Lærlingprogram

Lærling - Hydro

 • Antall lærlinger
  80 (flere)
 • Tiltredelse
  August/september

Bli kjent med Hydro

Om Lærlingordningen

Hydro er en av Norges største lærebedrifter med ca. 200 lærlinger inne til enhver tid. Våre lærlinger representerer en viktig del av vår fremtidige arbeidskraft. En fagutdanning hos oss gir deg praktisk og teoretisk kunnskap i et stort, dynamisk og internasjonalt selskap. Som lærling i Hydro får du fagopplæring av høy kvalitet, bygger verdifulle nettverk og er en viktig del av verdikjeden i produksjon av aluminium – fremtidens metall!

Lærling i Hydro
Å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke gjennom praktisk arbeid i en bedrift. Som lærling får du opplæring samtidig som du jobber slik at du er i stand til å avlegge fagprøve etter endt læretid. Som lærling får en faglig leder og en veileder. Begge to er involvert i din opplæring og ivaretar praktiske forhold rundt læretiden. Veileder følger opp opplæringen i det daglige, mens faglig leder har et overordnet ansvar og sørger for opplæringsplaner, påmelding til kurs og bistår ellers ved behov.

Som lærling forventer vi at du bidrar aktivt i opplæringen og deltar i de samme arbeidsoppgavene som andre ansatte i avdelingen med støtte, råd og tips fra erfarne medarbeidere.

Vi tilbyr

 • Mulighet til å kombinere fagutdanning og praktisk erfaring
 • Mulighet for fast jobb etter lærlingtiden
 • Dedikert veileder
 • Faglig leder som veileder og hjelper deg med den faglige opplæringen
 • Gode betingelser

Om deg

Vi ønsker engasjerte lærlinger som kan være med å produsere fremtidens aluminiumprodukter. Våre mål er å skape et livskraftig samfunn gjennom nyskapende og effektiv utvikling av naturressurser og produkter. Vi trenger lærlinger som er nysgjerrige, lærevillige, engasjerte og selvstendige.

Vi ser etter motiverte elever med følgende kvalifikasjoner:

 • VG1 og VG2 i samsvar med fagets læreplaner  
 • Tilfredsstillende karakterer i alle fag  
 • Lite fravær i skoletiden  
 • God orden og oppførsel i skoletiden  
 • Tilfredsstillende helsetilstand  
 • Førerkort for bil innen 31/12 året man fyller 18 år eller senest 3 mnd. etter fylte 18  
 • Gode samarbeidsevner 


Hvordan blir du lærling?
Du kan søke læreplass ved alle våre verk i Norge. Vi har smelteverk, valseverk og kraftverk. Antall ledige læreplasser og fag kan variere fra år til år. Dette finner du mer informasjon om i utlysningen.

Vi lyser ut læreplasser i perioden januar til mars på våre hjemmesider under «Ledige stillinger», på Facebook og i lokalaviser. Oppstart for nye lærlinger er i månedsskiftet august/september. Stillingsutlysningene viser hvilke fag vi tilbyr ved våre forskjellige verk. Det er viktig at du leser utlysningen godt og legger ved kompetansebevis/vitnemål og eventuelle attester i søknaden din. Det er kun mulig å søke på stillinger elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søknader per e-post blir ikke vurdert.

Etter søknadsfristens utløp inviteres aktuelle kandidater til intervju og helsekontroll

Fakta

Antall lærlinger Tiltredelse
80 (flere) August/september
Arbeidssted Yrke
1 mer Internship / praksisplass: Teknologi, ingeniørfag og arkitektur
Fagområder Bransje
Ikke oppgitt Industri og produksjon

Søknadsinformasjon Dette er en generell presentasjon av programmet og ikke en utlysning. Muligheten til å sende søknad kan derfor være frem i tid i noen tilfeller.

Vi lyser ut læreplasser i perioden januar til mars på våre hjemmesider under «Ledige stillinger», på Facebook og i lokalaviser. Oppstart for nye lærlinger er i månedsskiftet august/september. Stillingsutlysningene viser hvilke fag vi tilbyr ved våre forskjellige verk. Det er viktig at du leser utlysningen godt og legger ved kompetansebevis/vitnemål og eventuelle attester i søknaden din. Det er kun mulig å søke på stillinger elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søknader per e-post blir ikke vurdert.

Etter søknadsfristens utløp inviteres aktuelle kandidater til intervju og helsekontroll.

Rekrutteringskalender

 • NOV 24
  2019
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
5 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter

Filmer

Som lærling i Hydro får du fagopplæring av høy kvalitet, bygger verdifulle nettverk og er en viktig del av verdikjeden i produksjon av aluminium – fremtidens metall.
Som lærling i Hydro får du fagopplæring av høy kvalitet, bygger verdifulle nettverk og er en viktig del av verdikjeden i produksjon av aluminium – fremtidens metall.
Som lærling i Hydro får du fagopplæring av høy kvalitet, bygger verdifulle nettverk og er en viktig del av verdikjeden i produksjon av aluminium – fremtidens metall.
Som lærling i Hydro får du fagopplæring av høy kvalitet, bygger verdifulle nettverk og er en viktig del av verdikjeden i produksjon av aluminium – fremtidens metall.

Fakta om Hydro