Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Vaktoperatør vegtrafikksentralen Statens Vegvesen

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Vegtrafikksentralen (VTS) sør er en av fem vegtrafikksentraler i Norge og er et synlig ansikt utad for Statens vegvesen. VTS har blant annet ansvar for trafikkovervåking og styring av veger og tunneler i Region sør (Buskerud, Vestfold, Telemark Aust og Vest Agder fylker) og et regionalt ansvar for trafikantinformasjon, herunder telefontjenesten på tlf 175.

Vi søker etter en Vaktoperatør i 100 % stilling. VTS er operativ døgnet rundt alle dager i året og operatørene går i turnusarbeid.

Sentrale arbeidsoppgaver:

* Trafikkovervåking og styring/regulering av tunneler/vegnett ved akutte hendelser/ planlagt vedlikehold
* Styre tekniske installasjoner langs veg og i tunneler
* Håndtere tekniske alarmer
* Samarbeid med nødetater, entreprenører - hyppig kontakt med media
* Trafikkovervåking og styring, bla fjelloverganger
* Motta, bearbeide og registrere meldinger om forhold på/langs vegnettet, informere via tlf.nr. 175, internett, radiostasjoner og andre media
* Beslutningsstøtte for vegvedlikehold.
* Tidvis høyt aktivitetsnivå og derav en hektisk arbeidssituasjon må påregnes.

Kvalifiksjonskrav:

* Relevant utdanning på høgskolenivå, minimum 2 år. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende utdanning.
* Handlekraftig, gode stressmestringsevner
* Datateknisk forståelse
* Gode ferdigheter i bruk av dataverktøy
* Miljø og sikkerhetsbevisst
* God på samarbeid og kommunikasjon
* God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
* Engelsk - for bl. a å håndtere nødtelefoner

Vi kan tilby:

* Lønn i henhold til etatens lønnspolitikk - det utbetales lønn for skiftarbeid
* Faglige og menneskelige utfordringer, moderne arbeidsutstyr og godt arbeidsmiljø.
* Gunstig pensjonsordning med 2% innskudd til Statens pensjonskasse.


Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til seksjonsleder Jan Vidar Myrland på telefonnummer 916 00 646.

Medarbeiderne i Statens vegvesen skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvinner og personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Som en IA-virksomhet vil arbeidsforholdene bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne Sted: Porsgrunn For elektronisk søknadsskjema: [Klikk her]
Adresse: Serviceboks 723
4808 ARENDALLes mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 16.593 ledige stillinger
Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 6000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner. Les mer om Statens Vegvesen

Stillingsbeskrivelse

Vegtrafikksentralen (VTS) sør er en av fem vegtrafikksentraler i Norge og er et synlig ansikt utad for Statens vegvesen. VTS har blant annet ansvar for trafikkovervåking og styring av veger og tunneler i Region sør (Buskerud, Vestfold, Telemark Aust og Vest Agder fylker) og et regionalt ansvar for trafikantinformasjon, herunder telefontjenesten på tlf 175.

Vi søker etter en Vaktoperatør i 100 % stilling. VTS er operativ døgnet rundt alle dager i året og operatørene går i turnusarbeid.

Sentrale arbeidsoppgaver:

* Trafikkovervåking og styring/regulering av tunneler/vegnett ved akutte hendelser/ planlagt vedlikehold
* Styre tekniske installasjoner langs veg og i tunneler
* Håndtere tekniske alarmer
* Samarbeid med nødetater, entreprenører - hyppig kontakt med media
* Trafikkovervåking og styring, bla fjelloverganger
* Motta, bearbeide og registrere meldinger om forhold på/langs vegnettet, informere via tlf.nr. 175, internett, radiostasjoner og andre media
* Beslutningsstøtte for vegvedlikehold.
* Tidvis høyt aktivitetsnivå og derav en hektisk arbeidssituasjon må påregnes.

Kvalifiksjonskrav:

* Relevant utdanning på høgskolenivå, minimum 2 år. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende utdanning.
* Handlekraftig, gode stressmestringsevner
* Datateknisk forståelse
* Gode ferdigheter i bruk av dataverktøy
* Miljø og sikkerhetsbevisst
* God på samarbeid og kommunikasjon
* God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
* Engelsk - for bl. a å håndtere nødtelefoner

Vi kan tilby:

* Lønn i henhold til etatens lønnspolitikk - det utbetales lønn for skiftarbeid
* Faglige og menneskelige utfordringer, moderne arbeidsutstyr og godt arbeidsmiljø.
* Gunstig pensjonsordning med 2% innskudd til Statens pensjonskasse.


Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til seksjonsleder Jan Vidar Myrland på telefonnummer 916 00 646.

Medarbeiderne i Statens vegvesen skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvinner og personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Som en IA-virksomhet vil arbeidsforholdene bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne Sted: Porsgrunn For elektronisk søknadsskjema: [Klikk her]
Adresse: Serviceboks 723
4808 ARENDALRelaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • OKT 22
  2017
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 24
  2017
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 26
  2017
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
18 ledige stillinger

Fakta om Statens Vegvesen