<  
>  
Om Lærlingordningen

Lærling - Hydro

Våre lærlinger representerer en viktig del av vår fremtidige arbeidskraft.

 • Antall lærlinger
  80 (flere)
 • Tiltredelse
  August/september

Bli kjent med Hydro!

Om Lærlingordningen

En fagutdanning hos oss gir deg praktisk og teoretisk kunnskap i et stort, dynamisk og internasjonalt selskap.

Hydro er en av Norges største lærebedrifter med ca. 200 lærlinger inne til enhver tid. Som lærling i Hydro får du fagopplæring av høy kvalitet, bygger verdifulle nettverk og er en viktig del av verdikjeden i produksjon av aluminium - fremtidens metall.

Hvorfor velge Hydro?
For å gjøre deg i stand til å avlegge fagprøve og bli fagoperatør, vil du som lærling få en individuell utviklingsplan og oppfølgingssamtaler som er tilpasset ditt læreløp. Vi tilbyr også våre lærlinger kurs og sertifikater som er tilpasset den enkeltes opplæringsplan. Vårt mål er å gi våre lærlinger fast jobb etter læretiden, og derfor vil lærlinger som har tatt fagbrev stille langt fremme i køen når ledige stillinger skal besettes. 

Hva kan du forvente deg?

Vi tilbyr læreplasser på tvers av våre forretningsområder og lokasjoner i Norge. Noen av hovedelementene i læreprogrammet er:

 • 18 - 30 måneder
 • Praktisk arbeid kombinert med teoretisk forståelse – veksle mellom læring og verdiskapning 
 • Grundig introduksjonsprogram og oppfølging
 • Individuell utviklingsplan tilpasset dine kompetansemål og fremdrift 
 • Tilbud om kurs og sertifikater tilpasset din opplæringsplan
 • Tett oppfølging av veileder og faglig leder

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter motiverte elever med følgende kvalifikasjoner:

 • VG1 og VG2 i samsvar med fagets læreplaner  
 • Tilfredsstillende karakterer i alle fag  
 • Lite fravær i skoletiden  
 • God orden og oppførsel i skoletiden
 • Førerkort for bil innen 31/12 året man fyller 18 år eller senest 3 mnd. etter fylte 18  
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr læreplass innen følgende fagretninger:

 • Automatiseringsfaget
 • Kjemiprosessfaget
 • Produksjonsteknikkfaget
 • Bilfaget, tunge kjøretøy
 • Yrkessjåførfaget
 • Industrimekanikerfaget
 • Anleggsmaskinmekanikerfaget
 • Elektrikerfaget
 • Energimontørfaget
 • Laboratoriefaget
 • Logistikkfaget


Hvordan blir du lærling?
Du kan søke læreplass ved alle våre verk i Norge. Vi har smelteverk, valseverk og kraftverk. Antall ledige læreplasser og fag kan variere fra år til år. Dette finner du mer informasjon om i utlysningen.

Vi lyser ut læreplasser i perioden januar til mars på våre hjemmesider under «Ledige stillinger», på Facebook og i lokalaviser. Oppstart for nye lærlinger er i månedsskiftet august/september. Stillingsutlysningene viser hvilke fag vi tilbyr ved våre forskjellige verk. Det er viktig at du leser utlysningen godt og legger ved kompetansebevis/vitnemål og eventuelle attester i søknaden din. Det er kun mulig å søke på stillinger elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søknader per e-post blir ikke vurdert.

Etter søknadsfristens utløp inviteres aktuelle kandidater til intervju og helsekontroll

Fakta

Antall lærlinger Tiltredelse
80 (flere) August/september
Arbeidssted Yrke
1 mer Internship / praksisplass: Teknologi, ingeniørfag og arkitektur
Fagområder Bransje
Ikke oppgitt Industri og produksjon

Søknadsinformasjon Dette er en generell presentasjon av programmet og ikke en utlysning. Muligheten til å sende søknad kan derfor være frem i tid i noen tilfeller.

Læreplassene våre lyses ut under "ledige stillinger" i januar hvert år. Det står spesifisert i annonsen hvilke lærefag det enkelte verk søker etter. Når du har funnet frem til den lokasjonen og lærefaget som passer deg, trykker du på "apply for this position" i stillingsannonsen og følger henvisningene i søknadssystemet.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er integrert i Hydros daglige virke. Det er vårt ansvar å beskytte våre ansattes helse og sikkerhet, og bidra til en bærekraftig utvikling i de nærmiljøene vi opererer. Vi søker derfor lærlinger som vil bidra positivt til dette, gjennom sunne og bevisste HMS-holdninger og handlinger.

Aktuelle utlysninger nå!

 • Hydro Aluminium Metal er en ledende leverandør av pressbolter, valseblokker, støpelegeringer, tråd og høyrenhetsaluminium med et globalt produksjonsnettverk med rundt
  20.02.2022
  Høyanger
 •   Hydro Aluminium Metal er en ledende leverandør av pressbolter, valseblokker, støpelegeringer, tråd og høyrenhetsaluminium med et globalt produksjonsnettverk med
  20.02.2022
  Årdal
 • Hydro Aluminium Metal er en ledende leverandør av pressbolter, valseblokker, støpelegeringer, tråd og høyrenhetsaluminium med et globalt produksjonsnettverk med rundt
  20.02.2022
  Haugesund
 • Hydro Aluminium Metal er en ledende leverandør av pressbolter, valseblokker, støpelegeringer, tråd og høyrenhetsaluminium med et globalt produksjonsnettverk med rundt
  20.02.2022
  Sunndal
 • Hydro Aluminium Metal er en ledende leverandør av pressbolter, valseblokker, støpelegeringer, tråd og høyrenhetsaluminium med et globalt produksjonsnettverk med rundt
  20.02.2022
  Kvinnherad

Rekrutteringskalender

 • JAN 20
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 21
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 23
  2022
  8 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JAN 26
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
26 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter

Filmer

Som lærling i Hydro får du fagopplæring av høy kvalitet, bygger verdifulle nettverk og er en viktig del av verdikjeden i produksjon av aluminium – fremtidens metall.
Som lærling i Hydro får du fagopplæring av høy kvalitet, bygger verdifulle nettverk og er en viktig del av verdikjeden i produksjon av aluminium – fremtidens metall.
Som lærling i Hydro får du fagopplæring av høy kvalitet, bygger verdifulle nettverk og er en viktig del av verdikjeden i produksjon av aluminium – fremtidens metall.
Som lærling i Hydro får du fagopplæring av høy kvalitet, bygger verdifulle nettverk og er en viktig del av verdikjeden i produksjon av aluminium – fremtidens metall.

Fakta om Hydro