2019
  Kristiansand
 • Automasjonskandidater må ha bestått Vg1, Vg2 og Vg3 i Automatiseringsfaget eller tilsvarende (legg ved karakterutskrift) Du må beherske norsk flytende, både muntlig og skriftligSøkere med lite fravær stiller sterkere i utvelgelsen av kandidater  Vi leter etter deg som er pliktoppfyllende og engasjert. Elkem setter sikkerhet og presisjon i høysetet, og forventer at du gjør det samme.
  31.03.2019
  Kristiansand
 • IKT kandidater må ha bestått Vg1 Service  og Samferdsel og Vg2 IKT-servicefag (legg ved karakterutskrift) Du må beherske norsk flytende, både muntlig og skriftligSøkere med lite fravær stiller sterkere i utvelgelsen av kandidater  Vi leter etter deg som er pliktoppfyllende og engasjert. Elkem setter sikkerhet og presisjon i høysetet, og forventer at du gjør det samme.
  31.03.2019
  Kristiansand

Rekrutteringskalender

 • FEB 28
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Bilder

Flere muligheter
11 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter

Fakta om Elkem