<  
>  
Om Lærlingordningen

Lærlinger - NCC

NCC tar inn lærlinger i fagene betong, tømrer, underjord, asfalt, bergfag og anleggsmaskinfører.

 • Antall lærlinger
  50 (flere)
 • Tiltredelse
  Etter avtale

Bli kjent med NCC

NCC tar inn lærlinger i fagene:
 • Betong (forskaling og armering)
 • Tømrer, Murer, Maler
 • Asfalt anleggsmaskinmekaniker
 • Fjell- og bergverksfaget
 • Vei- og anleggsfaget
 • Anleggsmaskinreperatør
 • Anleggsmaskinfører

Om Lærlingordningen

NCC tar inn lærlinger i fagene betong (forskaling og armering), tømrer, murer, maler, vei- og anleggsfaget, fjell- og bergverksfaget, asfalt anleggsmaskinmekaniker, anleggsmaskinfører og anleggsmaskinreperatør.
 
Som yrkesarbeider i NCC får du mange spennende utfordringer. Våre medarbeidere bygger blant annet hus, veier, broer, tunneller og store anlegg.

Fakta

Antall lærlinger Tiltredelse
50 (flere) Etter avtale
Arbeidssted Yrker
Ikke oppgitt Ikke oppgitt
Fagområde Bransje
Teknologi og ingeniørfag Bygg / Anlegg / Entreprenør

Søknadsinformasjon Dette er en generell presentasjon av programmet og ikke en utlysning. Muligheten til å sende søknad kan derfor være frem i tid i noen tilfeller.

Aktuelle utlysninger nå!

Kontaktperson

Leder rekruttering og employer branding

Rekrutteringskalender

 • OKT 21
  2021
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
12 ledige stillinger
Internship / Praktikanter

Filmer

Fakta om NCC