Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Fagleder Bergen Kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Psykisk helse Arna/Åsane er en resultatenhet under etat for Psykisk helse og rustjenester. Enheten har 70 årsverk med et budsjett på 61 mill. kroner. Resultatenheten har egen administrasjon og ansvar for ulike tilrettelagte botilbud, 2 psykiatritjenester, aktivitetshus, lokalt kriseteam, Boteam og ACT-team.

Målgruppen for tjenester er mennesker med psykiske problem i kombinasjon med stor funksjonssvikt.

I slutten av 2018 åpnes et nytt mottaks og oppfølgingssenter (MO- senter) i Eidsvåg. Dette tilbudet er et lavterskeltilbud for rusavhengige.

Alle tjenestene i enheten arbeider ut fra en recoveryorientert tilnærming. Mål for tjenesteytingen er at brukerne sine individuelle behov står sentralt.

Vi søker en ny kollega til stilling som fagleder i administrasjon. Vedkommende vil være stedfortreder for enhetsleder og blant annet ha hovedansvar for virksomhetsstyring, interkontroll og HMS. Personen vi søker må være engasjert i fagfeltet, være en god rollemodell og bidra til at enhetens visjon og mål følges.

Enhetsleder vil være nærmeste leder.

Arbeidsoppgaver

 • Stedfortrederfunksjon for enhetsleder
 • Aktiv rolle for å sikre god økonomi og kvalitetsstyring, i samarbeid med enhetsleder og økonomikonsulent
 • Aktiv rolle i utviklingsarbeid og i relevante prosjekter i egen enhet, og i aktuelle prosjekter i etat
 • Virksomhetsstyring, interkontroll og HMS ansvarlig i enheten herunder videreutvikling og vedlikehold av kvalitetsrutiner og fagprosedyrer
 • Utarbeide og følge opp handlingsplaner, etter mål i styringskortet
 • Ansvar for å planlegge/gjennomføre veiledning, undervisning og opplæringstiltak for enhetens ansatte
 • Tilrettelegging av praksis for lærlinger, praktikanter, elever/studenter i samarbeid med utdanningsinstitusjonene
 • Representere enheten i ulike samarbeidsfora internt og eksternt

Kvalifikasjoner

 • Krav om autorisasjon som sykepleier/vernepleier/sosionom
 • Krav om videreutdanning innen psykisk helse/rus, eller SEPREP
 • Krav om minimum 5 års relevant arbeidserfaring innen psykisk helse/rus
 • Kunnskap/erfaring om virksomhetsstyring og internkontroll
 • Kunnskap/erfaring fra HMS arbeid
 • Krav om relevant ledererfaring
 • Krav om lederutdanning
 • Den som blir ansatt må ha førerkort kl.B
 • Det kreves god IKT kompetanse og kjennskap til Bergen kommunes fagsystemer
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne er en forutsetning i stillingen

Utdanningsretning

 • Administrasjon og Ledelse
 • Vernepleie
 • Sykepleie
 • Utdanningstittel: Sykepleier/vernepleier med videreutdanning innen psykisk helsearbeid

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, målrettet og tydelig
 • Positiv og løsningsorientert
 • Lojal
 • Samhandlingsevne
 • Kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert
 • Gode datakunnskaper
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Fast 100% stilling
 • God pensjonsordning
 • Ulykke og gruppelivsforsikring
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)
 • Lønn etter avtale
Adresse: 5130 Myrdalsvegen 22, Nyborg

tlf. 55567154, mob. 92095171
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 21.523 ledige stillinger

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.


Les mer om Bergen Kommune

Stillingsbeskrivelse

Psykisk helse Arna/Åsane er en resultatenhet under etat for Psykisk helse og rustjenester. Enheten har 70 årsverk med et budsjett på 61 mill. kroner. Resultatenheten har egen administrasjon og ansvar for ulike tilrettelagte botilbud, 2 psykiatritjenester, aktivitetshus, lokalt kriseteam, Boteam og ACT-team.

Målgruppen for tjenester er mennesker med psykiske problem i kombinasjon med stor funksjonssvikt.

I slutten av 2018 åpnes et nytt mottaks og oppfølgingssenter (MO- senter) i Eidsvåg. Dette tilbudet er et lavterskeltilbud for rusavhengige.

Alle tjenestene i enheten arbeider ut fra en recoveryorientert tilnærming. Mål for tjenesteytingen er at brukerne sine individuelle behov står sentralt.

Vi søker en ny kollega til stilling som fagleder i administrasjon. Vedkommende vil være stedfortreder for enhetsleder og blant annet ha hovedansvar for virksomhetsstyring, interkontroll og HMS. Personen vi søker må være engasjert i fagfeltet, være en god rollemodell og bidra til at enhetens visjon og mål følges.

Enhetsleder vil være nærmeste leder.

Arbeidsoppgaver

 • Stedfortrederfunksjon for enhetsleder
 • Aktiv rolle for å sikre god økonomi og kvalitetsstyring, i samarbeid med enhetsleder og økonomikonsulent
 • Aktiv rolle i utviklingsarbeid og i relevante prosjekter i egen enhet, og i aktuelle prosjekter i etat
 • Virksomhetsstyring, interkontroll og HMS ansvarlig i enheten herunder videreutvikling og vedlikehold av kvalitetsrutiner og fagprosedyrer
 • Utarbeide og følge opp handlingsplaner, etter mål i styringskortet
 • Ansvar for å planlegge/gjennomføre veiledning, undervisning og opplæringstiltak for enhetens ansatte
 • Tilrettelegging av praksis for lærlinger, praktikanter, elever/studenter i samarbeid med utdanningsinstitusjonene
 • Representere enheten i ulike samarbeidsfora internt og eksternt

Kvalifikasjoner

 • Krav om autorisasjon som sykepleier/vernepleier/sosionom
 • Krav om videreutdanning innen psykisk helse/rus, eller SEPREP
 • Krav om minimum 5 års relevant arbeidserfaring innen psykisk helse/rus
 • Kunnskap/erfaring om virksomhetsstyring og internkontroll
 • Kunnskap/erfaring fra HMS arbeid
 • Krav om relevant ledererfaring
 • Krav om lederutdanning
 • Den som blir ansatt må ha førerkort kl.B
 • Det kreves god IKT kompetanse og kjennskap til Bergen kommunes fagsystemer
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne er en forutsetning i stillingen

Utdanningsretning

 • Administrasjon og Ledelse
 • Vernepleie
 • Sykepleie
 • Utdanningstittel: Sykepleier/vernepleier med videreutdanning innen psykisk helsearbeid

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, målrettet og tydelig
 • Positiv og løsningsorientert
 • Lojal
 • Samhandlingsevne
 • Kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert
 • Gode datakunnskaper
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Fast 100% stilling
 • God pensjonsordning
 • Ulykke og gruppelivsforsikring
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)
 • Lønn etter avtale
Adresse: 5130 Myrdalsvegen 22, Nyborg

tlf. 55567154, mob. 92095171

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Fast 100% stilling God pensjonsordning Ulykke og gruppelivsforsikring En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA) Lønn etter avtale
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • APR 20
  2018
  52 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 21
  2018
  43 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 22
  2018
  19 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 24
  2018
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 25
  2018
  4 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 26
  2018
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Bergen Kommune