<  
>  
Om Lærlingordningen

Lærlinger - Havyard Group ASA

  • Antall lærlinger
    10 (flere)
  • Tiltredelse
    Etter avtale

Om Lærlingordningen

Som et ledd i å rekruttere nye medarbeidere og på samme tid være en samfunnsansvarlig bedrift, tar Havyard Ship Technology hvert år inn nye lærlinger. Lærlinger i Havyard skriver lærekontrakt med Opplæringskontoret, i tillegg til å skrive en tidsbegrenset arbeidsavtale med oss som lærebedrift. Vi tilbyr opplæring innen følgende fagbrev: platefaget, industrimekanikar, motormann, industrirørlegger, logistikk, IKT, elektriker og automasjon.

Havyard Ship Technology gir lærlingene sine:
  • Tett oppfølging med eigen veileder, både på bedrift og opplæringskontor
  • Gode utviklingsmuligheter i et høgteknologisk fagmiljø der kompetanse er i fokus
  • Godt arbeidsmiljø og gode arbeidsvilkår

Fakta

Antall lærlinger Tiltredelse
10 (flere) Etter avtale
Arbeidssted Yrker
2 mer Ikke oppgitt
Fagområde Bransje
Teknologi og ingeniørfag Shipping / Off- / Onshore / Maritim

Søknadsinformasjon Dette er en generell presentasjon av programmet og ikke en utlysning. Muligheten til å sende søknad kan derfor være frem i tid i noen tilfeller.

Kontaktperson

Filmer