Lærlingprogram

Lærling hos Otis - OTIS AS Norge

  • Antall lærlinger
    1
  • Tiltredelse
    Etter avtale

Om Lærlingordningen

Som lærling hos Otis kan du forvente deg en spennende og lærerik periode hvor du gjennomgår hesimontørfaget på det praktiske og teoretiske plan. Som lærling skal du følge en intern opplæringplan utarbeidet av Otis, basert på læreplanen i faget. Du vil få oppfølging og veiledning av din utnevnte fadder hos Otis, fagansvarlig i bedriften, det landsdekkende opplæringskontoret for heis-faget OPPHEI, Heisbransjens utdanningssenter (HBU), fylkeskommuner og dine kolleger. Du vil også får råd fra bedriftens HR-ansvarlig. Fagprøven avlegges etter to år, og det er gode muligheter for å bli tilbudt fast stilling.

Hos Otis har vi fokus på trivsel og motivasjon, og derfor arbeider vi kontinuerlig med vårt arbeidsmiljø ved å bl.a arrangere lærling-samlinger og sosiale sammenkomster.

 

 

 

Fakta

Antall lærlinger Tiltredelse
1 Etter avtale
Arbeidssted Yrker
5 mer Automatiker Heismontør
Fagområde Bransjer
Teknologi og ingeniørfag Ikke oppgitt

Søknadsinformasjon Dette er en generell presentasjon av programmet og ikke en utlysning. Muligheten til å sende søknad kan derfor være frem i tid i noen tilfeller.

Kontaktperson

HR & Communication Manager