Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

PST søker hovedinstruktør for politioperativ trening (seks måneders vikariat) PST (Politiets sikkerhetstjeneste)

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Avsnitt for kompetanse- og lederutvikling (KLU) ble opprettet den 01.01.2018 og er ansvarlig for å planlegge, gjennomføre og evaluere kompetansetiltak i PST. Avsnittet er underlagt HR-seksjonen, som igjen er en del av PSTs HR- og administrasjonsavdeling.

KLU er blant annet ansvarlig for all politioperativ trening av innsatspersonell i kategori 4 (IP4) og «annet operativt personell».

Avsnittets øvrige oppgaveportefølje spenner fra driftsorienterte oppgaver som for eksempel kursadministrasjon, saksbehandling av kompetansesøknader og rådgivning til mer strategisk rettede utrednings- og analyseoppgaver innen kompetansestyring og kompetanseutvikling til bruk som beslutningsstøtte for avdelingens og PSTs ledergruppe.

Vikariatet lyses ut for perioden: 01.07.2018 – 31.12.2018

Arbeidsoppgaver

Sammen med vår andre hovedinstruktør og øvrige instruktører skal du planlegge, gjennomføre og evaluere politioperativ trening av mannskaper knyttet til kategoriene IP4 og «annet operativt personell».

I tillegg til å drive instruksjonsvirksomhet skal du blant annet administrere PSTs instruktørpool, tildelt budsjettramme, deltakeroversikter, godkjenninger osv., samt utføre andre praktiske oppgaver knyttet til gjennomføring av trening.

Av mer strategisk rettede oppgaver skal du ivareta det gode samarbeidet med både interne og eksterne partnere. Du skal også bidra med relevant beslutningsstøtte til egen leder og ledergruppen i PST. Dette gjør du gjennom muntlige redegjørelser, rapportskriving og utrednings- og analyseoppgaver knyttet til politioperativ trening. Noe prosjektdeltakelse må også påregnes.

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som har minimum tre års erfaring fra instruksjon innen politioperative fagdisipliner. Du har også god oversikt over det juridiske rammeverket knyttet til dette. For å være aktuell for stillingen må du ha noe kjennskap til både spaningsfaget og kildeføring/informantbehandling.

Av utdanning må du ha bestått politi(høg)skolen. Du må dessuten ha noe pedagogisk utdanning på høgskolenivå. Du må beherske både skriftlig og muntlig norsk godt. Vi håper også du har interesse for nasjonal og internasjonal kultur, politikk og samfunnsliv.

Det vil være en fordel hvis du har erfaring med å gjøre større utrednings- og analyseoppgaver. Eventuell tilleggsutdanning eller kurs innen instruksjon eller pedagogikk er også en fordel. Erfaring fra eller spisskompetanse innen PST-relevante politioperative disipliner eller innen pedagogikk, veiledning, undervisning e.l. vil styrke søknaden din.

Vi søker deg som tar på deg oppgaver uoppfordret og som hjelper andre. Vi ønsker en som strekker seg langt for å finne gode løsninger for brukerne våre. Du er opptatt av å gjøre en god innsats i jobben din, og du bryr deg om kollegene dine. Hvis du i tillegg er en som lett blir så inspirert av jobben din at du nesten glemmer tid og sted rundt deg, er du sannsynligvis den vi ser etter!

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr

En hverdag preget av både krevende og spennende arbeidsoppgaver.
Deltakelse i et offensivt og godt fagmiljø.
Muligheter for kompetanseutvikling.

Den som ansettes vil få en årslønn innenfor spennet kr 517.700–650.200 som politioverbetjent (SKO 0287). Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Det er en god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).

Søknad og prosess
Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Bekreftede kopier av attester må da tas med. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres, må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette bil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.




Adresse: 0421 Nydalen, Oslo

23305000
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 21.523 ledige stillinger

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi har hovedkontor i Oslo og kontorer i alle landets politidistrikter.

