<  
>  
Lærlingprogram

Lærlinger - Statkraft

 • Antall lærlinger
  10 (Flere)
 • Tiltredelse
  Etter avtale

Bli kjent med Statkraft

Menneskene i Statkraft

Om Lærlingordningen

Lærlinger utgjør en betydelig del av arbeidskraften i Statkraft. Vi har faktisk som mål at hele 5-10% av fagarbeiderne skal være lærlinger.

Vi er på utkikk etter deg som har Vg2 innenfor elektrofag, teknikk og industriell produksjon. Lærlingplasser finnes over hele landet. 

Hva kan du forvente?
 • Praktisk erfaring som en del av Statkrafts daglige virksomhet

 • Du får en faglig ansvarlig som skal følge deg i hele din tid som lærling, og som er ansvarlig for å sikre at lærlingtiden din følger en oppsatt fagplan

 • Du får en fadder

 • Gode betingelser

 • Mulighet for fast jobb etter lærlingtiden

Kvalifikasjoner og motivasjon ligger til grunn for opptak som lærling i Statkraft. Det kreves et godt teoretisk grunnlag. Personlige egenskaper er viktige, og vi vektlegger at lærlingene er ansvarsbevisste og omgjengelige.

Bli energioperatør

Du kan bli ekspert på kraftverk! Energioperatørfaget ble til på initiativ fra bransjen, og er direkte knyttet til drift og vedlikehold av kraftverk. Faget er ment som et supplement til de mer tradisjonelle fagene som energimontør og industrimekaniker.

Statkraft samarbeider med Troms Fagprøvesenter og Sogndal Vidaregåande skule om etterutdanning til energioperatørfaget. Fagarbeidere som har et elektrorelatert fagbrev fra før tilbys en ettårig videreutdanning, og medarbeidere med andre typer fagbrev, eller ufaglærte, får et toårig opplegg

Fakta

Antall lærlinger Tiltredelse
10 (Flere) Etter avtale
Arbeidssted Yrker
Ikke oppgitt Energioperatør Øvrig - Teknologi, ingeniørfag og arkitektur
Fagområde Bransje
Teknologi og ingeniørfag Olje / Gass / Energi / Kraft

Søknadsinformasjon Dette er en generell presentasjon av programmet og ikke en utlysning. Muligheten til å sende søknad kan derfor være frem i tid i noen tilfeller.

Stillingene lyses ut under: Ledige stillinger

Har du spørsmål? Kontakt: Kerstin Aulund

Aktuelle utlysninger nå!

 • Statkraft Energi AS har ledig stilling som lærling innen kontor og administrasjonsfaget. Arbeidssted: PTSG, Teknisk stab Glomfjord kraftverk. Som lærling i Statkraft får du praktisk erfaring som en del av vår daglige virksomhet. Gjennom hele din tid som lærling kan du forvente deg tett oppfølging av en faglig ansvarlig som vil sikre at læretiden din følger en bestemt fagplan. Dette i samarbeid med opplæringskontoret i Meløy. Hvem er du? Statkraft ønsker å ansette lærling basert på kvalifikasjoner og motivasjon. Avsluttet videregående opplæring VG2 Du er ansvarsbevisst og omgjengelig Du ønsker å være med på å utvikle Statkraft videre Du har stor arbeidsglede Vi tilbyr: Faglig og personlig utvikling i et konsern i sterk vekst Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger
  10.08.2020
  Hele Nordland

Rekrutteringskalender

 • AUG 03
  2020
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 10
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
6 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter

 

Filmer

Annette, Maria, Aron, Haomin, Liv, Winnie and Nora had a summer internship at Statkraft in 2018. The energy news site EnerWE challenged them to video blog throughout the summer.
"We have been through a lot of fun times, and some stressful times, but overall, I can confidently say that we will all be leaving Statkraft with a smile on our face." -Maria
As part of Statkraft’s summer project 2017, 6 students got 8 weeks to create a new, digital tool, supporting power traders in their daily work. And so they did, using machine learning, big data, artificial intelligence and automatization.
It started with an acquisition of rights to one single waterfall. 120 years later Statkraft can rightly call itself an international company and Europe's largest producer of renewable energy. We are proud to tell the story of our 120year long journey.
Presentasjon av Statkrafts visjon
Vannkraft er kilden til 99 % av all kraftproduksjon i Norge
Vindkraft er en evig fornybar kilde til ren energi
Fjernvarme og engergigjenvinning
Hvorfor skal vi bry oss om smarte rene byer?
Statkraft Summer Project 2016
Hvorfor ble Tone med på vårt sommerprosjekt i 2015?
Hva handler smarte og rene byer om?
Visste du at miljøvennlig energi fra vind, vann og sol utfyller hverandre helt perfekt?
Slik kan vi få et utslippsfritt samfunn. orge og resten av Europa skal gradvis slutte å bruke fossil energi. Vannkraft har allerede ført oss godt på vei, men vi kan bruke enda mer av den rene energien enn vi gjør i dag.

Fakta om Statkraft