<  
>  
Om Lærlingordningen

Lærling i Fjord1 - Eit val for framtida - Fjord1

I Fjord1 kan du få læretid på gassferjer, konvensjonelle ferjer og passasjerbåtar.

  • Antall lærlinger
    10 (varierer)
  • Tiltredelse
    Etter avtale

Om Lærlingordningen

I Fjord1 kan du få læretid på gassferjer, konvensjonelle ferjer og passasjerbåtar.

I Fjord1 legg vi forholda til rette for deg som ønskjer å være lærling hos oss. Med meir enn 1000 tilsette på sjø og land er Fjord1 det største ferjeselskapet i Norge. Vi er verdsleiande på å bruke miljøvenlege løysingar i ferjetransport, og vi er opptekne av å tilsetje dei flinkaste folka og gje dei den beste kompetansen.

For deg som ønskjer å lære eit fag frå botn av, som er nysgjerrig og har gode haldningar, kan vi tilby lærlingplassar i motormannsfaget og i matrosfaget.

Opplæring på fleire typar farty

I Fjord1 kan vi gje deg ei variert læretid der du får testa deg sjølv og kunnskapen din på ulike typar farty. Vi har både gassferjer, konvensjonelle ferjer og passasjerbåtar i flåten vår. Byggjer vi nye båtar, er det naturleg for oss å gje deg innblikk også i det arbeidet.

Vil du bli lærling hos oss? Følgjer du desse lenkjene, finn du meir informasjon om korleis du skal gå fram:

Kontakt

Ved spørsmål, ta kontakt med HR-rådgjevar Frode Kjelkenes på 971 43 671 eller frode.kjelkenes@fjord1.no

Fakta

Antall lærlinger Tiltredelse
10 (varierer) Etter avtale
Arbeidssted Yrker
1 mer Ikke oppgitt
Fagområde Bransjer
Teknologi og ingeniørfag Shipping / Off- / Onshore / Maritim Transport / Distribusjon / Logistikk

Søknadsinformasjon Dette er en generell presentasjon av programmet og ikke en utlysning. Muligheten til å sende søknad kan derfor være frem i tid i noen tilfeller.

Kontaktperson

Rekrutteringsrådgjevar
Flere muligheter
Traineeprogram