Les mer om PST (Politiets sikkerhetstjeneste)

Stillingsbeskrivelse

Avsnitt for kompetanse- og lederutvikling (KLU) ble opprettet den 01.01.2018 og er ansvarlig for å planlegge, gjennomføre og evaluere kompetansetiltak i PST. Avsnittet er underlagt HR-seksjonen, som igjen er en del av PSTs HR- og administrasjonsavdeling.

KLU er blant annet ansvarlig for all politioperativ trening av innsatspersonell i kategori 4 (IP4) og «annet operativt personell».

Avsnittets øvrige oppgaveportefølje spenner fra driftsorienterte oppgaver som for eksempel kursadministrasjon, saksbehandling av kompetansesøknader og rådgivning til mer strategisk rettede utrednings- og analyseoppgaver innen kompetansestyring og kompetanseutvikling til bruk som beslutningsstøtte for avdelingens og PSTs ledergruppe.

Vikariatet lyses ut for perioden: 01.07.2018 – 31.12.2018

Arbeidsoppgaver

Sammen med vår andre hovedinstruktør og øvrige instruktører skal du planlegge, gjennomføre og evaluere politioperativ trening av mannskaper knyttet til kategoriene IP4 og «annet operativt personell».

I tillegg til å drive instruksjonsvirksomhet skal du blant annet administrere PSTs instruktørpool, tildelt budsjettramme, deltakeroversikter, godkjenninger osv., samt utføre andre praktiske oppgaver knyttet til gjennomføring av trening.

Av mer strategisk rettede oppgaver skal du ivareta det gode samarbeidet med både interne og eksterne partnere. Du skal også bidra med relevant beslutningsstøtte til egen leder og ledergruppen i PST. Dette gjør du gjennom muntlige redegjørelser, rapportskriving og utrednings- og analyseoppgaver knyttet til politioperativ trening. Noe prosjektdeltakelse må også påregnes.

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som har minimum tre års erfaring fra instruksjon innen politioperative fagdisipliner. Du har også god oversikt over det juridiske rammeverket knyttet til dette. For å være aktuell for stillingen må du ha noe kjennskap til både spaningsfaget og kildeføring/informantbehandling.

Av utdanning må du ha bestått politi(høg)skolen. Du må dessuten ha noe pedagogisk utdanning på høgskolenivå. Du må beherske både skriftlig og muntlig norsk godt. Vi håper også du har interesse for nasjonal og internasjonal kultur, politikk og samfunnsliv.

Det vil være en fordel hvis du har erfaring med å gjøre større utrednings- og analyseoppgaver. Eventuell tilleggsutdanning eller kurs innen instruksjon eller pedagogikk er også en fordel. Erfaring fra eller spisskompetanse innen PST-relevante politioperative disipliner eller innen pedagogikk, veiledning, undervisning e.l. vil styrke søknaden din.

Vi søker deg som tar på deg oppgaver uoppfordret og som hjelper andre. Vi ønsker en som strekker seg langt for å finne gode løsninger for brukerne våre. Du er opptatt av å gjøre en god innsats i jobben din, og du bryr deg om kollegene dine. Hvis du i tillegg er en som lett blir så inspirert av jobben din at du nesten glemmer tid og sted rundt deg, er du sannsynligvis den vi ser etter!

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr

En hverdag preget av både krevende og spennende arbeidsoppgaver.
Deltakelse i et offensivt og godt fagmiljø.
Muligheter for kompetanseutvikling.

Den som ansettes vil få en årslønn innenfor spennet kr 517.700–650.200 som politioverbetjent (SKO 0287). Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Det er en god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).

Søknad og prosess
Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Bekreftede kopier av attester må da tas med. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres, må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette bil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.




Adresse: 0421 Nydalen, Oslo

23305000

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

En hverdag preget av både krevende og spennende arbeidsoppgaver. Deltakelse i et offensivt og godt fagmiljø. Muligheter for kompetanseutvikling. Den som ansettes vil få en årslønn innenfor spennet kr 517.700–650.200 som politioverbetjent (SKO 0287). Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner. Det er en god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %). Søknad og prosess Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Bekreftede kopier av attester må da tas med. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres, må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette bil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

  • APR 26
    2018
    8 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om PST (Politiets sikkerhetstjeneste)