Lærlingprogram

Lærlinger - Statkraft

 • Antall lærlinger
  10 (Flere)
 • Tiltredelse
  Etter avtale

Menneskene i Statkraft

Om Lærlingordningen

Lærlinger utgjør en betydelig del av arbeidskraften i Statkraft. Vi har faktisk som mål at hele 5-10% av fagarbeiderne skal være lærlinger.

Vi er på utkikk etter deg som har Vg2 innenfor elektrofag, teknikk og industriell produksjon. Lærlingplasser finnes over hele landet. 

Hva kan du forvente?
 • Praktisk erfaring som en del av Statkrafts daglige virksomhet

 • Du får en faglig ansvarlig som skal følge deg i hele din tid som lærling, og som er ansvarlig for å sikre at lærlingtiden din følger en oppsatt fagplan

 • Du får en fadder

 • Gode betingelser

 • Mulighet for fast jobb etter lærlingtiden

Kvalifikasjoner og motivasjon ligger til grunn for opptak som lærling i Statkraft. Det kreves et godt teoretisk grunnlag. Personlige egenskaper er viktige, og vi vektlegger at lærlingene er ansvarsbevisste og omgjengelige.

Bli energioperatør

Du kan bli ekspert på kraftverk! Energioperatørfaget ble til på initiativ fra bransjen, og er direkte knyttet til drift og vedlikehold av kraftverk. Faget er ment som et supplement til de mer tradisjonelle fagene som energimontør og industrimekaniker.

Statkraft samarbeider med Troms Fagprøvesenter og Sogndal Vidaregåande skule om etterutdanning til energioperatørfaget. Fagarbeidere som har et elektrorelatert fagbrev fra før tilbys en ettårig videreutdanning, og medarbeidere med andre typer fagbrev, eller ufaglærte, får et toårig opplegg

Fakta

Antall lærlinger Tiltredelse
10 (Flere) Etter avtale
Arbeidssted Yrker
Ikke oppgitt Energioperatør Øvrig - Teknologi, ingeniørfag og arkitektur
Fagområde Bransje
Teknologi og ingeniørfag Olje / Gass / Energi / Kraft

Søknadsinformasjon ?

Stillingene lyses ut under: Ledige stillinger

Har du spørsmål? Kontakt: Kerstin Aulund

Rekrutteringskalender

 • SEP 30
  2017
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
2 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter

 

Europas største produsent av fornybar energi

Presentasjon av Statkrafts visjon
Vannkraft er kilden til 99 % av all kraftproduksjon i Norge
Vindkraft er en evig fornybar kilde til ren energi
Fjernvarme og engergigjenvinning

Fakta om Statkraft