<  
>  
Om Lærlingordningen

Lærling i Forsvaret - Forsvaret

  • Antall lærlinger
    600
  • Tiltredelse
    Etter avtale

Om Lærlingordningen

Forsvarets er Norges største lærebedrift. Vi har om lag 600 lærlinger fordelt på 30 fagområder i alle forsvarsgrener over hele landet. 

Vi gir fagopplæring på et høyt nivå kombinert med varierte oppgaver i Norges mest spennende organisasjon. Når du er ferdig med læretiden vil du sitte igjen med gode praktiske og teoretiske kunnskaper innenfor ditt fagområde. 

Forsvarets lærlingordning gir deg mulighet til å få mer ut av læretiden din. Hos oss kan du velge mellom tre ulike veier for å oppnå fagbrevet. For deg som forsatt går på videregående er det også mulig å gjennomføre prosjekt til fordypning ved en av våre avdelinger. Klikk deg inn på de ulike lærlingordningene for å få en oversikt over hvilke lærefag hver enkelt ordning tilbyr.

Lærling med førstegangstjeneste

Her kombinerer du læretiden i Forsvaret med gjennomføring av førstegangstjenesten. 

Læretiden strekker seg normalt over to år, hvor det blir inngått lærekontrakt med Opplæringskontoret for Forsvaret. Denne ordningen gir deg mulighet til å avtjene førstegangstjenesten parallelt med læretiden det første året, mens du det andre året har status som ansatt i Forsvaret. For mange betyr dette at de sparer ett år.

Lærling med lederutdanning 

Her kombinerer du læretiden i Forsvaret med gjennomføring av befalsskole. 

Når du tar lærling med befalsutdanning kombinerer du læretiden med befalsutdanning. Utdanningen gir lederutdanning, fagbrev, generell studiekompetanse og førstegangstjenesten inkluderes. 

Lærling med sivile vilkår 

Her gjennomfører du læretiden som sivilt ansatt i Forsvaret, og kombinerer ikke læretiden med noe militær tjeneste.
Sideinnhold
Forsvaret tar også inn sivile lærlinger til verkstedene våre. Dette er verksteder for skipsvedlikehold og vedlikehold av Forsvarets landmateriell, og du vil gjennomføre læretiden ved en av avdelingene til Forsvarets logistikkorganisasjon Vedlikehold.

Fakta

Antall lærlinger Tiltredelse
600 Etter avtale
Arbeidssted Yrker
Ikke oppgitt Mediegrafiker Kokk IKT-servicemedarbeider Fotograf 11 mer
Fagområder Bransje
Estetiske fag og kunst Hotell- og reiselivsfag Informasjonsteknologi/Data Mediefag og journalistikk 3 mer Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Søknadsinformasjon Dette er en generell presentasjon av programmet og ikke en utlysning. Muligheten til å sende søknad kan derfor være frem i tid i noen tilfeller.

Kontaktperson

Flere muligheter
1 ledig stilling

Fakta om Forsvaret